Головна Біологія Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
joomla
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 2',5'-ОЛІГОАДЕНШАТСИНТЕТАЗНА АКТИВНІСТЬ В ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИНАХ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ВИРАЗЦІ ШЛУНКА
2 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ GLYCINE MAX (L.) MERR
3 ІНФОРМАЦІЙНІ ОЦІНКИ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОПЕРАТОРІВ РІЗНОГО ВІКУ
4 ІРИДОВІРУСИ РИБ
5 АКТИВНІСТЬ АЛКОГОЛЬДЕГІДРОГЕНАЗИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ АЛКОГОЛЬНІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ
6 АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ЛІМФОЇДНИХ КЛІТИНАХ СЕЛЕЗІНКИ ТА ТИМУСУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА
7 АЛЬНЕТАЛЬНИИ ФЛОРОЦЕНОТИЧНИИ КОМПЛЕКС СХІДНОГО ПОЛІССЯ
8 АНАЛІЗ ПІДСИСТЕМ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ФУНКЦІЇ КРЕАТИВНОСТІ
9 АНТИГЕННИЙ І ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД КЛІТИН "PSEUDOMONAS XANTHOCHLORA" - ЗБУДНИКА МОКРОГО ВОДЯНИСТОГО ГНИТТЯ ЛЮПИНУ
10 АТФ-АЗНА АКТИВНІСТЬ АКТОМІОЗИНУ ГЛАДЕНЬКИХ М'ЯЗІВ ШЛУНКА ЩУРІВ ЗА УМОВ СТРЕСОВОЇ ВИРАЗКИ
11 БІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПЕВТИЧНОГО УЛЬТРАЗВУКУ РІЗНИХ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ
12 БАКТЕРИЦИДНА ДІЯ БЕНЗАЛКОНІУМ ХЛОРИДУ НА МІКРОФЛОРУ ПІХВИ
13 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІРУ ВИВОДКА ДВОХ ВИДІВ ЛІСОВИХ ГРИЗУНІВ
14 ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ШВИДКОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
15 ВАРІАТИВНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ЖІНОК В РІЗНІ ФАЗИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ
16 ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ РОЛІ ПРИРОДНИХ ІЗОЛЯТІВ ФАГІВ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ В АГРОЦЕНОЗАХ
17 ВИДІЛЕННЯ ЯДНК З КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЩУРІВ
18 ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ АДЕНІЛАТЦИКЛАЗИ, ГУАНІЛАТЦИКЛАЗИ ТА ФОСФОДІЕСТЕРАЗИ ЦИКЛІЧНИХ НУКЛЕОТИДІВ У ТКАНИНАХ СЕЛЕЗІНКИ, ТИМУСУ, ПУХЛИНИ ЩУРІВ ДО І ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ
19 ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ ПІНГВІНІВ ДЖЕНТУ МЕТОДОМ ПЛР ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ ПРАЙМЕРАМИ
20 ВИКОРИСТАННЯ СОЛЕЙ І КОМПЛЕКСОНАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ГОДІВЛІ МОЛОЧНИХ КОРІВ ЗОНИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
21 ВИРОДЖЕНІСТЬ ГЕНЕТИЧНОГО КОДУ У ЧОТИРИВИМІРНОМУ РІМАНОВОМУ ПРОСТОРІ МАТРИЧНОЇ РНК
22 ВМІСТ ЦИНКУ У КЛІТИНАХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЗА УМОВ ХОЛОДОВОГО СТРЕСУ
23 ВПЛИВ ІОНІВ СТРОНЦІЮ НА КОНФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ АКТОМІОЗИНУ СЕРЦЕВОГО ТА СКЕЛЕТНИХ М'ЯЗІВ
24 ВПЛИВ БІЛКУ-АДГЕЗИНУ P 70 СТАФІЛОКОКУ НА ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ЦИРКУЛЮЮЧИХ НЕЙТРОФІЛОЦИТІВ
25 ВПЛИВ ДЕЯКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РІВНІ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ МОЛЮСКАМИ LYMNAEA STAGNALIS
26 ВПЛИВ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА САМОПОЧУТТЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЛЮДИНИ В ОСІННІЙ І ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОДИ
27 ВПЛИВ ПРОЦЕСУ УЯВНОЇ РОТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НА ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКІРИ ЛЮДИНИ
28 ВПЛИВ РЕЧОВИНИ Р НА МЕМБРАННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕПАТОЦИТІВ
29 ВПЛИВ СТАДОЛУ ТА НАЛОКСОНУ НА ЖОВЧОУТВОРЕННЯ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖОВЧІ У ЩУРІВ
30 ВПЛИВ ТИМАГЕНУ, ТИМАЛІ ВТОРИННИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ПРИ 1У, ВИЛОЗЕНУ НА СИСТЕМУ РОЗВИТКУ АЛЕРГІЧНИХ РЕАКЦІЙ
