Головна Біологія Біологія тварин
joomla
Біологія тварин
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 CТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У КЛІТИНАХ КІСТКОВОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ БІОМАСИ ДРІЖДЖІВ PHAFFIA RHODOZYMA
2 E. COLI ТА ЇХ СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЙ
3 Na+,K+–ПОМПА: КІНЕТИКА Й ЕЛЕКТРОГЕННІСТЬ ОКРЕМИХ КРОКІВ ТРАНСПОРТНОГО ЦИКЛУ
4 ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФЕКЦІЙНОГО ГАСТРОЕНТЕРИТУ У ТЕЛЯТ РАННЬОГО ВІКУ
5 ІНТЕНСИВНІСТЬ ДИХАННЯ НАТИВНИХ І ДЕЛІОФІЛІЗОВАНИХ КЛІТИН ТЕСТ-ШТАМІВ МІКОПЛАЗМ
6 ІНТЕНСИВНІСТЬ СИНТЕЗУ ОКРЕМИХ КЛАСІВ ЛІПІДІВ І ЇХ ВМІСТ У ШКІРІ ГУСЕЙ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ РОСТУ
7 АКТИВНІ ФОРМИ КИСНЮ ТА ЇХ РОЛЬ У МЕТАБОЛІЗМІ КЛІТИН
8 АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ОРГАНІЗМІ КОРОПА ПРИ ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ЙОДУ В РАЦІОНІ І ВОДІ
9 АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ І ГЛУТАТІОН-ПЕРОКСИДАЗИ В РІЗНИХ ОРГАНАХ І КРОВІ КОРІВ
10 АНІОННИХ АМФІФІЛЬНИХ СПОЛУК
11 АФЛАТОКСИНИ: БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ТА МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ТВАРИН І ЛЮДИНИ
12 БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ І ЯКІСТЬ МОЛОКА В КОНТЕКСТІ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТАЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
13 БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
14 БІОХІМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ БАКТЕРІЙ І НАЙПРОСТІШИХ ВМІСТУ РУБЦЯ КОРІВ ЗА РІЗНОГО ВМІСТУ
15 В ЕРИТРОЦИТАХ ТВАРИН
16 В ЗАМОРОЖЕНОМУ СТАНІ
17 ВВЕДЕННЯ ПРЕПАРАТІВ ГОНАДОТРОПНОЇ ДІЇ
18 ВЕДЕННЯ КРОЛІВНИЦТВА
19 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АКТИВНІСТЮ ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТДЕГІДРОГЕНАЗИ ТА ВМІСТОМ ВІДНОВЛЕНОГО ГЛУТАТІОНУ В КРОВІ ПОРОСЯТ ПІСЛЯ ВІДЛУЧЕННЯ ВІД СВИНОМАТКИ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ЦИНКУ В РАЦІОНІ
20 ВИВЧЕННЯ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ У МІТОХОНДРІЯХТКАНИН ТЕЛИЦЬ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ГОНАДОТРОПНОЇ ДІЇ У ФОРМІ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ЕМУЛЬСІЇ
21 ВИЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ТРИАЦИЛГЛІЦЕРОЛІВ МОЛОЧНОГО ЖИРУ МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
22 ВИРОЩУВАННЯ ПОРОСЯТ
23 ВЛИЯНИЕ МЕТИОНИНА И ЦИСТИНА, ДОДАННЫХ К СРЕДЕ ДЛЯ РОЗБАВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕРМЫ ХРЯКОВ НА ЕЁ СОХРАННОСТЬ
24 ВМІСТ ІНСУЛІНУ І ЛІПІДІВ У ПЛАЗМІ КРОВІ СВИНЕЙ ПРИ ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ХРОМУ В РАЦІОНІ
25 ВМІСТ ПРОДУКТІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ТКАНИНАХ КОРОПА ЗА РІЗНОГО ВМІСТУ Zn, Cu, Mn І Se У ВОДІ
26 ВОДОРОЗЧИННІ ВІТАМІНИ
27 ВПЛИВ АУРОФУЗАРИНУ НА ПОКАЗНИКИ ІНКУБАЦІЇ ЯЄЦЬ У КУРЕЙ ПОРОДИ ЛЕГГОРН
28 ВПЛИВ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ ТА БІХРОМАТУ КАЛІЮ НА АКТИВНІСТЬ ЛІЗОЦИМУ CYPRINUS CARPIO L
29 ВПЛИВ ГЕПАРИНУ НА РІВЕНЬ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ПРІОНA У ТКАНИНАХ ТА ОРГАНАХ ЩУРІВ
30 ВПЛИВ ГОРМОНАЛЬНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ НА МОРФОЛОГІЧНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ООЦИТІВ МИШІ
