Головна Архіологія Архіологія
joomla
Архіологія
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 «БАЛКАНCЬКИЙ МІСТ» У ПОЧАТКОВОМУ ОСВОЄННІ ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
2 «БОРИСФЕН НАЙБІЛЬШ КОРИСНИЙ ЛЮДЯМ»: ІХТІОЛОГІЧНІ ДАНІ З БІЛОЗЕРСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ
3 «РОМАНТИКА 1001 НОЧИ» ЗА ВОСТОЧНЫМ ФРОНТОМ? МИКРОИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСКОПОК СС-АНЕНЕРБЕ В СОЛЕНОМ (Украина, 1943 г.) 1
4 «РУСЬКА» ТЕРМІНОЛОГІЯ В КИЇВСЬКОМУ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ ЛІТОПИСНИХ ЗВОДАХ
5 ЄВФИМІЙ ЙОСИПОВИЧ СІЦІНСЬКИЙ: ЖИТТЯ ВІДДАНЕ НАУЦІ (до 150-річчя від дня народження)
6 ІМПОРТНИЙ БРОНЗОВИЙ ПОСУД ЗІ СХІДНОЇ МОГИЛИ БЕРДЯНСЬКОГО КУРГАНУ
7 ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ Й ГЕОМОРФОЛОГІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИЇВСЬКОГО ПОДОЛУ ІХ—ХVIII ст. (історико-природознавчий аспект)
8 АНТРОПОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ З РОЗКОПОК ЦВИНТАРЯ НА ТЕРИТОРІЇ МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТИРЯ
9 АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ О. І. ТЕРЕНОЖКІНА В СЕРЕДНІЙ АЗІЇ (1929—1941 рр.)
10 АРХЕОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ УКРАЇНИ У 1919—1934 рр.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
11 БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА З КЛЕЙМАМИ РИМСЬКОЇ ФОРТЕЦІ ХАРАКС
12 БУРШТИНОВІ АМУЛЕТИ З ОСТРОЖЧИНИ
13 ВІКОННЕ СКЛО З АНТИЧНИХ МІСТ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я (досвід комплексного дослідження)
14 Висвітлено матеріали двох поховань епішнурового горизонту пам’яток Волині, досліджених у 2008 р. біля с. Хрінники Рівненської обл. Подано культурно-хронологічну інтерпретацію поховань, а також результати антропологічного до­слідження скелетів
15 ВОСКОВА МОДЕЛЬ ЛИВАРНИЦТВІ ДОБИ ПІЗНЬОЇ БРОНЗИ
16 ВПЛИВ ГІДРОФІЗИЧНОГО ЧИННИКА НА СТАН ПІДВОДНИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК
17 ГОЛИШІВ І ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ ЕНЕОЛІТУ ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ
18 ГРАЛЬНІ КОСТІ (ІІ тис. до н. е. — ХІV ст. н. е.) З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
19 ГРАФІТІ НА АТТИЧНИХ ЧОРНОЛАКОВИХ КІЛІКАХ З ОЛЬВІЇ
20 ДАВНЬОРУСЬКІ ДЕРЕВ’ЯНІ ВИРОБИ З ГОРИ КИСЕЛІВКА
21 ДАВНЬОРУСЬКЕ «СТОЛПИЕ» ЗА ІСТОРИКО-ЛЕКСИЧНИМИ ТА АРХЕОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ
22 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ГЕНЕЗИ ТА РОЗВИТКУ БОНДАРИХИНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
23 ДИНАМІКА ЗМІН ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВОЛОДИМИРІВСЬКО-ТОМАШІВСЬКОЇ ЛІНІЇ РОЗВИТКУ ЗАХІДНОТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
24 ДО ПИТАННЯ ПРО АНТРОПОМОРФНІ СТЕЛИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
25 ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ДОВГИХ МОГИЛ (IV—III тис. до н. е.)
26 ДО ПОХОДЖЕННЯ БОНДАРИХИНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
27 ДО ПРОБЛЕМИ ТРИПІЛЬСЬКОГО ДОМОБУДІВНИЦТВА (експеримент 2007 р.)
