Головна Журналистика
joomla
Журналистика
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 (1835–1917)
2 (з ненадрукованого)
3 (на прикладі запорізьких газет 50–90-х рр. ХХ ст.)
4 «КОС ЧАГИЛ НА ЕМБІ» МАЙКА ЙОГАНСЕНА В ЖУРНАЛІ «РАДЯНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» ЯК ЗРАЗОК НАРИСІВ 30-Х РР. XX СТ
5 Європейська журналістика Юрія Шевельова
6 ЄЖИ ГЕДРОЙЦ І ЧАСОПИС «BUNT MtODYCH» (1931-1939): ІДЕЙНА ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПРОМЕТЕЙСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ВИРІШЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ
7 ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
8 ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ
9 Інформаційна діяльність профспілок як ефективний метод реалізації соціальної функції
10 ІСМАЇЛ ГАСПРИНСЬКИЙ ПРО ФУНКЦІЇ ГАЗЕТИ «ТЕРДЖИМАН»
11 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЖАНРУ ЕСЕЮ В УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ
12 ІСТОРІЯ ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МЕДІАСВІТУ
13 Історія українського жіночого журналу: специфіка міждисциплінарного підходу
14 Авторська шпальта сучасного іспанського письменника Хав'єра Маріяса
15 АНТИКОЛОНІАЛЬНИЙ ДИСКУРС У ПУБЛІЦИСТИЦІ ПЕТРА СТЕБНИЦЬКОГО
16 Бібліографування кримської періодики як джерело інформації для істориків журналістики
17 БЛОГИ ТА БЛОГЕРСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИЦІ
18 ВИВЧЕННЯ ПУБЛІЦИСТИКИ Б. ОЛІЙНИКА СТУДЕНТАМИ-ЖУРНАЛІСТАМИ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
19 ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ «ЖІНКА» НА СТОРІНКАХ СУЧАСНОЇ ПЕРІОДИКИ ДЛЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ
20 Використання методів дослідження в студентських наукових роботах
21 Висвітлення проблем суспільної моралі та ідеології на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна"у період суспільно-політичних змін (1985–1990)
22 ВИХОВАННЯ ДИТЯЧОГО КОРЕСПОНДЕНТА У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
23 Газета Українське словo (1941): організаційний аспект
24 Гласність та перебудова на сторінках закарпатської преси
25 ГОГОЛІАНА НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «КИЕВСКАЯ СТАРИНА»
26 ДИСКУРС НАЦІЇ В ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ТА ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ ПЕТРА СТЕБНИЦЬКОГО
27 ДИСЦИПЛІНА «ФОЛЬКЛОР» У СИСТЕМІ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ОСВІТИ
28 ЕКОНОМНА СМЕРТЬ ЖУРНАЛІСТИКИ
29 ЕСЕЙ-КОЛОНКА ЖУРНАЛУ «КРАЇНА»
30 ЕТИЧНИЙ СКЛАДНИК ВИРІШЕННЯ ТВОРЧОЇ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЖАНРІВ
31 ЖАНРОВА ПАЛІТРА ОГОЛОШЕНЬ НА СТОРІНКАХ РЕКЛАМНО-ДОВІДКОВОЇ ПРЕСИ (XIX - початок XX ст.)
32 Журнальні видання УРСР як засіб ідеологічного виховання мас
33 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
34 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ НАПЕРЕДОДНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1987-1990)
35 Зображення козаччини на шпальтах часопису "Дніпрові Хвилі" (1910-1913)
36 КИЇВСЬКА ПРЕСА У СВІТЛІ СВОЄЇ ІСТОРІЇ
37 КОМУНІКАТОРИ В ЖІНОЧОМУ ЖУРНАЛІ (1920-1930)
38 Контент-аналіз у системі сучасних методів дослідження публіцистичних текстів
39 Концептуальна публіцистика як виразник національної ідентичності
40 КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ ЮРІЯ КОСАЧА
41 ЛІТЕРАТУРНІ МАТЕРІАЛИ ГАЗЕТИ «ДІЛО»: ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУ І ГРУПУВАННЯ
42 ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ЖАНРИ ЯК ФОРМА ПУБЛІЦИСТИКИ НА СТОРІНКАХ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ ВИДАНЬ «ВСЕСВІТ» ТА «КУР’ЄР КРИВБАСУ»
43 ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА ПРЕСА КИЄВА 20-30-Х РР. XX СТ
44 ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ КОМПОНЕНТ У ТИЖНЕВИКУ «ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ. УКРАЇНА»
45 Міфотворчість у контексті електронних ЗМІ
46 МЕДІЙНИЙ ДИСКУРС РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ НА ШПАЛЬТАХ РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ 50-60-Х PP. XX СТ
47 МЕТОДОЛОГІЯ В ІСТОРІЇ ЖУРНАЛІСТИКИ: МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ
48 Молода Україна - промінь надії Олени Пілки
49 Мотиви рекламних повідомлень
50 Національні риси Антона Коршнівського
51 НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИЙ СВІТОГЛЯД ПОДОЛЯН У ПУБЛІЦИСТИЦІ ГАЗЕТИ «НАШ ШЛЯХ» (1919-1920)
52 Новації у формі подання матеріалу в передовій статті
53 Олена Рудловчак – журналістка і дослідниця періодики Закарпаття
54 ОСОБЛИВОСТІ ПОДОРОЖНІХ НАРИСІВ У ЖУРНАЛІ «ВІТЧИЗНА» (1990-1999)
55 ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТ. (ПРИКЛАД ПЕТРА СТЕБНИЦЬКОГО)
56 Особливості формування нової системи української молодіжної преси напередодні розвалу СРСР (1986-1991)
57 Оцінність як соціокультурна ознака журналістського тексту
58 ПАВЛО КОВАЛЕВСЬКИЙ - РЕДАКТОР І ВИДАВЕЦЬ МЕДИЧНОЇ ПЕРІОДИКИ
59 ПАЛІТРА ПРЕСИ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ
60 ПАРТІЙНА ПРЕСА В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ
61 ПЕРЕДОВА СТАТТЯ В СУЧАСНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ
62 Переміщених осіб (Німеччина, Австрія, 1945–1950)
63 ПЕРШІ ЧАСОПИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1921-1925)
64 Петлюріана паризького журналу "Тризуб&quot
65 ПОРТРЕТНИЙ НАРИС У ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ
66 ПОСТУЛАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ В ПОЛІТИЧНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ
67 ПОЯВА РАНКОВИХ, ВЕЧІРНІХ І ПОЛУДЕННИХ ВИДАНЬ У КИЄВІ НА ПОЧАТКУ XX СТ
68 ПРЕСА ДЛЯ ДІТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (20—30-ТІ РР. XX СТ.)
