Головна Журналистика ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ НАПЕРЕДОДНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1987-1990)
joomla
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ НАПЕРЕДОДНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1987-1990)
Журналистика - Журналистика

Мар’яна Улиганець,

Асп. (Ужгород)

У ДЕ 007: 304: 070

У статті розглянуто та проаналізовано структуру Закарпат­ської обласної державної телерадіокомпанїі, тематичне та жанрове наповнення програм.

Ключові слова:радіо, телебачення, ефір, редакція, жанр, тематич­не наповнення.

І

Сторія Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії - невід’ємна частина загальної історії електронних мас-медіа України. Поодинокі відомості про заснування та функціонування Закарпатської студії телерадіомовлення в контексті загальної історії електронних ЗМІ України можна знайти в наукових працях

І. Мащенка [6; 7], В. Лизанчука [5], В. Миронченка [8], Н. Сидоренко [2], О. Гояна [1] та інших вітчизняних дослідників. У місцевій пресі з’явилися матеріали про етапи розвитку телерадіомлення у краї [3; 4]. На часі - глибше, детальне вивчення історії функціонування регіональних теле - і радіомовних компаній. Джерелом нової інфор­мації можуть стати архівні документи. Щоправда, тривалий час дослідники мали доступ не до всіх джерел інформації через невпо­рядкованість архіву Закарпатської обласної державної телерадіоком­панії (ЗОДТРК). Нині з’явилася нагода опрацювати ці матеріали. Мета статті - з’ясувати структуру ЗОДТРК, основне тематичне наповнення та жанрові особливості програм у 1987-1990 рр., оскіль­ки цей період в історії Закарпатської обласної державної телерадіо­компанії мав значний вплив на функціонування телерадіомовлення краю в період незалежності України.

У 1987 р. головна редакція радіомовлення складалася з чотирьох структурних підрозділів: редакції інформації, редакції передач для молоді та дітей, редакції передач угорською мовою та редакції пере­дач молдавською мовою. Тематичне наповнення редакції інформації формувалося за принципом партійної значущості повідомлень. Випуск обласних ранкових новин за 3 червня 1987 р. був наповнений

© Улиганець М., 2012

Такими темами: рішення червневого Пленуму ЦК КПРС та сьомої сесії Верховної Ради Союзу PCP одинадцятого скликання, робота трудових колективів області, будівництво газопроводу «Прогрес», підготовка до жнив, спортивні досягнення, повідомлення обласних синоптиків. Регулярною в ранкових новинах була рубрика «Маршрути вихідного дня», в якій слухачам давали рекомендації, які події та цікаві місця можна відвідати. Хронометраж ранкового випуску новин не перевищував 20 хвилин, час виходу в ефір - з 7.20 до 7.40 ранку. Журналісти послуговувалися переважно такими жанрами, як радіозвіт, радіовиступ, радіоповідомлення, радіорепор­таж та радіоінтерв’ю.

Редакція передач для дітей та молоді готувала дві програми: радіожурнал «Піонерське плем’я» та «Юність Закарпаття». Радіо­журнал «Піонерське плем’я» умовно можна поділити на дві скла­дові: у першій частині програми велося обговорення гострих соціальних тем з експертами, в другій - юні диктори готували мистецькі сторінки та інформаційні повідомлення про життя піо­нерів. У радіожурналі «Піонерське плем’я» за 9 квітня 1987 р. за допомогою радіокоментарів та радіобесіди висвітлювали тему «Який зв'язок між школою та базовим підприємством». У другій частині цієї програми юні диктори читали повідомлення з піо­нерських загонів, вели інтерв’ю з талановитими однолітками та декламували вірші місцевих поетів.