28 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ БОРТНИЦТВА ПІВНІЧНОЮ ЕКСПЕДИЦІЄЮ 1. Життя бджіл та сутність бортного промислу
29 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ БОРТНИЦТВА У ПІВНІЧНІЙ ЕКСПЕДИЦІЇ. Сучасний промисел та його дослідне відтворення 1
30 ЖИТЛОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС РИБАЛОК ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗНОГО ВІКУ НА ВОЛИНІ
31 З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК ПЕРЕДСКІФСЬКОГО І СКІФСЬКОГО ЧАСІВ У БАСЕЙНІ ТЯСМИНУ
32 З ПРИВОДУ «ЧОРНОЇ АРХЕОЛОГІЇ», ПРИВАТНИХ КОЛЕКЦІОНЕРІВ ТА КОДЕКСУ ЕТИКИ (продовження дискусії)
33 ЗАЛІЗНІ ВИРОБИ З РУХОТИНА
34 ЗАЛІЗНІ НАКОНЕЧНИКИ СТРІЛ (технологічний аспект)
35 ЗАМІТКИ ДО ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
36 ЗАПЛАВНІ ДАВНЬОРУСЬКІ ПАМ’ЯТКИ КИЇВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ’Я
37 ЗЕМЛЕРОБСТВО ЖИТЕЛІВ ГОРОДИЩА МОХНАЧ (часів салтівської культури)
38 ЗЕМЛЕРОБСТВО ЖИТЕЛІВ САЛТІВСЬКОГО СЕЛИЩА КОРОБОВІ ХУТОРИ
39 ЗНАРЯДДЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА КІНЦЯ І тис. до н. е. — І тис. н. е. Порівняльний аналіз*
40 КАМ’ЯНА СИРОВИНА КРИВОРІЖЖЯ ДОБИ БРОНЗИ
41 КАПИЩЕ ГОТІВ НА ВОЛИНІ
42 КАРТАМИСЬКИЙ КОМПЛЕКС ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ ПАМ’ЯТОК БРОНЗОВОГО ВІКУ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДОНБАСІ
43 КЕРАМІКА З РОЗКОПОК БЕРЕЗАНІ У ЗБІРЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
44 КИЇВСЬКА ЗЕМЛЯ В СЕРЕДИНІ ХІІІ—XV ст
45 КОДЕКС ЕТИКИ АРХЕОЛОГА ЯК СПРАВА ЧЕСТІ КРАЇНИ
46 КРЕМЕНЕВА ІНДУСТРІЯ ПАМ’ЯТОК ТРИ­ПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА СЕРЕДНЬОМУ ДНІСТРІ (за матеріалами колекцій Наукових фондів із розвідок Середньодністровської експедиції 1964—1970 рр.)
47 КУРГАН З ПОХОВАННЯМИ СКІФСЬКОГО ТИПУ БІЛЯ СТАРОГО МЕРЧИКА
48 ЛІТОПИСНІ БАКОТА І ПОНИЗЗЯ У СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІСТРОВ’Ї
49 ЛЮБИТІВСЬКИЙ ЧОВЕН — УНІКАЛЬНА ПАМ’ЯТКА СУДНОПЛАВСТВА
50 ЛЮБИТІВСЬКИЙ ЧОВЕН — УНІКАЛЬНА ПАМ’ЯТКА СУДНОПЛАВСТВА
51 МАЙСТЕРНЯ З ОБРОБКИ БУРШТИНУ НА ДАВНЬОРУСЬКОМУ СЕЛИЩІ ХОДОСІВКА-РОСЛАВСЬКЕ
52 МАТЕРІАЛИ РАННЬОГАЛЬШТАТСЬКОГО ЧАСУ ПОСЕЛЕННЯ УЧ-БАШ
53 МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ З ПОСЕЛЕННЯ ДИКИЙ САД
54 МОГИЛЬНИК МАМАЙ-ГОРА
55 НАМИСТИНИ — ВОЇНСЬКІ АМУЛЕТИ III—IІ ст. до н. е
56 НАСЕЛЕННЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АНТРОПОЛОГІЇ
57 НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІГОВА І ОКРУГИ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (антропологічний аспект)
58 НОВІ ДАНІ ПРО ДАВНЬОРУСЬКУ ПИСЕМНІСТЬ *
59 НОВІ ПОХОВАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ ГОРОДОЦЬКО-ЗДОВБИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ
60 НОВІ РАДІОВУГЛЕЦЕВІ ДАТИ ДЛЯ ПАМ’ЯТОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
61 НОВА ЗНАХІДКА ПІЗНЬОТРИПІЛЬСЬКОГО ПОСУДУ В ПРИАЗОВ’Ї
62 О ДОСТОВЕРНОСТИ РУНИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
63 ОСНОВНІ ТИПИ КЕРАМІКИ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХV — ПОЧАТКУ ХVІ ст
64 ПІДКАРПАТСЬКА КУЛЬТУРА ШНУРОВОЇ КЕРАМІКИ
65 ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА КУЛЬТУРНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВЕРХНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ УКРАЇНИ
