joomla
Вісник КНУКіМ
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 HAUTE COUTURE: ЕВОЛЮЦІЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ МОДИ НА ПОЧАТКУ XXI СТ
2 «CONTEMPORARY DANCE»: ПОНЯТТЯ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ШКОЛИ
3 «КОНГЛОМЕРАТ ВОЙОВНИЧИХ ІНДИВІДУАЛЬНОСТЕЙ» І. А. САВЧЕНКА
4 ЄВРЕЙСЬКА ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
5 ЄВРЕЙСЬКА ХОРЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЧНА ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ (друга половина XIX ст. - XXI ст.)
6 ІВАН КАВАЛЕРІДЗЕ - НЕВТОМНИЙ ШУКАЧ, ЕКСПЕРЕМЕНТАТОР І НОВАТОР У ЦАРИНІ КШО
7 ІНФРАСТРУКТУРА ГОСТИННОСТІ XIX ст
8 ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА МУЗИКОЗНАВЧОГО ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
9 ІСТОРИЧНА ТИПОЛОГІЯ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ
10 АКТОРСЬКІ «ІГРИ В ОБМАН» (природна поведінка в публічних умовах)
11 АКТОРСЬКИЙ ТРЕНІНГ: ПЕРЕТВОРЕННЯ ОБМАНУ НА ГРУ
12 АСОРТИМЕНТ БАЯННО-АКОРДЕОННОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ КРЕМІНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ФАБРИКИ
13 АСТОР П’ЯЦОЛЛА: ТРАДИЦІЙНЕ ТАНГО ТА ЙОГО СТИЛЬОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В СУЧАСНОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ВИКОНАВСТВІ
14 БІТБОКСИНГ: ГЕНЕЗИС І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
15 БАЛЬНА ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ВИД ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
16 ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КОЛЬОРУ В КОСТЮМАХ БАЛЬНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ
17 ВІЗУАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТІЛА В ОЛІМПІЙСЬКОМУ ПЛАКАТІ СЕР. XIX - ПОЧ. XXI СТ
18 ВЕРТИКАЛЬНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТОРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ
19 ВИКОНАВСЬКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЇ РУКИ БАНДУРИСТА
20 ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІКИ ПОЛІСТИЛІСТИКИ У ФОКУСІ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО МИСТЕЦТВА
21 ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ: СКОМОРОХИ
22 ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ДИТЯЧОЇ КНИГИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СПІВПРАЦІ ПИСЬМЕННИКА І ДИЗАЙНЕРА-ГРАФІКА
23 ВПЛИВ ЗАКОНІВ ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ НА ЗАСОБИ ВІЗУАЛЬНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДИЗАЙН-ПРОДУКТУ
24 ВПЛИВ УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНСЬКОГО ПІВДНЯ НА ТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
25 ГЕНЕЗИС ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ФОРМОТВОРЕННЯ ДИТЯЧОЇ КНИГИ
26 ГЛАМУР ЯК КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ: ЕТИМОЛОГІЯ, СТИЛЬОВІ ОЗНАКИ, ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ
27 ГЛАМУРНИЙ НАПРЯМ ФЕШН-ДИЗАЙНУ XX - ПОЧАТКУ XXI СТ
28 ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕЧІРНІХ РИСУВАЛЬНИХ І КРЕСЛЯРСЬКИХ КЛАСІВ ПРИ ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОМУ ЗЕМСЬКОМУ РЕАЛЬНОМУ УЧИЛИЩІ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ
29 ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАД як чинник ЗБЕРЕЖЕННЯ МИСТЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ МАСОВИХ СВЯТ УКРАЇНЦІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX СТ.)
30 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОЇ КОРОЛІВСЬКОЇ ПРИДВОРНОЇ КАПЕЛИ У КРАКОВІ (XVI СТ.)
31 ДАВНЯ КНИГА ЯК ОДИН ІЗ НАЙЯСКРАВІШИХ ЗРАЗКІВ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
32 ДЕКОНСТРУКЦІЯ ЯК ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ФЕШН-ПРОДУКЦІЇ
33 ДИЗАЙН І ПРОЕКТНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: КАТЕГОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
34 ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ РЕСТОРАННИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ПРОСТІР ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
35 ДИЗАЙН ОДЯГУ ДЛЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ РУХОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
36 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЖАНРІВ ЕСТРАДНОГО МИСТЕЦТВА У КУЛЬТУРІ ХХ СТ
37 ДО ПРОБЛЕМИ ЕКЛЕКТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНО - СЦЕНІЧНШ ХОРЕОГРАФІЇ
38 ДРАМАТУРГІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ
39 ДРУГИЙ РІК РОБОТИ АКАДЕМІЇ ПРИ ВИЩОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІНСТИТУТІ КІНЕМАТОГРАФІЇ (ВДІК)
40 ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ
41 ЕСТЕТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ОДЯГУ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ
42 ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СІМЕЙНО-РОДОВОГО ЖИТТЯ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я
43 ЖАНРОВІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОГО МЮЗИКЛУ
44 ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ ТА ЛОКАЛЬНА СПЕЦИФІКА НАРОДНИХ ТАНЦІВ ВОЛИНІ
45 ЖАНРОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА ІНТОНАТИКА КОЛИСКОВИХ ПІСЕНЬ
46 З ІСТОРІЇ МАСОВИХ СВЯТ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ: СТАРОДАВНЄ ДВОРІЧЧЯ
47 ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ НАСЕЛЕННЯ ПРИКАРПАТТЯ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
48 ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ Й. БАХА У РОЗВИТКУ ДЖАЗОВОГО МИСТЕЦТВА
49 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ НА ОСНОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНОЇ МОДЕЛІ
50 КОМПОЗИТОР Д. БОРТНЯНСЬКИЙ - СИН ЛЕМКА З БОРТНОГО
51 КОМПОЗИЦІЙНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ МАЙДАНЧИКІВ ВІДПОЧИНКУ В ДИЗАЙНІ
52 КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ САДОВИХ ЛАНДШАФТІВ
53 КОНТЕМПОРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ПОШУКАХ ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ЗА ТВОРЧІСТЮ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКА АНТОНА СОЛОМУХИ
54 КОСТЮМ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ В СУЧАСНІЙ БАЛЬНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ
55 КОСТЮМ ЯК ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ СТИЛЮ ЕПОХИ
56 КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ У ЛЕГІОНІ УСС (1914-1918 РР.)