31 ВПЛИВ ДОБАВОК ЛЬНЯНОЇ ОЛІЇ І РИБ’ЯЧОГО ЖИРУ ДО РАЦІОНУ БІЛИХ ЩУРІВ З ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЄЮ НА ВМІСТ ЛІПІДІВ І ПРОДУКТІВ ЇХ ОКИСНЕННЯ В КРОВІ
32 ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ «БРОВАСЕПТОЛ» І «ВІТАН» НА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ОРГАНІЗМІ КОРОПА, ХВОРОГО НА КРАСНУХУ, ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ЇХ ВВЕДЕННЯ
33 ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ІМУКОР» НА ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТЕЛЯТ У РАННЬОМУ ВІЦІ
34 ВПЛИВ РІЗНИХ ШВИДКОСТЕЙ ЗАМОРОЖУВАННЯ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ООЦИТІВ КОРОВИ
35 ВПЛИВ СЕЗОНУ НА АКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПЕЧІНЦІ І СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ ТОВСТОЛОБИКА
36 ВПЛИВ СЕЛЕНІТУ НАТРІЮ ТА АСКОРБАТУ СЕЛЕНУ НА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В ОРГАНІЗМІ ГУСЕЙ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ КАДМІЄМ
37 ВПЛИВ ФЕНІЛГІДРАЗИНУ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ЧУТЛИВІСТЬ ПОПЕРЕДНЬО ЗНЕВОДНЕНИХ ЕРИТРОЦИТІВ ССАВЦІВ
38 ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗУЮЧОГО ВІДБОРУ В ПОПУЛЯЦІЯХ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ
39 ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНИ ― МОЖЛИВІ ЗАСОБИ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРІОННИХ ІНФЕКЦІЙ
40 ГОНАД ПТИЦ
41 ГРАНУЛОЦИТАХ ЩУРІВ ЗА ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ ХЛОРИДУ КАДМІЮ
42 ДЕЩО З ІСТОРІЇ БУДИНКУ, ДЕ РОЗМІЩЕНИЙ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН
43 ДИНАМІКА РОСТУ ТА СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ
44 ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
45 ДОБІР КОРІВ-ДОНОРІВ ЕМБРІОНІВ ШЛЯХОМ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ ШКІРНОЮ АЛЕРГІЧНОЮ РЕАКЦІЄЮ
46 ДРІЖДЖІВ SACCHAROMICES CEREVISIE
47 Е К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н І Р О Б О Т И ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ
48 ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ДОВКІЛЛЯ
49 ЕКОЛОГО-ЕВОЛЮЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ БІЛКОВОГО СКЛАДУ СИРОВАТКИ КРОВІ ТВАРИН ЗА ДІЇ ІОНІВ МЕТАЛІВ
50 ЕКСПРЕСІЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ПРІОНУ У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ССАВЦІВ ЗА ДІЇ ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ
51 ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТАПОСТІЙНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ
52 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НАНОАКВАХЕЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ДУБОВОГО ШОВКОПРЯДА
53 ЖИВЛЕННЯ
54 ЖИВЛЕННЯ КОРІВ 1. ЖИРОРОЗЧИННІ ВІТАМІНИ
55 ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ДОВКІЛЛЯ
56 ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД МОЛОЧНОГО ЖИРУ КОРІВ
57 ЗАРУБІЖНОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
58 ЗГОДОВУВАННІ ДРІЖДЖІВ PHAFFIA RHODOZYMA
59 ЗМІНА ФЕРМЕНТАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ Na+, K+-ПОМПИ ЗАРОДКІВ РИБ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ІВЕРМЕКТИНУ
60 ЗМІНИ АКТИВНОСТІ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У КУРЧАТ КРОСУ ISA BROWN ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ
61 ЗНИЖЕННЯ ЇХ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ
62 КІЛЬКІСНИЙ ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ БІЛКІВ КАЗЕЇНОВОГО КОПЛЕКСУ