66 ПОНЯТТЯ «АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА» В СУЧАСНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ТА В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ АРХЕОЛОГІЇ
67 ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД НАСЕЛЕННЯ ХОРИ ОЛЬВІЇ IV—III ст. до н. е
68 ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД НАСЕЛЕННЯ ХОРИ ОЛЬВІЇ IV—III ст. до н. е
69 ПОХОВАННЯ НЕМОВЛЯТ У ГОРЩИКАХ БІЛЯ СВЯТИЛИЩА ТАРАКТАШ II: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
70 ПОХОВАННЯ ЮХНІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ
71 ПРАЗЬКІ ГРОШІ ХІV—ХV ст. З АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ
72 ПРО АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я ДОБИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
73 ПРО ДАТУВАННЯ ПОЖЕЖІ НА УКРІПЛЕННЯХ ФОРТЕЦІ XVII—XVIII ст. У с. БІЛИКИ
74 ПРО ЕТРУСЬКО-ІТАЛІЙСЬКІ ТА КЕЛЬТСЬКІ ШОЛОМИ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї *
75 ПРО НАУКОВУ ЕТИКУ, КОРУПЦІЮ Й ПІДСТУПИ КОМІНТЕРНУ (з приводу збірки «Проблемы охраны и изучения памятников археологии степной зоны Восточной Европы»
76 ПРО ОДИН ІЗ РІЗНОВИДІВ РАННЬОСКІФСЬКИХ ЗООМОРФНИХ ВУЗДЕЧНИХ ПРИКРАС
77 ПРО ОДНУ ГРУПУ КИЇВСЬКОЇ О. В. ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КЕРАМІКИ
78 ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У СВІТОВІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ АРХЕОЛОГІЇ
79 ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У СВІТОВІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ АРХЕОЛОГІЇ
80 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАЛЕВОГО ІНВЕНТАРЮ ІЗ ПОХОВАННЯ БІЛЯ с. ХРІННИКИ
81 РЕЗУЛЬТАТИ ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК МАЛОПОЛОВЕЦЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ В 2007 р
82 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО МЕШКАНЦІВ ПОСЕЛЕННЯ ВЕРХНІЙ САЛТІВ
83 СИНХРОНІЗАЦІЯ ЕПОНІМНОГО ЛІТОЧИСЛЕННЯ ТА ПРОСОПОГРАФІЯ ОЛЬВІЇ ІV—І ст. до н. е
84 СКІФСЬКІ КАЗАНИ З ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ РУЧКАМИ З ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
85 СКІФСЬКЕ ПОХОВАННЯ V cт. до н. е. ПОБЛИЗУ смт КОРОТИЧ НА ХАРКІВЩИНІ
86 СКІФСЬКИЙ АРИСТОКРАТИЧНИЙ КУРГАН БЛИЗНЮК 2
87 СКІФСЬКИЙ КУРГАН 448 БІЛЯ с. ЖУРАВКА — ПАМ’ЯТКА ПЕРЕХІДНОГО ЧАСУ В ПОТЯСМИННІ
88 СКІФСЬКИЙ КУРГАН З РОЗМАЛЬОВАНИМ САРКОФАГОМ
89 СКЛАД СІМ’Ї НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНОТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
90 СКЛЕПИ З ХРИСТИЯНСЬКИМ РОЗПИСОМ НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА: ПРОБЛЕМИ ДАТУВАННЯ
91 СКЛЯНІ МЕДАЛЬЙОНИ І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я У IV—III СТ. ДО Н. Е
92 СКЛЯНІ ПАРФУМНІ ПАЛИЧКИ РИМСЬКОГО ЧАСУ
93 СОПЛА З ЖИДИЧИНА
94 СРІБНА ФІАЛА З СЕМИКИНОЇ МОГИЛИ
95 СТАРОЖИТНОСТІ ПОМОРСЬКО-КЛЬОШОВОЇ КУЛЬТУРИ НА ПОСЕЛЕННІ БІЛЯ с. ХРІННИКИ (уроч. ШАНКІВ ЯР)
96 СТОЯНКА ВИСЬ РАННЬОЇ ПОРИ ВЕРХНЬОГО ПАЛЕОЛІТУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ
97 ТІЛОСПАЛЕННЯ ЗНАТНОГО ВОЇНА РУБЕЖУ ЕР НА СЕЙМІ
98 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БРОНЗОВИХ ВИРОБІВ ІЗ БУЗЬКОГО СКАРБУ
99 ТИПОЛОГІЯ КЛЕЙМ ТА ОРНАМЕНТАЦІЯ ГОРЩИКІВ З ТЕРИТОРІЇ МІЖ ВЕРХНІМ СІРЕТОМ І СЕРЕДНІМ ДНІСТРОМ (Х — перша половина ХІІІ ст.)
100 ТКАНИНИ З ҐРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА ПЕРЕЯСЛАВА РУСЬКОГО
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2