Головна Економіка ВІДПОВІДАЛЬНА ЕКОНОМІКА
joomla
ВІДПОВІДАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 FROM UNIVERSITAS TO NOЦSPHERE: HOW TO EDUCATE FOR THE SALVATION OF THE PLANET
2 HUMAN ACTIVITY IN THE ENVIRONMENT AND ECOLOGY: EXAMPLES OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POLISH SCHOOL
3 SUSTAINABLE DEVELOPMENT: DEFINITIONS, PRINCIPLES, POLICIES1
4 TH E RE QUIREMENTS OF_AJSUSTAINABLE PLANETARY SYSTEM1
5 THE ISSUES OF ENVIRONMENT PROTECTION AND DEVELOPMENT AS WELL AS THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN DEVELOPING THE COMPETENCES OF GEOGRAPHERS AND GEOGRAPHY TEACHERS
6 АДАПТАЦИЯ КЛАССИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЭВОЛЮЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
7 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
8 ГЛОБАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У РАКУРСІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
9 ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
10 ДЕЯКІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРИТОРІЇ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ)
11 ДЕЯКІ ФОРМАЛЬНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ПРОЦЕДУРИ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ природоОХОРоннИх заходів ім
12 ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІКА ЯК СУЧАСНА ІНТЕГРАЛЬНА НАУКА: ВИТОКИ ТА ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ
13 ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ:. ЗДЙСНЕННЯвКОвНКРЕТНИХ ЗАХОДВ
14 КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
15 КРУТЫЕ СТУПЕНИ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ1
16 МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
17 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК МЕТОД АНАЛИЗА СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
18 НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА "КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ": ЗМІСТ І СТРУКТУРА
19 НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА, ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ
20 НОВА ПАРАДИГМА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ
21 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
22 ОТ ВЗАИМНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ "СПРАВЕДЛИВОЙ ТОРГОВЛИ" К ВЗАИМНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ свободной торговли&quot
23 ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
24 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ ДО РОБОТИ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ
25 ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ЕКОЛОГІЇ: ШВЕДСЬКИЙ ДОСВІД
26 ПЕРШИЙ КАРПАТСЬКИЙ ФОРУМ
27 ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ «ЗЕЛЕНОГО» МАРКЕТИНГУ
28 ПРИНЦИПИ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЕКО-ТРУДОВОЇ ™.ОДАТКОВ. ОЇ Р. Е. Ф. ОР. М. И. В. УКРАЇНІ
29 ПРО ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
30 СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН
31 СТАН ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ УГОД З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
32 СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «КІНБУРН» («БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА»): ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ ТА ВИКЛИКИ ЕПОХИ ТРАНЗИТУ
33 СУДЬБЫ ТРАДИЦИИ "УПраВЛения природой"1
34 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ Туристического рынка
35 ЯКИМ БУТИ ЕКОЛОГІЧНОМУ ЕКОНОМІСТУ1