Головна Історія Національна та історична пам’ять
joomla
Національна та історична пам’ять
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 1 ВЕРЕСНЯ 1939 ТА 22 ЧЕРВНЯ 1941 Р. В СПОМИНАХ ОЧЕВИДЦІВ
2 22 СІЧНЯ 1918 І 1919 РОКІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПАМ'ЯТІ ГАЛИЧАН У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД XX СТ
3 OBRAZ UKRAINY W REMIGIUSZA LADOWSKIEGO HISTORII NATURALNEJ KRÖLESTWA POLSKIEGO Z 1782 ROKU
4 «MEMORY STUDIES» В УКРАЇНІ: СТАТУСНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ
5 «ІСТОРИЧНА КРИВДА» ЯК ІДЕЯ ТА ЛЕГІТИМАЦІЙНИЙ ФАКТОР АНЕКСІЇ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ: ВИТОКИ, ІДЕОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ «НОВОЇ» ПОЛІТИКИ ПАМ'ЯТІ
6 «МІСЦЯ ПАМ'ЯТІ» В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ІСТОРІОГРАФІЇ
7 «МИСТЕЦТВО ЯК РАДІСТЬ ЖИТТЯ»: ДО ЮВІЛЕЮ МИКОЛИ ПИМОНЕНКА
8 «Нова східна політика» Віллі Брандта та питання зміни образу Східної Європи в східноєвропейських історичних дослідженнях ФРН
9 І. П. КРИП'ЯКЕВИЧ - ОРГАНІЗАТОР УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
10 ІКОНОГРАФІЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО У ФОТОДОКУМЕНТАЛЬНІЙ ЗБІРЦІ ІСТОРИКОМЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
11 ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ІНСТИТУЦІЯ ПАМ'ЯТІ
12 ІСТОРІЯ І ПАМ'ЯТЬ: КОРОТКІ СУБ'ЄКТИВНІ НОТАТКИ
13 ІСТОРІЯ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРШИНИ НА МЕЖІ ХУІІ-ХУІІІ СТ.: НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ
14 ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІСТОРИЧНОГО ЗНАННЯ
15 ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ В ОЦІНКАХ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)
16 ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ І КОМЕМОРАЦІЯ’ ЯК СПОСІБ ОБ'ЄДНАННЯ СПІЛЬНОТИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ В МИНУЛОМУ І СЬОГОДНІ
17 ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ПРО КОЗАЦТВО В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ (1917)
18 ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (1917 Р.)
19 ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ: АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ
20 ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИКЛИКИ МАЙБУТНЬОГО
21 ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
22 ІСТОРИЧНА ТРАВМА ГОЛОДОМОРУ: ПРОБЛЕМА, ГІПОТЕЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
23 ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ МІЖ «ПРАВДОЮ НАУКИ» І «ПРАВДОЮ ПАМ'ЯТІ»
24 АГРАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО ТА БІЛОГО РУХУ ПІВДНЯ РОСІЇ
25 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОЛІТИКИ ПАМ'ЯТІ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 рр.)
26 АРХІВИ ЯК УСТАНОВИ ПАМ'ЯТІ
27 БАЗОВІ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ НАРАТИВИ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АМБІВАЛЕНТНИХ ПОЛІТИК ПАМ'ЯТІ
28 БОРИС СТЕЛЛЕЦЬКИЙ - НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОЇ КВАРТИРИ ТА ВЛАСНОГО ШТАБУ ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО
29 ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ ПРО ЗУНР ОПОЗИЦІЙНИМИ СИЛАМИ В УРСР НАПРИКІНЦІ 80-х рр. ХХ ст
30 ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ А. ГАУДІ)
31 ВИСВІТЛЕННЯ ТЕМИ «ОСТАРБАЙТЕРІВ» У МУЗЕЙНІЙ ЕКСПОЗИЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ ім. В. В. ТАРНОВСЬКОГО
32 ВИШІ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1918 р.)
33 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ КРАЩОГО ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО ГЕРБА УКРАЇНИ (1991 р.)
34 ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТАХ УКРАЇНИ (1991-2013 рр.)
35 ГЕТЬМАНАТ П. СКОРОПАДСЬКОГО ЯК КАТАЛІЗАТОР РАДИКАЛІЗАЦІЇ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
36 ГЕТЬМАНАТ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО: УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ - НАУКОВИЙ ЗРІЗ
37 ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА П. СКОРОПАДСЬКОГО І КООПЕРАТИВНИЙ РУХ: НА ПЕРЕХРЕСТІ ІНТЕРЕСІВ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
38 ДЕРЖАВНІ ЮВІЛЕЇ: МІЖ ІСТОРІЄЮ І ПОЛІТИКОЮ. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ РУСІ
39 ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ СПАЛЕНИХ УКРАЇНСЬКИХ СІЛ (1941-1944 рр.)
40 ДИПЛОМАТИЧНА І ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УРЯДІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ (1918 р.)
41 ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕТРА СЛИВЕНКА У ФІНЛЯНДІЇ (1918 р.)
42 Дискусії шоло образу пам'ятника Тарасові Шевченку в Києві (1904-1914)
43 ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ АРХІВНИХ УСТАНОВ У СЕРЕДНЬО-АТЛАНТИЧНИХ ШТАТАХ США: ВІД ІСТОРИЧНИХ ТОВАРИСТВ ДО ОФІЦІЙНИХ АРХІВІВ (НА ПРИКЛАДІ ШТАТІВ НЬЮ-ЙОРК І ПЕНСІЛЬВАНІЯ)
44 ДО ПИТАННЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
45 ДОКУМЕНТИ З ОСМАНСЬКОГО АРХІВУ ПРО ВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Й ТУРЕЧЧИНИ В 1918 РОЦІ
46 ДОНСЬКЕ ПОСОЛЬСТВО М. А. СВЄЧИНА - О. В. ЧЕРЯЧУКІНА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1918 р.)