Головна редакція телевізійних передач мала відмінну структуру від головної редакції радіомовлення. У 1987 р. до її складу входили редакція пропаганди, редакція передач для молоді та дітей, редакція художніх передач, редакція передач угорською мовою та редак­ція передач молдавською мовою. Протягом ефірного часу редакція пропаганди транслювала програми власного виробництва та мате­ріали інших обласних студій. Тематичне наповнення передач було багатовекторним: гострі соціальні проблеми, звіти партійних збо­рів і навіть концерти естрадних виконавців. У програмі Черні­вецької студії телебачення «Світогляд» за допомогою жанру радіо­бесіди було порушено тему «Еміграція та її згубний вплив на долю людини». Координацію зусиль Мукачівського міського й районно­го комітетів партії з роботи з доїжджачими було висвітлено в формі радіоінтерв’ю у програмі власного виробництва під назвою «Ко­муніст і життя». Розширений радіозвіт із 19 Всесоюзної партійної конференції підготували журналісти редакції пропаганди для про­грами «Звіримо час». Концерт латвійської естради за 1986 р. також «пропагували» в ефірі закарпатського обласного телевізійного мов­лення. Хронометраж програм редакції пропаганди не перевищував ЗО хвилин, матеріали власного виробництва готували українською мовою, передачі інших обласних студій транслювали мовою оригіна­лу - російською.

Телевізійна редакція передач для молоді та дітей висвітлювала

1987 р. ті ж теми, що й однойменна редакція радіомовлення. Основний акцент у тематичному наповненні було зроблено на соці­альний захист та виховання молоді, актуальні питання дітей відхо­дили на другу позицію. У програмі «Твій вільний час» проведено «круглий стіл» із питань організації та роботи молодіжних культур­ницьких центрів за участю працівників профспілкових клубних установ, представників обласного управління культури та клубів при Ужгородському міському центрі дозвілля. Репортаж із політичного вечора старшокласників Ужгорода підготувала редакція передач для молоді та дітей у програмі «Світогляд». За допомогою жанру репор­тажу та інтерв’ю в програмі «Екран молодих» було висвітлено зустріч із бійцями інтернаціонального студентського загону «Мир». Рідше готували до ефіру багатотемні програми, наприклад, у переда­чі «Контакт» за допомогою репортажів, коментарів та інтерв’ю інформували про зустріч із молоддю Свалявського лісокомбінату, політичний вечір старшокласників Ужгорода, неформальні моло­діжні об’єднання, творчість молодих художників області. Хроно­метраж програм коливався від ЗО хвилин до години, ведучі намага­лися налагодити інтерактив із глядачами, закликаючи писати листи та телефонувати до редакції з коментарями і пропозиціями.

Редакція художніх передач висвітлювала мистецькі події області, готувала матеріали про відомих творчих особистостей краю. У про­грамі «Скарби пам’яті» за 7 січня 1987 р. порушено тему «Розвиток музейної справи на Закарпатті», підготовлену в формі репортажу. Таким жанром скористалися й для висвітлення зустрічі митців із трудівниками Виноградівського райпромкомбінату (програма «Люди моєї землі») та творчості художників-графіків Закарпаття (програма «Мовою ліній і барв»). Матеріали редакції художніх пере­дач вирізнялися високим рівнем професіоналізму як редакторської, так і режисерської роботи.

Структура головної редакції радіомовлення та головної редакції телевізійних передач залишалася незмінною і в 1988 р. Редакція інформації радіомовлення готувала до ефіру ранкові та вечірні нови­ни, суботні калейдоскопи та спеціальні випуски. Вечірні радіо нови­ни були тривалішими, ніж ранкові, виходили в ефір з 19.45 до 20.15. Крім партійних, економічних, агропромислових та спортивних подій, тут висвітлювали культурницькі заходи та актуальну інфор­мацію для водіїв від Державтоінспекції. Випуск вечірніх обласних новин за 1 грудня 1988 р. інформував про такі події: ознайомлення трудівників області з матеріалами 12 сесії Верховної Ради Союзу PCP одинадцятого скликання, забезпечення житлом молодих подружніх пар, заощадливе використання сировини на Виноградівській взуттє­вій фабриці, лісозаготівля на Свалявському лісокомбінаті, досягнен­ня доярок, вирішення проблем насінництва, художні виставки, прем’єри в театрі, зустрічі з читачами в бібліотеках, повідомлення Державтоінспекції, досягнення закарпатських спортсменів, прогноз погоди від обласних синоптиків. Радіоповідомлення, радіозвіти та радіовиступи були основними формами висвітлення інформації, рідше готували радіорепортажі та радіоогляди. Крім ранкових та вечірніх обласних новин, в ефір виходили підсумкова програма «Суботній калейдоскоп» (з 7.35 до 8.00) та спецвипуски, приурочені до важливих суспільно-політичних подій.

