Головна Екологія Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
joomla
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 AGRIMONIA EUPA TORI A L. У ПРИРОДНИХ ТА ШТУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ
2 ECOLOGICAL NETWORK DEVELOPMENT IN MID-PRUT RIVER CATCHMENT AS A MEAS­URE OF HABITAT RESTORATION FOR RARE AND ENDANGERED SPECIES
3 HAEMANTHUS ALBIFLOS JACQ. (AMARYLLIDACEAE JAUME ST.-HIL.) У КОЛЕКЦІЇ НБС ІМ. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
4 INTRODUCTION OF THE PINOPHYTA IN THE REPUBLIC MOLDOVA
5 TULIPA GESNERIANA L. (LILIACEAE JUSS.) НА ДОНЕЦЬКОМУ КРЯЖІ
6 ІНВАЗІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ІНТРОДУЦЕНТИ КОЛЕКЦІЇ ТРАВ'ЯНИСТОЇ ФЛОРИ В КОН­ТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ БУКОВИНИ
7 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ЯК ФАКТОР ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПОПОВНЕННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО СКЛАДУ КОЛЕКЦІЙ
8 ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ЗАХИСТУ ОРАНЖЕРЕЙНИХ РОСЛИН ВІД ПОПЕЛИЦЬ
9 ІНТРОДУКЦІЙНІ ВИПРОБУВАННЯ ДЕРЕВНИХ ЕКЗОТІВ У БОТАНІЧНОМУ САДУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
10 ІНТРОДУКЦІЯ AIZOPSIS A/ZOON (L.) (CRASSULACEAE DC.) У БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. АКАД. О. В. ФОМІНА
11 ІНТРОДУКЦІЯ ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS В ЛІСОСТЕПОВУ ЗОНУ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ
12 ІНТРОДУКЦІЯ GRINDELIA SQUARROSA (PURSH) DUNAL. У БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. АКАД. О. В. ФОМІНА
13 ІНТРОДУКЦІЯ PITTOSPORUM UNDULATUM VENT. В БОТАНІЧНОМУ САДУ ОНУ ІМ. МЕЧНИКОВА
14 ІНТРОДУКЦІЯ RHODODENDRON М YR TI FOU UM SCHOTT ET KOTSCHY: ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ І КУЛЬТИВУВАННЯ
15 ІНТРОДУКЦІЯ І МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ CASTANEA SATIVA MILL. ТА CORYLUS COL URNA L. В УКРАЇНІ
16 ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДИНИ (ЖСНЮАСЕАЕ. ЮБв. ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
17 ІНТРОДУКЦІЯ КАРПАТСЬКИХ ЕНДЕМІКІВ ТА РЕЛІКТІВ В ДЕНДРОПАРКУ "ДРУЖБА&quot
18 ІНТРОДУКЦІЯ ТА ВИРОЩУВАННЯ НА ПЛАНТАЦІЯХ ЛОХИНИ ВИСОКОРОСЛОЇ (VACCINIUM CORUMBOSUM L.) В УМОВАХ УКРАЇНИ
19 ІСТОРІЯ ІНТРОДУКЦІЇ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН В ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН УКРАЇНИ
20 АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУБСТРАТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИХ ВЛИЯНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ГОРШЕЧНЫХ АЗАЛИЙ
21 АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯЛЬНА СОРТООЦІНКА КОЛЕКЦІЇ HEMEROCALUS HYBRID A HORT. НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
22 АНАЛИЗ МИРОВОГО СОРТИМЕНТА СИРЕНИ ОБЫКНОВЕННОЙ (SYRINGA VULGARIS L.) И С. ГИАЦИНТОЦВЕТНОЙ (S. xHYACINTHIFLORA REHDER)
23 АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СЕМЯН ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ОДНОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ
24 АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДИХОВОГО АПАРАТУ РІЗНИХ ВИДІВ РОДУ GLOTTIPHYLLUM N. E. BR
25 АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА СОСНОВІ НАСАДЖЕННЯ ЧЕРКАСЬКОГО БОРУ
26 БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ L EON ТО PODIUM ALPINUM CASS. (ASTERACEAE) В КУЛЬТУРІ
27 БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ВИДІВ РОДУ SEDUM L
28 БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІДКІСНИХ ТА ЕНДЕМІЧНИХ ВИДІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ В УМОВАХ КУЛЬТУРИ
29 БІОМОРФОЛОПЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕНДРОФЛОРИ БОТАНІЧНОГО САДУ "ПОДІЛЛЯ" (ВІННИЦЯ)
30 БІОРИТМИ, ЗИМОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕЯКІ ІНШІ ВЛАСТИВОСТІ ІНТРОДУКОВАНИХ В УМОВАХ КИЄВА РОДОДЕНДРОНІВ ГІМАЛАЙСЬКОГО ТА ТІБЕТСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
31 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ CRINUM MOOREI HOOK F. В УСЛОВИЯХ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ОНУ
32 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВ И СОРТОВ ЛИАТРИСА (/./4 Г/7/5 САЕНТЫ. ЕХ вСНПЕВ.) ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
33 БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА БРОМЕЛИЕВЫЕ (BROMELIACEAEJUSS.)