47 ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО НА КАФЕДРІ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
48 ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА: ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЇ
49 ДУХОВНІ ТА МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ В ЕКСПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ-МЕМОРІАЛУ ЖЕРТВ ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ «ТЮРМА НА ЛОНЦЬКОГО»
50 ДУХОВНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ
51 ЗАБУТИЙ СОЦІУМ
52 ЗАКОНОМІРНОСТІ СУСПІЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
53 ЗАКОНОТВОРЕННЯ ЯК ПРОЕКЦІЯ МАЙБУТНІХ ФРЕЙМІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
54 ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК І ЗАПОЧАТКУВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
55 ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ'ЯТІ ПРО ПЕРЕМОГУ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1941-1945 рр.: ДО ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
56 ЗОБРАЖЕННЯ В ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТАРШИХ КЛАСІВ: ДОСВІД КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ
57 КНИГА У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ НЕДЕРЖАВНИХ НАЦІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ)
58 КОМЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ІСТОРИЧНОЇ СЕКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
59 КОМЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ, ПРИСВЯЧЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКУ, ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
60 КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПОЛІТИК ПАМ'ЯТІ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
61 КОМПЛЕКС ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ І МУЗЕЇВ Т. Г. ШЕВЧЕНКА У СКЛАДІ АН УРСР У 1951-1955 рр. (ЗА ПРОТОКОЛАМИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ АН УРСР)
62 КОМУНІКАТИВНИЙ РЕСУРС ЗАКОНОТВОРЕННЯ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
63 КОНСТРУЮВАННЯ ОБРАЗУ ОБ'ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПАН'ЄВРОПЕЙСЬКОГО РУХУ
64 КОНФЛІКТ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
65 КОНФЛІКТИ ПАМ'ЯТЕЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
66 КОНЦЕПТ «ПАМ'ЯТЬ» ЯК АНАЛІТИЧНА СТРУКТУРА: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР
67 КООПЕРАЦІЯ В ПОЛІТИЦІ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ (квітень - грудень 1918 року)
68 КОРЮКІВСЬКА ТРАГЕДІЯ 1943 РОКУ: НАЦІОНАЛЬНО-НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
69 КРИМ ЯК МІСЦЕ ПАМ'ЯТІ
70 КРИМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: МОДЕЛІ ПАМ'ЯТІ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
71 КРИМСЬКЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО
72 КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА НАЦІОНАЛЬНУ ПАМ'ЯТЬ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
73 КУЛЬТУРНА ТРАВМА У СУЧАСНІЙ ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ: КОНЦЕПТ ТА МЕТОД
74 ЛІДЕРИ КП(б)У ПРО ГЕТЬМАНАТ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
75 ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
76 ЛАНДШАФТ ПАМ'ЯТІ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ
77 МІСЦЯ ПАМ'ЯТІ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ В ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДЕННІ
78 МІСЦЯ ПАМ'ЯТІ: ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ
79 МАЛІ МІСТА УКРАЇНИ ЯК МІСЦЯ ПАМ'ЯТІ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
80 МАСШТАБИ НАЦИСТСЬКОЇ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ З ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПРИМУСОВІ РОБОТИ ДО НІМЕЧЧИНИ, НА ТЕРИТОРІЇ ЇЇ СОЮЗНИКІВ ТА ОКУПОВАНИХ НИМИ ІНШИХ ДЕРЖАВ У 1941-1943 рр
81 МАТЕРІАЛИ РОДИНИ СКОРОПАДСЬКИХ У ЗБІРЦІ МУЗЕЮ ГЕТЬМАНСТВА
82 МЕМОРІАЛІЗАЦІЯ ЖЕРТВ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ У ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ТА ЕКСПОЗИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ»
83 МЕМОРІАЛЬНІ МІСЦЯ ТОТАЛІТАРНИХ РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ, КОМЕМОРАЦІЇ, ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ
84 МЕНТАЛЬНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕНЬ УСНОЇ ІСТОРІЇ
85 МИНУЛЕ В СПРИЙНЯТТІ ЕТНІЧНОСТІ ТА ЛОКАЛЬНОСТІ НА ПРИКОРДОННІ
86 МОВА І ПАМ'ЯТЬ. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМАТИКИ MEMORY STUDIES
87 МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 1920-х РОКІВ: ПОШУК КОМПРОМІСУ ТА СПРОБИ АДАПТАЦІЇ
88 МОДЕЛІ ПАМ'ЯТІ I ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПАМ'ЯТІ
89 МУЗЕЇ ЯК ІНСТИТУТИ ПАМ'ЯТІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
90 НАЗВА «УКРАЇНА» В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ'ЯТІ ЗЕМЛЕРОБІВ - АВТОХТОНІВ ПІВДНЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
91 НАЛАГОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНИХ КОНТАКТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ З КРАЇНАМИ КАВКАЗЬКОГО РЕГІОНУ
92 НАПРЯМИ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПЕРСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО
93 НАУКОВІ ТА КУЛЬТУРНІ ОСЕРЕДКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В США ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ ПОЛІТИКИ ПАМ'ЯТІ
94 НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ В УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ, ЗМІСТУ І МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
95 НАЦІОНАЛЬНІ БІБЛІОТЕКИ ЯК КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТИТУЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ
96 НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОТВОРЕННЯ: ПОШУКИ ДИСКУРСИВНИХ МОТИВАЦІЙ
97 НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
98 НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ ТА ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД: ВІДНОСИНИ МІЖ ДВОМА ФЕНОМЕНАМИ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ)
99 НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВПЛИВІВ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ
100 НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ КОНТЕКСТ
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2