Редакція передач для молоді та дітей у 1988 р. загалом не зміню­вала тематичного наповнення програм. Спортивні повідомлення та мистецькі сторінки, де школярі демонстрували свої творчі здібності в поезії та музиці, доповнили програми редакції передач для молоді та дітей. Підтвердженням цього є випуск програми «Юність Закарпаття» за 7 січня 1988 p., в якому експерти підсумовували здо­бутки творчої молоді Закарпатської області за минулий рік, а тала­новиті школярі декламували вірші, співали пісні, розповідали про свої досягнення та плани на майбутнє. Інтерв’ю з талановитими діть­ми Закарпаття, їхніми викладачами та батьками проводили також у програмі «Піонерське плем’я», окремим блоком у якій була спортив­на сторінка в формі короткого радіоогляду заходів обласного рівня. Із переможцями олімпіади з російської мови була проведена бесіда в програмі «Від серця до серця». Хронометраж програм редакції пере­дач для молоді та дітей у середньому не перевищував 45 хвилин ефір­ного часу.

У 1988 р. телевізійна редакція пропаганди транслювала матеріа­ли переважно власного виробництва, серед яких програми українсь­кою та російською мовами були в рівному відсотковому співвідно­шенні. Тривалість передач цієї редакції була збільшена на півгодини в порівнянні з попереднім роком. Журналістські матеріали були зорієнтовані на висвітлення партійних подій та здобутків у сільсько­му господарстві. У програмі «Партком і перебудова» за 13 жовтня 1988 р. завдяки жанрам інтерв’ю, бесіди та виступу вдалося розкри­ти тему «Здобутки Мукачівської та Міжгірської районної партійної організації». Поліпшення якості молока, проблеми розвитку вироб­ництва в підсобному господарстві громадян - ці та інші аграрно-про - мислові теми були висвітлені за допомогою жанру репортажу та інтерв’ю в програмі «Село: час перемін», а питання соціально-еконо - мічного розвитку Ужгородського заводу побутової хімії - у програмі «Діалог із колективом».

Редакція передач для молоді та дітей, що була структурним під­розділом головної редакції телевізійних передач, у 1988 р. і надалі надавала перевагу молодіжним темам, проблеми дітей обговорювали вкрай рідко. У програмі «Екран молодих» за 16 червня відбулося зна­йомство з учасниками студентського фестивалю інтернаціональної дружби та молодими спеціалістами верстатобудівного заводу ім. Кі­рова. Боротьбу зі зловживанням алкогольними напоями, особливості молодіжної моди, перебудову в комсомольських організаціях обла­сті, цілі і завдання радянських дитячих фондів - з експертами та студентами обговорювали в програмі «Діалог». Хронометраж моло­діжних передач коливався від ЗО хвилин до години прямого ефіру залежно від кількості обговорюваних тем в одному випуску. У

1988 р. програми стали більш насиченими різними інформаційними та аналітичними жанрами. Інтерв’ю, бесіди та коментарі стали лако - нічнішими, динаміки програм додало також парне ведення ефірів.

Інколи редакція передач для молоді та дітей брала участь у теле­мостах республіканського масштабу, які дозволяли працівникам студії обласного телебачення переймати досвід від столичних колег та підвищувати свій професійний рівень. Наприклад, у липні 1988 р. у межах програми «У нас в Останкіно» відбулося ввімкнення у теле­міст Москва - Владивосток - Ужгород - Ульяновськ, для якого редакція підготувала виступи колоритних закарпатців, котрі проде­монстрували глядачам народну музику, одяг і традиції. Під час вві­мкнення із фойє Закарпатського українського музично-драматично - го театру проведена дискусія між експертами та студентами на тему «Народне мистецтво».

Наступного, 1989 р. структура радіомовлення залишалася ста­лою, а телемовлення - поповнилася редакцією передач «За і проти». Тематичні орієнтації редакції інформації радіомовлення не зазнали суттєвих змін, інакшою стала послідовність висвітлення подій: пар­тійні повідомлення відійшли на другу позицію після промислових і сільськогосподарських. Культурні та спортивні події висвітлювали лише оглядово наприкінці випуску. Час виходу в ефір та хрономет­раж новин були сталими. Вечірній випуск редакції інформації, що входила до складу головної редакції радіомовлення за 2 січня 1989 р.