63 КІЛЬКОСТІ РОЗЩЕПЛЮВАНОГО В РУБЦІ ПРОТЕЇНУ
64 КИШКИ ПЛОДІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
65 КОБАЛЬТУ І ХРОМУ
66 КОМПЛЕКСІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ПОРОСЯТ ПІСЛЯ ВІДЛУЧЕННЯ ВІД СВИНОМАТКИ
67 КОРІВ ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ
68 КОРЕКЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ І ПРОДУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДУБОВОГО ШОВКОПРЯДА ЕКСТРАКТОМ ПИЛКУ ДУБА
69 КРІОЗАХИСНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВОДОДИСПЕРСНОЇ ФОРМИЖИРОРОЗЧИННИХ ВІТАМІНІВ ПРИ ДОДАВАННІ ЇХ У СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ НАДШВИДКОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ ЕМБРІОНІВ ТВАРИН
70 КУРЕЙ КРОСУ «ЛОМАНН БІЛИЙ»
71 ЛІНІЯХ КУЛЬТУР КЛІТИН
72 ЛІПІДІВ І АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ТЕЛЯТ РАННЬОГО ВІКУ
73 ЛІПІДИ КЕРАТИНІЗОВАНИХ ТКАНИН
74 ЛІПІДНИЙ СКЛАД ПЛАЗМИ КРОВІ, ПЕЧІНКИ І ЯЙЦЕПРОВОДУ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ВІТАМІНУ Д3 У РАЦІОНІ
75 ЛІПІДНИЙ СКЛАД СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ КОРОПА ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ХРОМУ В РАЦІОНІ
76 ЛІПРОТУ І СУЛЬФАТУ КАДМІЮ
77 ЛЕЙКОЦИТАХ БІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ ХЛОРИДУ КАДМІЮ
78 МЕДОНОСНІ БДЖОЛИ ТА МЕД ––– БІОІНДИКАТОРИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
79 МОРФОЛОГІЯ
80 М’ЯЗІВ РОТАНА (PERCCOTTUS GLENII L.)
81 НА ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ
82 НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЛІПІДІВ МОЛОКА ТА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ
83 НА КОЛІЕНТЕРОТОКСЕМІЮ
84 НА ПОЛОНИННИХ ТА НИЗИННИХ ПАСОВИЩАХ
85 ОБМІН ЖИРНИХ КИСЛОТ У РУБЦІ КОРІВ ЗА РІЗНОГО ВУГЛЕВОДНОГО СКЛАДУ РАЦІОНУ
86 ОГЛЯДИ ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ПРІОН ТА ЙОГО РОЛЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ КЛІТИНИ
87 ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ У КЛІТИНАХ ГРАНУЛЬОЗИ ФОЛІКУЛІВ ЯЄЧНИКІВ КОРІВ ЗА РІЗНОГО ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ
88 ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГЛЮКОКОРТИКОЇДІВ НАЖИВИЙ ОРГАНІЗМ
89 ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОЗИМОГО І ЯРОГО ТРИТИКАЛЕ НА ОБМІН РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ КУРЧАТ
90 ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ
91 ПАТОГЕНЕЗ І ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯРОДОВОЇ ГІПОКАЛЬЦІЄМІЇ КОРІВ
92 ПЕРЕНЕСЕННЯ РЕКОМБІНАНТНИХ МОЛЕКУЛ ДНК У КЛІТИНИ ШТАМІВ АКТИНОМІЦЕТІВ — ПРОДУЦЕНТІВ АНТИБІОТИКІВ
93 ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА
94 ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН КОРМУ БУГАЙЦЯМИ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ АБЕРДИН-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ
95 ПЕРОКСИДНОЇ ОКСИДАЦІЇ ЛІПІДІВ У ГЛИБОКОТІЛЬНИХ КОРІВ ТА ЇХ ТЕЛЯТ
96 ПОКАЗНИКИ В СИРОВАТЦІ КРОВІ КОРІВ
97 ПОРІД ТА ЇХ ПОМІСЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ
98 ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ
99 ПРИДАТНИХ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ФАКТОРІВ ЗГОРТАННЯ КРОВІ
100 ПРИРОДНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЛЮБІНСЬКОГО РАМЧАСТОГО І ЛУСКАТОГО КОРОПІВ ТА ЇХ ГІБРИДІВ
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2