34 БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ СОРТОВ ВИДА ZINNIA ELEGANS JACQ. В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КРЫМА
35 БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ЮГА УКРАИНЫ
36 БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. АКАД. О. В. ФОМІНА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА - 170 РОКІВ
37 БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. В. М. КРУТОВСКОГО - ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ САДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
38 ВІДМІННІСТЬ КУЛЬТИВАРІВ PICEA ABIES (L.) KARST. ЗА БІОМЕТРІЄЮ ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ В КОЛЕКЦІЇ НБС НАНУ
39 ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОГО ФІТОЦЕНОЗУ НА ПЕРЕЛОГОВИХ ЗЕМЛЯХ ПОБЛИЗУ СЕЛИЩА НОВОЖИЛІВКА, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
40 ВІРУСИ КАКТУСОВИХ У КОЛЕКЦІЯХ БОТАНІЧНИХ САДІВ
41 ВВЕДЕННЯ У ПРОМИСЛОВУ КУЛЬТУРУ MARRUBIUM VULGARE L. (LAMIAСЕАЕ)
42 ВЕГЕТАТИВНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДВОДОМНИХ ВИДІВ ARUNCUS DIOICUS /WALTER) FERNALD ТА PETAS/TES HYBR/DUS (L.) P. GAERTN В ПРИРОДНИХ ТА ІНТРОДУКЦІЙНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ
43 ВЕГЕТАТИВНО-ПОДВИЖНЫЕ РАСТЕНИЯ В БАТУМСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
44 ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ-ИНСТИТУТЕ ДВО РАН (Г. ВЛАДИВОСТОК)
45 ВИДИ РОДУ PAPAVER L. ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ АСОРТИМЕНТУ РОСЛИН ДЛЯ РОКАРІЇВ: ПОТЕНЦІАЛ І ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ В ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕП УКРАЇНИ
46 ВИДОВЕ І ФОРМОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН, ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ КЛАДОВИЩ
47 ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА, СРОКОВ ЧЕРЕНКОВАНИЯ И ТИПОВ ЧЕРЕНКОВ НА УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ THUJA OCCIDENTALIS 'GOLDEN' И THUJA OCCIDENTALIS 'FASTIGIATA JAEG.'
48 ВНУТРІШНЬОВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТИВОВАНОЇ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКІВ ПОЛТАВЩИНИ
49 ВОЗМОЖНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ ВИДОВ РОДА ZINNIA L. В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО
50 ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
51 ВПЛИВ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ НА ФЕНОРИТМІКУ СЕЗОННОГО РОЗВИТКУ РІЗНИХ ВИДІВ РОДУ ECHINACEA
52 ВПЛИВ ТИПУ СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ PODOCARPUS NERIIFOLIUS D. DON НА ЇХ КОРЕНЕУТВОРЕННЯ
53 ВСТУП ДО МОНІТОРИНГУ АГРОХІМІЧНОГО ТА ТОКСИКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О. В. ФОМІНА
54 ДЕКОРАТИВНІ ТРАВ'ЯНИСТІ РОСЛИНИ В КОЛЕКЦІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. 1.1. МЕЧНІКОВА
55 ДИНАМІКА ІНТРОДУКОВАНИХ І МІСЦЕВИХ ВИДІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН В УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ "ТРОСТЯНЕЦЬ&quot
56 ДО ПИТАННЯ РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ РОДУ BETULA L. (БЕРЕЗА) СТЕБЛОВИМИ ЖИВЦЯМИ В УМОВАХ КИЄВА
57 ДРЕВЕСНЫЕ ИНТРОДУЦЕНТЫ СЕМЕЙСТВА FABACEAE LINDL. В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
58 ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОТІКАННЯ ПОЧАТКОВИХ ЕТАПІВ ОНТОГЕНЕЗУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ШИПШИН В УМОВАХ КУЛЬТУРИ
59 ЗАЛЕЖНІСТЬ РИЗОГЕНЕЗУ СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ ВІД БІОЕКОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСТУ І РОЗВИТКУ МАЛОПОШИРЕНИХ КУЛЬТИВАРІВ ВИДІВ РОДУ DEUTZIA THUNB. В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ
60 ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЛОРИСТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ СТЕПІВ УКРАЇНИ EX SITU У НАЦІО­НАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
61 ЗМІНИ ТАКСОНОМІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ОСНОВНИХ ОБ'ЄКТІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ М. ЧЕРКАС
62 ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ NIGELLA SATIVA L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ВНУТРЕННЕГОРНОГО ДАГЕСТАНА
63 ИЗУЧЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ И СРОКОВ ХРАНЕНИЯ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННО­АРОМАТИЧЕСКИХ ТРАВ КАК МЕТОД СОХРАНЕНИЯ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ
64 ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА EX SITU И IN SITU
65 ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ТОМАТА С БЕСКОЛЕНЧАТЫМ СОЧЛЕНЕНИЕМ ПЛОДОНОЖКИ