69 Проблема гендерних ролей і стереотипів у пресі на межі ХХ–ХХІ ст
70 Проблеми медіаосвіти в Україні в контексті євроінтеграції
71 ПРОРИВ МИКОЛИ РУДЕНКА В ЕКОНОМІЧНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ
72 ПРОСТІР НЕЗАЛЕЖНОЇ ДУМКИ: ЧАСОПИС «КРИТИКА» У СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ
73 Проторепортаж: у пошуках витоків жанру
74 Публіцистика Юрія Косача на сторінках нью-йоркської газети "Українські вісті&quot
75 ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СТОРІНКАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ
76 РІЗНОВИДИ ФЕЙЛЕТОНУ
77 РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
78 Реалізація Професійних Етичних принципів У Публіцистиці Бориса Олійника
79 РЕАЛІТІ-ШОУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ: РІЗНОВИДИ, ТИПОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
80 РЕКЛАМНА ГРАФІКА В БРИТАНСЬКІЙ ГАЗЕТІ «ДЕЙЛІ МІРРОР» НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
81 Розглядаються умови фахової діяльності українських журналістів на Галичині у 20-30-ті рр. ХХ ст., обговорюються проблеми їхнього еко­номічного та політичного становища, виконання першочергових про­фесійних обов'язків
82 Соціально-психологічний і ментальний портрет журналіста
83 СПЕЦІАЛІЗОВАНА ГАЗЕТА «СЕЗОННЫЙ ЛИСТОК СЛАВЯНСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД» У ВІТЧИЗНЯНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
84 СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ
85 Специфіка опрацювання джерельної бази в дослідженнях з історії української та зарубіжної періодики
86 СПРОБА РЕВІЗІЇ ПОНЯТТЯ ПРО ІНТЕРПРЕТАЦІЮ ФАКТУ
87 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КОЛУМНІСТИКА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
88 ТІНІ ЗАБУТИХ ЧАСОПИСІВ: ПУБЛІЦИСТИКА ЮХИМА КРИЖАНІВСЬКОГО
89 Творчий профіль літературного покоління "двотисячників" у дзеркалі ЗМІ
90 ТЕАТРАЛЬНА ПЕРІОДИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ КОНТЕНТУ
91 Тема України в публіцистиці Влодзімєжа Бончковського
92 Темна сторона Рея Бредбері
93 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЖАНРУ ПОДОРОЖНЬОГО НАРИСУ (НА ПРИКЛАДІ ПУБЛІКАЦІЙ СУЧАСНОЇ ПРЕСИ ТУРИСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УКРАЇНІ)
94 Тенденції трансформації класичних жанрових моделей (на прикладі "Репортажних текстових форм")
95 ТЕНДЕНЦІЯ ЗАНЕПАДУ ФЕЙЛЕТОНУ ЯК ЖАНРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕСІ
96 ТЕНДЕРНІ КОНЦЕПТИ В ДИТЯЧОМУ ЖУРНАЛІ
97 ТЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ
98 ТЕНДЕРНИЙ КОНТЕНТ СУЧАСНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ДЛЯ ЖІНОК В УКРАЇНІ
99 Трактуванні Михайла Драгоманова
100 ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕРЕЖЕВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
101 ФАКТОЛОГІЧНІ ТИПИ АРГУМЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ
102 ФОТОПОРТРЕТ ЯК ОДИН ІЗ головних ЖАНРІВ ФОТОЖУРНАЛІСТИКИ
103 ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ДМИТРА ЯРОШЕВИЧА
104 ЮЗЕФ ЛОБОДОВСЬКИЙ ТА УКРАЇНА: ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВЗАЄМИНИ В ПУБЛІЦИСТИЦІ 30-Х РР. XX СТ