Головна Аграрні науки Біотехнологія
joomla
Біотехнологія
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 (UNGERNIA VICTORIS VVED. EX ARTJUSHENKO)
2 І ЗУМОВЛЕНІ НИМИ ФАКТОРИ РИЗИКУ
3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАТОЛОГІЧНОГО ПРІОНА ПРИ ГУБЧАСТОПОДІБНІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
4 ІММОБІЛІЗАЦІЯ АНТИГЕНУ РЕТРОВІРУСУ ЛЕЙКОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ НА ПОВЕРХНІ ІМУННОГО БІОСЕНСОРА
5 БІОЕТАНОЛ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПОНОВЛЮВАНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ
6 БИОСЕНСОРА
7 ВИДІЛЕННЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
8 ВПЛИВ НА ЕКСПРЕСІЮ ЕНДОГЕННИХ мРНК 6-ФОСФОФРУКТО-2-КІНАЗИ/ ФРУКТОЗО-2,6-БІСФОСФАТАЗ
9 ДОКЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ АВТОІМУННИХ ПОРУШЕНЬ У ПОРОДІЛЬ
10 ДОМИНАНТНЕГАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 6-ФОСФОФРУКТО-2-КИНАЗЫ/ФРУКТОЗО-2,6-БИСФОСФАТАЗЫ-3 И -4 ЧЕЛОВЕКА: ВЛИЯНИЕ НА ЭКСПРЕССИЮ ЭНДОГЕННЫХ мРНК 6-ФОСФОФРУКТО-2-КИНАЗЫ/ФРУКТОЗО-2,6-БИСФОСФАТАЗ
11 ЕТАПОЛАНУ НА ЕТАНОЛІ
12 ЗАСТОСУВАННЯ
13 И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
14 ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
15 КАТЕХИНЫ ЧАЙНОГО РАСТЕНИЯ: СТРУКТУРА, АКТИВНОСТЬ, ПРИМЕНЕНИЕ
16 КОЛАГЕНОЛІТИЧНІ ФЕРМЕНТИ МІКРООРГАНІЗМіВ
17 МІКРОБНІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ: ПРОБЛЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
18 МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ УНГЕРНИИ ВИКТОРА (UNGERNIA VIC-TORIS VVED. EX ARTJUSCHENKO)
19 МОДИФІКАЦІЯ ПШЕНИЧНОГО КРОХМАЛЮ РІЗНИМИ АМІЛАЗАМИ
20 МОДИФИКАЦИЯ ПШЕНИЧНОГО КРАХМАЛА РАЗЛИЧНЫМИ АМИЛАЗАМИ
21 Молекулярна медицина
22 НА ОСНОВІ ГЛІЦЕРОЛОКСИДАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ГЛІЦЕРОЛУ
23 НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ В КЛЕТКАХ ЗАРОДЫШЕЙ СЕМЯН В РАННЕМ ПОСТЭМБРИОГЕНЕЗЕ
24 НОВІ МЕТОДИ
25 НОВЫЙ АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ БИОСЕНСОР НА ОСНОВЕ ГЛИЦЕРОЛОК-СИДАЗЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИЦЕРОЛА
26 ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ЕКСПРЕСІЮ ГЕНІВ У КЛІТИНАХ ЗАРОДКІВ НАСІННЯ В РАННЬОМУ ПОСТЕМБРІОГЕНЕЗІ
27 ПИГМЕНТОВ
28 ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
29 ПРИ ОСТЕОПОРОЗІ
30 ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ
31 ПРОТЕИН С: МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ
32 РОГАТОГО СКОТА
33 СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
34 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОНТРОЛЮ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ДІЮЧИХ КОМПОНЕНТІВ КОМБІНОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
35 СУЧАСНА БІОТЕХНОЛОГІЯ У ТВАРИННИЦТВІ
36 СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МОЛЕКУЛЯРНОЇ МЕДИЦИНИ
37 ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ
38 ТА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ СКРИНІНГУ ПРОЦЕСІВ БІОРЕМЕДІАЦІЇ ХРОМАТУ
39 ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ КУЛЬТИВУВАННЯ КЛІТИН-ПРОДУЦЕНТІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ІНТЕРФЕРОНІВ І ТИПУ
40 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЛЕТОК-ПРОДУЦЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРФЕРОНОВ І ТИПА
41 ТРАНСГЕННЫХ БЕЛКОВ И ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИМИ ФАКТОРЫ РИСКАC. В. ВЕРЕВКА
42 У РОЖЕНИЦ
43 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИОТЕХНО­ЛОГИИ МИКРОБНОГО ЭКЗОПОЛИСАХА-РИДА ЭТАПОЛАНА НА ЭТАНОЛЕ
44 ФЕРМЕНТНИЙ КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТОЗИ
45 ШИКОНІНОВИХ ПІГМЕНТІВ