31 ВПЛИВ УЛЬТРАФІОЛЕТУ РІЗНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СКЛАДУ НА ДРІЖДЖІ SACCHAROMYCES CEREVISIAE
32 ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ФЛОРИ СУДИННИХ РОСЛИН СХІДНОГО ПОЛІССЯ
33 ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГУМОРАЛЬНОЇ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ КРОЛІВ РІЗНИХ ПОРІД ПРИ КОМБІНОВАНІЙ СХЕМІ ІМУНІЗАЦІЇ МІКОБАКТЕРІЯМИ
34 ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ ГЛУТАТІОН-Б-ТРАНСФЕРАЗИ В ЦИТОЗОЛІ ПАРІЄТАЛЬНИХ КЛІТИН ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ
35 ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ МД+,К+-АТФАЗИ, CA2+, М02+-АТФАЗИ ТА 5'-НУКЛЕОТИДАЗИ В МЕМБРАННИХ ПРЕПАРАТАХ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ
36 ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ ФОСФОЛІПІДВМІСНОЇ ДОБАВКИ НА МЕМБРАНИ ГЕПАТОЦИТІВ
37 ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ФАКТОРИ ВИРАЗКОУТВОРЕННЯ
38 ЕКСПРЕСІЯ БІЛКІВ ТЕПЛОВОГО ШОКУ HSP70 І HSP90 У ПАРІЕТАЛЬНИХ КЛІТИНАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО АТРОФІЧНОГО ГАСТРИТУ
39 ЕКТО-АТФАЗНА АКТИВНІСТЬ ІЗОЛЬОВАНИХ ТИМОЦИТІВ ЩУРА
40 ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУДНИКІВ ВІРУСНИХ ХВОРОБ PANAX GINSENG C. A. MEYER
41 ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАПАСНИХ БІЛКІВ НАСІННЯ СОРТІВ GLYCINEMAX(L.) MERR
42 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ З МЕТОЮ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ДЕЯКИХ ХВОРОБ СТУДЕНТІВ
43 ЖОВЧОСЕКРЕТОРНА ФУНКЦІЯ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПІД ДІЄЮ ПРОСТАГЛАНДИНУ F2a
44 ЗАЛЕЖНІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНОВАЖНОГО СТАЦІОНАРНОГО СТАНУ СКОРОЧЕННЯ КАМБАЛОПОДІБНОГО М'ЯЗУ ЩУРА ВІД ЗМІНИ ЧАСТИТИ МОДУЛЬОВАНОЇ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЇ
45 ЗМІНА ДОВЖИНИ І СИЛИ М'ЯЗОВОГО ВОЛОКНА ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ І ЧАСТОТИ ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЇ
46 ЗМІНИ ЕЛЕКТРОДЕРМАЛЬНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ МЕТЕОФАКТОРІВ
47 ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ТА ЕНЕРГОВИТРАТ РУХУ РІЗНИХ ВИДІВ ВОДОРОСТЕЙ З РОДИНИ CHLAMYDOMONAS В ПРИСУТНОСТІ БІХРОМАТУ КАЛІЮ
48 КІЛЬКІСНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ КЛІТИННОЇ ЗАГИБЕЛІ В ГАММА-ОПРОМІНЕНИХ СПЕРМАТОЗОЇДАХ ЩУРІВ
49 КВЕРЦЕТИН ПОПЕРЕДЖУЄ ЗМІНИ УМОВНОРЕФЛЕКТОРНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩУРІВ ПІСЛЯ ВПЛИВУ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ У ДОЗІ 2,5 ГР
50 КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ ВМІСТОМ ЦИНКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ РЕПЛІКАЦІЇ ВІРУСА ТЮТЮНОВОЇ МОЗАЇКИ У РОСЛИНАХ ТЮТЮНУ
51 МІКРОСАТЕЛІТНИЙ АНАЛІЗ У ПОПУЛЯЦІЯХ ПІНГВІНІВ ДЖЕНТУ (PYGOSCELIS PAPUA) ТА ПІНГВІНІВ АДЕЛІ (P. ADELIAE)
52 МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ МЕТ-ЕНКЕФАЛІНУ НА ЖОВЧОСЕКРЕТОРНУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ
53 МОДИФІКОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ БОЛДА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ДІАТОМЕЙ
54 МОЛЕКУЛЯРНА ДИНАМІКА ДРУГОЇ ІЗОФОРМИ ФАКТОРА ЕЛОНГАЦІЇ ТРАНСЛЯЦІЇ 1А ЛЮДИНИ
55 МОРФОЛОГІЯ НАСІНИН ПРЕДСТАВНИКІВ РОДІВ CORONILLA L., HIPPOCREPIS L., SECURIGERA DC
56 НАЗЕМНІ МОЛЮСКИ ПІДСТИЛКИ ШИРОКОЛИСТЯНИХ ЛІСІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ'Я
57 НЕСПЕЦИФІЧНА ПРОНИКНІСТЬ МІТОХОНДРІАЛЬНИХ МЕМБРАН КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ
58 НОВА CURLED-LIKE МУТАЦІЯ DROSOPHILA VIRILIS
59 ОБГРУНТУВАННЯ "ЧОРНОГО СПИСКУ" ЗАГРОЗЛИВИХ ДЛЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН УКРАЇНИ
60 ОКСИД АЗОТУ В ПАТОГЕНЕЗІ ВИРАЗКИ ШЛУНКУ