Складався з таких тем: добірка повідомлень із промислових підпри­ємств (необхідність прискорення соціального розвитку Перечина, розвиток Тересвянського деревообробного комбінату, високі темпи видобування щебеню у спецкар’єрі Королева), сільські вісті (високі надої молока в Мукачівському районі, прибуткове тваринництво кол­госпу на Свалявщині, зимівля худоби в колгоспі Перечинського рай­ону), новини партійного життя, культурно-мистецька й спортивна хроніка, повідомлення Державтоінспекції, прогноз погоди від облас­них синоптиків. Кореспонденти зверталися переважно до жанру радіоповідомлення, рідше використовували радіорепортаж та радіо­коментар, радіогляд був характерний тільки для культурно-мистець - ких подій, а радіовиступ - для висвітлення подій партійного життя.

Редакція передач для дітей та молоді головної редакції радіомов­лення в 1989 р. і надалі готувала програми під назвою «Юність Закарпаття», у яких за допомогою інтерв’ю та репортажів розкрива­ла суть молодіжних проблем. їх випуски були не тільки соціального, а й художньо-культурного спрямування, адже, наприклад, у випус­ку за 12 січня 1989 р. обговорення теми популярності серед молоді будівничих професій супроводжувалося музичними паузами та дек­ламацією віршів.

Телевізійна редакція пропаганди в цей час набула соціального, економічного, аграрного й навіть культурного спрямування. Експертами з питань суспільно-політичного життя виступали, як правило, депутати. У програмі «Народовладдя» за 7 липня 1989 р. брали участь депутати СРСР, обговорюючи питання соціально-еко - номічного розвитку сіл Тячівського і Хустського районів. У публі - цистично-музичній програмі «На порядку денному» напередодні виборів у формі інтерв’ю і репортажів глядачів ознайомлювали з діяльністю кандидатів у депутати. Тематичне наповнення програм було різноплановим: тут розглядалися як сільськогосподарські та торговельні, так і мистецькі проблеми.

Редакцію передач для дітей та молоді, як структурний елемент головної редакції телевізійних передач, у 1989 р. замінила редакція передач «За і проти». Така ротація була зумовлена тематичним наповненням. Журналісти порушували дискусійні питання, готува­ли коментарі різних точок зору, що й призвело до реформування структури головної редакції телевізійних передач. Особливістю про­грам «За і проти» було те, що вони виходили в прямому ефірі, залу­чаючи до дискусії глядачів. Інколи програми доповнювали прямі вві­мкнення з місць подій, що вимагали суттєвої підготовки та потужно­го технічного забезпечення. Програми новоствореної редакції швидко набули популярності серед глядачів, адже були оригіналь­ним явищем в ефірі закарпатського телемовлення. В інформаційно- музичній програмі «За і проти» порушували проблеми екології, доцільності переходу на середньоєвропейський час та актуальні питання національного розвитку. Програма називалася інформа - ційно-музичною, тому що репортажі, коментарі та інтерв’ю чергу­валися з відеокліпами. До обговорення тем «Дефіцит на пральний порошок» та «Житлово-комунальні проблеми області» активно долучалися глядачі. Хронометраж програм перевищував годину прямого ефіру, над їх виготовленням працювали такі журналісти, як В. Маринцівський, Г. Феськов, В. Пастухова, Л. Тараскіна.

Редакція художніх телевізійних передач у 1989 р. не змінювала основного напряму своєї роботи. Життя і творчість закарпатських митців - провідні мотиви мистецьких випусків. У цей період особли­вої популярності набув жанр телевізійного нарису, яким активно послуговувався автор художніх передач Д. Леспух. Саме цей художньо-публіцистичний жанр допоміг всебічно висвітлити персо­нальну виставку творів художника Е. Контратовича в програмі «Вернісаж» (3 грудня 1989 р.).