66 ИНТРОДУКЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ РОДА SORBUS L. НА СЕВЕРЕ
67 ИНТРОДУКЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА OPHIOPOGON KER-GAWL. В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
68 ИНТРОДУКЦИОННЫЙ ПОИСК НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ видов ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДОВ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ
69 ИНТРОДУКЦИЯ TAXUS X MEDIA REHD. В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЬІ
70 ИНТРОДУКЦИЯ THYMUS ELEGANS SERG. (LAMIACEAE) В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
71 ИНТРОДУКЦИЯ БЕЛОКУДРЕННИКА ЧЕРНОГО (BALLOTA NIGRA L.) В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
72 ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА OPUNTIA (TOURNEF.) MILL. ( CACTACEAE) НА СЕВЕРО-ЗАПАД РОССИИ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ЕЕ ФАКТОРЫ
73 ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ROSACEAE JUSS. В ДЕНДРАРИИ СИБГТУ
74 ИНТРОДУКЦИЯ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ STEVIA REBAUDIANA BERTONI В УСЛОВИЯХ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
75 ИНТРОДУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮТИКОВЫХ (RANUNCULAСЕАЕ) И РОДСТВЕННЫХ ИМ РАСТЕНИЙ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ МГУ
76 ИНТРОДУКЦИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ДЛЯ ДАГЕСТАНА ВИДОВ И СОРТОВ РОДА ACTINIDIA
77 ИНТРОДУКЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА RHIPSALIS GAERTH. В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ АН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ
78 ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ В МОЛДОВЕ - СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
79 ИНТРОДУКЦИЯ СОРТОВ CHRYSANTHEMUMxCOREANUMVKPPMHCKOi/y СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
80 ИНТРОДУКЦИЯ СОРТОВ РОДА ртив (КОвАСЕАЕ) В УСЛОВИЯХ ГЛИНИСТОЙ ПУСТЫНИ КАЗАХСТАНА
81 ИНТРОДУКЦИЯ ФУНДУКА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ МОЛДОВЫ
82 ИСТОРИЯ ЛАБОРАТОРИИ ДЕНДРОЛОГИИ ИНСТИТУТА БОТАНИКИ И ФИТОИНТРОДУКЦИИ (КАЗАХСТАН)
83 К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ АДОНИСА ЛЕТНЕГО (ADONIS AESTIVALIS L.) В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА АСТАКСАНТИНА
84 КИШИНЕВСКИМ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИИ САД - ОДИН ИЗ ЦЕНТРОВ СОХРАНЕНИЯ И ОБОГАЩЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В МОЛДОВЕ
85 КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИТТЄВИХ ФОРМ СУКУЛЕНТНИХ РОСЛИН
86 КОЛЕКЦІЯ ГОЛОНАСІННИХ РОСЛИН ВІДКРИТОГО ГРУНТУ БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О. В. ФОМІНА
87 КОЛЕКЦІЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ ЗДАДО/СДОІ.. (БАМВиСАСЕАЕ) НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
88 КОЛЕКЦІЯ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О. В. ФОМІНА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
89 КОЛЕКЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О. В. ФОМІНА ТА її ВИКОРИСТАННЯ
90 КОЛЕКЦІЯ ПАПОРОТЕЙ РОДИНИ ASPLENIACEAE NEWM. У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О. В. ФОМІНА
91 КОЛЕКЦІЯ ПАПОРОТЕЙ РОДУ POLYSTICHUM ROTH У ВІДКРИТОМУ ҐРУНТІ БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О. В. ФОМІНА
92 КОЛЕКЦІЯ ТРОПІЧНИХ РОСЛИН ЯК ФІТОЦЕНОЗ В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ
93 КОЛЛЕКЦИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА ARECACEAESCHULTZ-BIP. В ФОНДАХ ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН УКРАИНЫ
94 КОЛЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ЗОНТИЧНЫХ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА И ПРОВОДИМЫЕ НА ЕЕ ОСНОВЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
95 КОЛЛЕКЦИЯ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ НБС ИМ. Н. Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ, КАК ИСТОЧНИК ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ ДЛЯ ФИТОДИЗАЙНА
96 КОЛОРИСТИЧНІ ОЗНАКИ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОМПОЗИЦІЙНІ РІШЕННЯ В СУЧАСНОМУ ЛАНДШАФТНОМУ БУДІВНИЦТВІ
97 КРИОСОХРАНЕНИЕ СЕМЯН РЕДКИХ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ ОРХИДНЫХ
98 КСИЛОТРОФНІ МІКРОМІЦЕТИ НА ІНТРОДУЦЕНТАХ РОДИНИ ROSACEAE В УМОВАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я
99 КУЛЬТУРНІ І ДИКІ ФОРМИ BRASSICA - ДЖЕРЕЛО НОВОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ В СЕЛЕКЦІЇ BRASSICA NAPUS L
100 МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ РІДКІСНОГО ВИДУ GENTIANA LU TEA L
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3