Головна Історія Вісник Дніпропетровського університету
joomla
Вісник Дніпропетровського університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ІСТОРІОГРАФІЯ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРА І ПЕРШОГО ДИРЕКТОРА УКРАЇНСЬКОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ С. П. ГРИГОР’ЄВА
2 ІСТОРИЧНІ ВІХИ ФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ
3 АКАДЕМІЧНА НАУКА УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ (1918–2008 роки)
4 АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ДОСВІДУ А. С. БОРИНЕВИЧА У СФЕРІ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ СУСПІЛЬСТВА
5 Б. И. ГУБАНОВ – ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР МКС «БУРАН»
6 В. М. КОВТУНЕНКО: ПЕРИОД РАБОТЫ В КБ «ЮЖНОЕ» им. М. К. ЯНГЕЛЯ
7 ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ДО ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
8 ДО 50-РІЧЧЯ ПОБУДОВИ М. М. БОГОЛЮБОВИМ МІКРОСКОПІЧНОЇ ТЕОРІЇ НАДПРОВІДНОСТІ ТА ВІДКРИТТЯ НАДПЛИННОСТІ ЯДЕРНОЇ МАТЕРІЇ
9 ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ПРОФЕССОР И. К. КОСЬКО. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (к 90-летию со дня рождения)
10 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ РЕДУКЦИОНИЗМ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
11 ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АКАДЕМИКА Н. Н. САЛТЫКОВА
12 ЖУРНАЛ «СЧЕТОВОДСТВО И ХОЗЯЙСТВО» - СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ ПІВДНЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
13 ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ШКОЛ С ПОЗИЦИИ ПАССИОНАРНОЙ ТЕОРИИ Л. Н. ГУМИЛЕВА
14 ИСПЫТАНИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
15 КОПЕРНИКАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
16 ЛЕВ ЯКОВИЧ ШТРУМ ТА ЙОГО ВНЕСОК У ТЕОРІЮ НАДСВІТЛОВИХ РУХІВ
17 МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЮ ЕЛІТОЮ
18 НАУЧНАЯ РАБОТА Д. Т. Н., ПРОФЕССОРА И. К. КОСЬКО ПО ДИНАМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ И СИНТЕЗУ ПРОДОЛЬНЫХ НАГРУЗОК РАКЕТ: НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАНЕЕ СТРАНИЦЫ
19 НПО «ХАРТРОН» – ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ (СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ)
20 ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНОЇ ТВОРЧОСТІ У ФІЛОСОФІЇ НАУКИ ТА РЕЛІГІЇ
21 ПЕРШІ ІДЕЇ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В АНТАРКТИЦІ
22 ПЕРШИЙ ДОСВІД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ БАКТЕРІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ У ТВАРИННИЦТВІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
23 ПИСАНИЕ КАК СИМВОЛИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
24 ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ У ХАРКІВСЬКОМУ ХІМІКО-ЇЕХНОЛОЩЧНОМУ ІНСТИТУТ0 їм. С. М. КІРОВА В 1930-Х РОКАХ
25 ПРО ПЕРЕДАЧУ КРИМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗІ СКЛАДУ РРФСР ДО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
26 ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-МАТЕРИАЛЬНОГО ЕДИНСТВА МИРА В УЧЕНИЯХ КОСМИСТОВ (А. В. СУХОВО-КОБЫЛИН, Н. Ф. ФЕДОРОВ, К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ, П. ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН)
27 ПРОФЕСОР КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СТАРІОН МАРТИНІАНОВИЧ ХОДЕЦЬКИЙ (1820-1887)
28 РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЗА ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ: ХАРАКТЕР ТРАНСФОРМАЦІЇ
29 РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗООЛОГАМИ УКРАЇНИ (20-30-ті РОКИ XX ст,)
30 РОЗВИТОК ФІЗИКИ СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В 50-Х – СЕРЕДИНІ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
31 РОЛЬ РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА У БУДІВНИЦТВІ ТРАНССИБІРСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ МАГІСТРАЛІ
32 С. Л. ФРАНК О ТРАНСЦЕНДЕНТНОМ ХАРАКТЕРЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
33 САКРАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН У ВІРУВАННЯХ ПРАДАВНІХ УКРАЇНЦЮ
34 СЕМИОТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОШЛОГО В ИСТОРИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Ю. М. ЛОТМАНА
35 СКАЗАНИЕ КАК РЕЧЕВОЙ АКТ
36 СОБОРНІСТЬ ЧИ ІНДИВІДУАЛІЗМ?: СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ПОШУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
37 СОЦИАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА
38 ТАРИФНА ПОЛІТИКА НА ЗАЛІЗНИЦЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
39 ТЕРМІНОЛОГІЧНІСТЬ НАУКОВОЇ МОВИ
40 ТЕХНІКА ЯК ОБ'ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ
41 УРОКИ БАЙКОНУРСКОЙ ТРАГЕДИИ (К 50-ЛЕТИЮ КАТАСТРОФЫ)
42 ФІЛОСОФІЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЯК ПРОЯВ ДУХОВНОЇ ТВОРЧОСТІ
43 ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНІ КОНЦЕПЦІЇ М. М. БАХТІНА І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ РЕКОНСТРУКЦІЙ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ І МЕНТАЛЬНОСТІ
44 ФАУНІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Є. В. КОЗЛОВОЇ В АСКАНІЇ-НОВІЙ
45 ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧОРНОГО Й АЗОВСЬКОГО МОРІВ НАПРИКІНЦІ ХIХ СТОЛІТТЯ: ВНЕСОК НОВОРОСІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПРИРОДОЗНАВЦІВ
46 ЦЕЛИ ФИЛОСОФИИ
47 ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФІТОПАТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ У ДЗЕРКАЛІ ІСТОРІОГРАФІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
48 Ю. А. СМЕТАНИН – ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ И КОНСТРУКТОР В ОБЛАСТИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
49 ЯЗЫК КАК ЦЕННОСТНО-ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ КОММУНИКАТОР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