57 ЛІТЕРАТУРНО-ТЕАТРАЛЬНІ ПОШУКИ МОДЕРНІЗМУ: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЙ ПОСТМОДЕРНОГО СВІТОГЛЯДУ
58 МІНІМАЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ МОДЕЛЮВАННІ
59 МЕТОД ІМПРОВІЗАЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В АКТОРСЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
60 МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТНЬОЇ ПЛЕНЕРНОЇ ПРАКТИКИ У ВИЩИХ ХУДОЖНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
61 МЕТОДИКА ТЕАТРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ
62 МИСТЕЦТВО І МАСОВА КУЛЬТУРА
63 МИСТЕЦТВО ПЛАКАТА У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
64 МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІУМУ
65 МИСТЕЦЬКИЙ ПОСТУП: ВСЕУКРАЇНСЬКА ВИСТАВКА-КОНКУРС ІМЕНІ ГЕОРГІЯ ЯКУТОВИЧА
66 МОНУМЕНТИ ВІЧНОСТІ: ПІРАМІДИ ДАВНЬОГО ЄГИПТУ
67 МОРФОЛОГІЯ ЕКСТЕР’ЄРІВ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПРОСТОРІВ АЕРОВОКЗАЛІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ
68 МУЗИЧНА МОВА ВІТАЛІЯ КИРЕЙКА ЯК ВИЯВ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ
69 МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
70 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
71 МУЗИЧНИЙ КОНКУРС ЯК ФОРМА АКТУАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКОНАВЦЯ
72 НА МЕЖІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: МИСТЕЦТВО МІНОЙСЬКОГО КРИТУ
73 НОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ МЕБЛІВ У ДИЗАИНІ СЕРЕДОВИЩА
74 НОВІТНІ ХУДОЖНІ ТЕЧІЇ В МИСТЕЦТВІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XX СТ
75 ОБРАЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОДЯГУ КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ
76 ОРКЕСТРОВІ СОПІЛКИ КОНСТРУКЦІЇ! Б. ГУЛАШЕВСЬКОГО ТА П. ЦИНКАЛОВА ЯК УНІКАЛЬНЕ ЯВИЩЕ НАРОДНО - ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
77 ОСЕРЕДКИ ПРИДВОРНОЇ КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІТАЛІЇ У ХУП СТ
78 ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ СИСТЕМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДИЗАЙНІ ТА АРХІТЕКТУРІ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
79 ОСОБИСТІСТЬ У КУЛЬТУРНОМУ І КУЛЬТУРНО-ВИДОВИЩНОМУ ПЛАКАТІ
80 ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ФАСАДНИХ КОМПОЗИЦІЙ ЗАБУДОВИ М. КИЄВА У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ
81 ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ГРИ НА ФЛЕЙТІ В. С. АНТОНОВА
82 ОСОБЛИВОСТІ ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ ЗАКАРПАТТЯ
83 ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРКОВОГО АНСАМБЛЮ ВЕРСАЛЬСЬКОГО ПАЛАЦУ
84 ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АКТОРА НАД РОЛЛЮ В ДУМКАХ[1]
85 ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТЕЛЕРАДІОКАНАЛУ „КУЛЬТУРА”: ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
86 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО РЕПЕРТУАРУ БАЯНІСТА-АКОРДЕОНІСТА
87 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОЛЬОРОВОГО РІШЕННЯ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ ДОШКІЛЬНОГО ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ
88 ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧОГО БАЛЬНОГО КОСТЮМА В РОСІЇ ХУІП-ХІХ Ст
89 ПІЗНАВАЛЬНИЙ СТАТУС СИМВОЛІКИ У САКРАЛЬНОМУ МИСТЕЦТВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
90 ПЕРЛИНА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ - ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ДЕНДРОПАРК
91 ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОСТЮМА ПЕРІОДУ 1908-1914 РР
92 ПОБУТОВІ ТАНЦІ У СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
93 ПОНЯТТЯ ІНДИВІДУАЛІЗМУ В МОДІ
94 ПОРІВНЯННЯ СИМВОЛІКИ ЦЕНТРУ В МИСТЕЦТВІ РОМАНТИКІВ XVIII-XIX СТ. З АНАЛОГІЧНОЮ ТРАДИЦІЙНОЮ РЕЛІГІЙНО-МІФОЛОГІЧНОЮ СИМВОЛІКОЮ
95 ПОШУК НОВИХ ФОРМ У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ
96 ПРІОРИТЕТНІ ЯКОСТІ ОБ’ЄКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ
97 ПРАДАВНЄ Й МОДЕРНЕ У ТВОРЧОСТІ М. ПРИМАЧЕНКО
98 ПРИНЦИПИ ЛАНДШАФТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СКВЕРУ
99 ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ
100 ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ «МАЛИХ ЛАНДШАФТІВ»
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2