Головна Історія Історико-правовий часопис
joomla
Історико-правовий часопис
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 Independence of the Regulatory Authority - Legal Aspects
2 Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego - uregulowania zawarte w ordynacji podatkowej
3 On the Need of Regional Development of Ukraine
4 Polish Experience in Usage of the Polluter Pays Principle Exemplified by Article 22 Paragraph 2 Point 1 of the Act on Prevention of Environmental Damage and their Compensation, and the Possibility of their Application in Reformation of Ukrainian Law
5 Strengthening the Ecological Security of Ukraine
6 The Current Status of Violent Criminality of Minors in Ukraine
7 Історія становлення й розвитку вітчизняного інституту адміністративної юстиції [2]
8 Історико-правовий аспект розбудови державного управління у Волинському воєводстві
9 Історико-правовий досвід трансформації виправно-трудового законодавства в кримінально-виконавче
10 Адміністративно-правові та цивільно-правові юридичні факти в новому соціально-історичному вимірі
11 Аэродромные сборы как элемент авиационной транспортной политики Европейского Союза
12 Взаємодія норм міжнародного права й трудового законодавства України
13 Види, джерела й способи отримання інформації для оцінки оперативної обстановки в кримінально-виконавчій установі
14 Генеза та зміст засади публічності в кримінальному процесі
15 Генезис польсько-українських міждержавних економічних відносин
16 Деякі аспекти злочину й покарання доби Київської Русі
17 Деякі умови забезпечення політико-правової реформи в Україні (теоретично-правовий аналіз)
18 До питання про організаційно-структурну побудову та підпорядкування радянської пенітенціарної системи (історико-правовий огляд)
19 Дослідження деформації професійної правосвідомості юриста
20 Дотримання як форма безпосередньої реалізації норм права
21 З історії розвитку договору найму (оренди) земельних ділянок
22 Забезпечення та захист конституційної законності Конституційним Судом України
23 Загальні поняття адміністративного примусу та особливості його застосування міліцією
24 Західноєвропейський та візантійський типи цивілізації: ставлення до злочину й покарання
25 Заходи контролю й нагляду за діяльністю персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України щодо дотримання законності
26 Злочинність в установах виконання покарань: основні детермінанти
27 Знання про норми права як необхідна умова їх дотримання
28 Колективний трудовий спір та конфлікт: відмінності понять
29 Компроміс, консенсус, згода: співвідношення
30 Координація діяльності правоохоронних органів держав - членів Європейського Союзу
31 Міжнародна практика заходів, спрямованих на зміцнення довіри між державою та організаціями громадянського суспільства
32 Медіація в сімейних спорах
33 Мета, принципи та завдання ювенальної юстиції
34 Мораль як принцип цивільного законодавства України
35 Нормативно-правові аспекти визначення поняття правоохоронного органу й правоохоронної діяльності
36 Одностороння відмова від договору сурогатного материнства
37 Окремі правові питання розвитку екологічного страхування життя та здоров’я громадян від негативного впливу джерел підвищеної екологічної небезпеки
38 Особливості забезпечення безпеки осіб у досудовому кримінальному провадженні
39 Особливості судового слідства в справах про застосування примусових заходів медичного характеру
40 Особливості укладання договору купівлі-продажу цінних паперів: теоретичний аспект
41 Поняття конституційної правосуб’єктності
42 Поняття та зміст права на життя
43 Посилення каральної спрямованості законодавства Української Держави доби Гетьманату Павла Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.)
44 Правові основи діяльності українських громадських культурно-освітніх організацій та товариств Волині у 20-30 роках ХХ ст
45 Правові проблеми впливу нелегальної міграції на національну безпеку України
46 Правова сутність екологічної шкоди
47 Правовий аналіз причин трудових розбіжностей
48 Правовий аналіз чинного законодавства України щодо участі організацій громадянського суспільства в процесі обговорення та прийняття рішень
49 Правовий статус українських громадських організацій на Волині (1918-1939 рр.)
50 Правосуб’єктність фізичних осіб у сфері правовідносин працевлаштування
51 Принципи законотворчої діяльності
52 Про деякі аспекти забезпечення в Україні права засуджених до позбавлення волі на охорону здоров’я
53 Проблеми кадрової політики судової влади
54 Процесуальні особливості збирання відомостей, що характеризують особу підозрюваного
55 Регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами в рамках Світової організації торгівлі
56 Розмежування правових реалій у процесі творення кримінально-правових норм (огляд сучасних наукових сентенцій)
57 Розслідування ухилення від сплати податків: досвід ФРН та США
58 Русская эмигрантская юридическая мысль XX в
59 Співвідношення комерційного найменування з іншими правовими категоріями
60 Спеціальні принципи діяльності відділів прикордонної служби
61 Сутнісно-функціональний аналіз категорій громадського порядку та громадської безпеки
62 Сутність та зміст техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, учинених у пенітенціарних закладах
63 Тимчасовий доступ до речей та документів: правове регулювання провадження за новим КПК України
64 Торгівля сільськогосподарськими товарами в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
65 Транскордонне співробітництво України: поняття, види, форми
66 Формування суддівського корпусу в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аналіз
67 Характеристика окремих функції професійної правосвідомості
68 Щодо змісту сучасної політики у сфері боротьби зі злочинністю, пов’язаної із забезпеченням особистої безпеки засуджених
69 Щодо поняття криміналістичної характеристики злочинів
70 Щодо проблеми побудови характеристик злочинів