61 ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ТА ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ОКИСНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ДНК ТА БІЛКІВ
62 ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ
63 ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТОНІКИ БІОПЛІВКИ БАКТЕРІЙ-ДЕСТРУКТОРІВ, ЩО СФОРМОВАНА НА ПОВЕРХНІ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ
64 ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ НА ДРІЖДЖОВІ КЛІТИНИ
65 ОСОБЛИВОСТІ ЖИВЛЕННЯ ТА ЗИМІВЛІ КОЖАНА ПІЗНЬОГО (EPTESICUS SEROTINUS) У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ ПРОТЯГОМ РОКУ
66 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕЯКИХ ГІДРОБІОНТІВ ПІД ВПЛИВОМ МІКРОХВИЛЬОВОГО ОПРОМІНЕННЯ
67 ОЦІНКА ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ СОРТІВ ПШЕНИЦІ (TRITICUM AESTIVUM L.) ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ ФОСФОРНОГО ЖИВЛЕННЯ
68 ПАВУКИ-ДЕНДРОБІОНТИ (ARACHNIDA, ARANEI) УРОЧИЩА ЗМІЇНІ ОСТРОВИ КАНІВСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА
69 ПАРАМЕТРИ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ХЛОРИДНОГО КОМПЛЕКСУ CU/ZN З ЕТИЛЕНДІАМІНОМ ПРИ ОДНОРАЗОВОМУ ВВЕДЕННІ PER OS
70 ПЕРОКСИДАЦІЯ ЛІПІДІВ У ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВИРАЗКИ ШЛУНКА
71 ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВОРОНОВИХ ПТАХІВ (CORVIDAE L.)
72 ПОШУК ГЕНІВ-КАНДИДАТІВ НОВОЇ МУТАЦІЇ CURLED-LIKEУ DROSOPHILA VIRILIS
73 РЕАКЦІЯ КАМБАЛОПОДІБНОГО М'ЯЗУ ЩУРА НА СТУПІНЧАТУ МОДУЛЬОВАНУ СТИМУЛЯЦІЮ
74 РЕАКЦІЯ ТИМУСА ТА ГІПОТАЛАМО-ТИРЕОЇДНОЇ СИСТЕМИ НА ХОЛОДОВИЙ СТРЕС ЗА УЧАСТЮ АДРЕНЕРГІЧНИХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
75 РУХЛИВІСТЬ КЛІТИН EUGLENA GRACILIS KLEBS. НА РІЗНИХ СТАДІЯХ РОЗВИТКУ В ПРИСУТНОСТІ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ
76 СКЛАД ІХТІОФАУНИ КИЇВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ТА ГИРЛА ДЕСНИ
77 СКРИНІНГ ВІРУСНИХ ХВОРОБ ЧОРНОГО ПЕРЦЮ (PIPER NIGRUM L.) В УМОВАХ ПІВДЕННОГО В'ЄТНАМУ
78 СОВРЕМЕННЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАССЕЛЕНИЯ ГНЕЗДЯЩИХСЯ ПТИЦ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
79 СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИПУХЛИННИХ ВАКЦИН
80 СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ ОБСТЕЖЕНИХ ЗА УМОВ РІЗНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
81 ТЕМПЕРАТУРНО - ЗАЛЕЖНІ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ВКОРОЧЕННЯ СКЕЛЕТНОГО ВОЛОКНА ЖАБИ
82 ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ КУЛЬТИВУВАННЯ КЛІТИН-ПРОДУЦЕНТІВ ІНТЕРФЕРОНУ В ДОСЛІДНІЙ УСТАНОВЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМОБІЛІЗОВАНОГО ІНДУКТОРУ
83 УЛЬТРАСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ФУНДАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКА ЩУРІВ ПРИ ГІПЕРГАСТРИНЕМІЇ
84 УЧАСТЬ АДЕНІЛОВИХ НУКЛЕОТИДІВ В ІНДУКЦІЇ АПОПТОЗУ
85 УЧАСТЬ СИСТЕМИ СИНТАЗИ ОКСИДУ АЗОТУ В РОЗВИТКУ ТА ВІДНОВЛЕННІ СТРЕС-ІНДУКОВАНИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА
86 ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ РОДОДЕНДРОН (RHODODENDRON) ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПЛАСТИЧНОСТІ ІНТРОДУЦЕНТІВ
87 ФЕРМЕНТАТИВНА АКТИВНІСТЬ СУКЦИНАТДЕГІДРОГЕНАЗИ В МІТОХОНДРІЯХ КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ТА ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ
88 ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ РОСЛИН НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ ЗА УМОВ СВИНЦЕВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
89 ШВИДКІСТЬ ВИХОДУ ДНК ПРИ НЕЙТРАЛЬНОМУ ТА ЛУЖНОМУ ЕЛЕКТРОФОРЕЗІ ІЗОЛЬОВАНИХ КЛІТИН
90 ЩІЛЬНІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ ВОРОНОВИХ ПТАХІВ (CORVIDAE L.) НА ТЕРИТОРІЇ ПОДІЛЛЯ З 1970 ПО 2006 РР