Головна Економіка Вісник Донецького національного університету
joomla
Вісник Донецького національного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 BALANCES IN COMPULSORY HEALTH INSURANCE
2 CASPIAN OIL AND GAS: PRODUCTION AND PROSPECTS
3 COINTEGRATION ANALYSIS OF BULGARIAN IMPORTS AND EXPORTS
4 CИСТЕМА ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
5 CИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ
6 CТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
7 GLOBAL EDUCATION ISSUES AND NEW SKILLS FOR LABOUR MARKET
8 GREEN ECONOMY - POLITICAL BALANCING TRICKS OR PREDETERMINATION
9 GUAM - PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ
10 ISSUES OF SUSTAINABILITY AND BENEFITS OF THE TEMPUS PROGRAMME TO DONETSK NATIONAL UNIVERSITY
11 METHODOLOGICAL PROBLEMS OF REGIONAL INNOVATIVE SYSTEMS AND CLUSTERS ANALYSIS
12 MONETARY POLICY AND MONETARY TARGETING REGIME
13 NEW SKILLS FOR LABOUR MARKET
14 PROBLEMS OF CORPORATE COMPETITIVENESS
15 PROBLEMS OF PENSION SYSTEM REFORMS, FINANCIAL SYSTEM STABILITY AND CAPITAL MARKET DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES WITH TRANSITION ECONOMY
16 PROCES FORMOWANIA WIZERUNKU FUNDACJI KALISKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
17 SOME THEORETICAL ISSUES OF TRANSBORDER COOPERATION
18 THE BASIC OUTLINES OF THE INSTITUTIONAL REFORMS IN ARMENIA
19 THE CEI NAPAN NETWORK – MODEL FOR REESTABLISHING SUPPLY CHAINS AND CROSS-BORDER REGIONAL ECONOMIC COOPERATION
20 THE CHALLENGES OF THE LEADERSHIP IN THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY
21 THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION: LITHUANIAN CASE
22 THE ECONOMIC POTENTIAL OF WEB SERVICES AND SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE
23 THE NECESSITY OF FORECASTING INCOME AND CONSUMPTION OF THE POPULATION OF REPUBLIC OF BULGARIA UNTIL 2010
24 UDC 339.9 (479.22) GEORGIAN EXPERIENCE IN PROMOTING EXPORTING TO THE EU MARKET
25 XVI МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР "ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ&quot
26 «КОНКУРЕНТ-КООПЕРАЦІЯ» У БІЗНЕС-МЕРЕЖАХ: ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНЦІЇ І КООПЕРАЦІЇ ОДНОЧАСНО
27 ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
28 ІНВЕСТИЦІЇ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
29 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
30 ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
31 ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ
32 ІНДИКАТОРНА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
33 ІННОВАЦІЇ В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ
34 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ ВАТ “ЗАПОРІЖСТАЛЬ” ЗГІДНО ТЕОРІЇ ВЕЛИКИХ ХВИЛЬ КОНДРАТЬЄВА
35 ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
36 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
37 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
38 ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА РЕГІОНІВ
39 ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АСПЕКТ
40 ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
41 ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
42 ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІД ЧАС ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2008-2010 РОКІВ: ПРИКЛАД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
43 ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
44 ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ
45 ІНСТИТУТ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
46 ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДРОДЖЕННЯ ДИНАМІЗМУ ТА КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
47 ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
48 ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
49 ІНСТИТУЦІЙНА РЕФЛЕКСІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
50 ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ АКТИВІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ПРИ ФІНАНСУВАННІ НИМИ ІННОВАЦІЙ
51 ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
52 ІНТЕГРАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В СВІТОВУ ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ
53 ІНТЕРНАЛІЗАЦІЯ ЕКСТЕРНАЛІЙ В УМОВАХ ЗАЛУЧЕННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ
54 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: МІЖНАРОДНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА КОМЕРЦІЙНИЙ РІВНІ
55 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ІТ) ЯК ІНСТРУМЕНТ АДАПТАЦІЇ БІЗНЕСУ ДО УМОВ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ (ДОСВІД ЯПОНІЇ)
56 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ
57 ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
58 ІСНЮЮЧІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ
59 ІСТОРИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАЗЕМНИХ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
60 АВСТРИЙСКИЙ ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ: ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОТЦОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ АВСТРИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
61 АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ В РЕГУЛЮВАННІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
62 АДАПТАЦІЯ МОДЕЛЕЙ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОРСЬКОГО ПОРТУ
63 АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ОЗНАКА ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
64 АКТИВНАЯ ЧАСТЬ КРИЗИСА ПРОЙДЕНА, ЧТО ДАЛЬШЕ?
65 АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
66 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
67 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ І МАРКЕТИНГУ
68 АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНИХ НАПРЯМІВ
69 АЛГОРИТМ ВПРОВАДЖЕННЯ РОМВО В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
70 АЛЬТЕРНАТИВА ІМПОРТУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДО УКРАЇНИ
71 АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
72 АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В МЕЖАХ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ НА 2010-2014 РОКИ В УМОВАХ ВИХОДУ КРАЇНИ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
73 АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА ЗМІННІСТЬ І РІВНІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
74 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
75 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА РИНКОВУ ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
76 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ ПОВЕДІНКИ ПАРИ ЄВРО/ДОЛАР
77 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ
78 АНАЛІЗ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ
79 АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – ОСНОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ
80 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ СТАНІ
81 АНАЛІЗ ПОПИТУ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ ВНЗ IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ
82 АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ
83 АНАЛІЗ РИЗИКІВ У СФЕРІ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН
84 АНАЛІЗ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ
85 АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
86 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКІВ З АСИМЕТРИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
87 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
88 АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
89 АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВІАПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
90 АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ КАПІТАЛУ
91 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ С ОФФШОРНЫМИ ЗОНАМИ НА ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ
92 АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСТИНИЦЫ»
93 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
94 АНАЛИЗ НА ЕТНИЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
95 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ
96 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ В НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА, НЕНАДЕЖНЫМ ПРИБОРОМ И ПРОФИЛАКТИКОЙ
97 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
98 АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УКРАИНЕ
99 АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА УКРАИНЫ
100 АНАЛИЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
 
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 10