У 1990 р. у Закарпатському обласному комітеті з теле - та радіомов­лення структурні зміни відбулися лише в головній редакції телевізій­них передач. Редакція пропаганди була реорганізована в підрозділ суспільно-політичних передач, а з березня редакцію передач мол­давською мовою замінили румунською. У випусках радіоновин змі­нена послідовність висвітлення інформації: прогноз погоди від облас­них синоптиків із останньої позиції перейшов на першу; як і в 1987 р., партійні новини стали першочерговими. Обласні випуски новин поповнила нова рубрика «На вашу книжкову полицю» з огля­дом літератури. Випуск ранкових новин за 1 березня 1990 р. був наповнений так: обговорення проекту платформи ЦК КПРС до XXVIII з’їзду партії; продуктивність молочного стада; весняні турбо­ти трудівників колгоспу, в агрофірмі-колгоспі вирощують на продаж поросят; проблема реалізації курячих яєць; Рахівська фабрика поча­ла працювати в умовах оренди; якість обслуговування в закладах масового харчування; договір про творчу співдружність художнього музею та об’єднання «Тиса»; оновлення ужгородського парку; на вашу книжкову полицю; обласна Державтоінспекція інформує, застерігає, радить.

Форма викладу подій була коротшою, ніж у попередні роки, завдяки чому випуски новин стали більш динамічними та інформа­тивними. Радіоповідомлення стало найбільш вживаним жанром, репортажів, у порівнянні з попередніми роками, було менше, для висвітлення партійних подій використовували жанр радіокомента­рю, оглядом послуговувалися для рубрики «На вашу книжкову полицю». У 1990 р. змінився час випуску вечірніх новин: їх почали транслювати не о 19.45, а о 18.10. Журналісти редакції інформації й надалі готували спецвипуски, приурочені до важливих подій, наприклад, репортаж із мітингу, присвячений встановленню меморі­альної плити, де планували змонтувати пам’ятник Т. Шевченку.

Гострі соціальні питання, на які активно відгукувалися глядачі, у цей період становили основу передач «За і проти». Так, 14 листопада 1990 р. тут були висвітлені такі проблеми: введення купонів, запро­вадження приватних шкіл, життя чорнобильців, призив юнаків до армії, оформлення земельних документів. Поряд із цими гострими темами програма включала й мистецькі сторінки. Якість будівель­них матеріалів, збереження запасів мінеральної води на Закарпатті, міжнаціональні відносини в області, особливості оренди землі та при­міщень - усі ці дискусійні питання аналізувались у програмах «За і проти». У 1990 р. редакція художніх телевізійних передач підготу­вала цикл програм під назвою «СІМ» (слово, історія, мистецтво). Це були репортажі, інтерв’ю та нариси про талановитих закарпатців.

Детальний аналіз структури Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії, тематичного та жанрового наповнення її програм у 1987-1990 рр. продемонстрував, що в нову епоху - період незалеж­ності України ЗОДТРК вступила з налагодженою системою телера - діомовлення, яку не вдалося зберегти й доповнити в 90-х рр. XX ст., що стало причиною неконкурентоспроможності закарпатського дер­жавного телерадіомовлення поряд із приватними місцевими та іно­земними електронними джерелами інформації.

1. Гоян О. Радіостанція як ділове підприємство: методика журна­лістської творчості : посіб. для студ. Ін-ту жур-ки / О. Гоян. - К. : Київ, нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2001. - 62 с.

2. Живі голоси України : нариси про радіожурналістів / упоряд.

Н. М. Сидоренко. - К. : ВПЦ «Київ, університет», 2004. - 237 с.

3. Зимомря Ю. Закарпатське радіомовлення - 60 років / Ю. Зимомря // Закарпатська правда. - 2005. — 19-20 листоп. - С. 5.

4. Кривоцюк В. Хто робить «Галю» / В. Кривоцюк // Орбіта-голос. - 1997. - 20 листоп. - С. 5.

5. Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики / В. В. Лизанчук. - К. :Знання,2006.- 628 с.

6. Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа : у 2 т. /

І. Г. Мащенко. - Запоріжжя : Дике поле, 2006. - Т. 1 : Всесвітній відео - аудіолітопис : дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персона­ли. - 380 с.

7. Мащенко І. Міфи і реалії телерадіоефіру / І. Мащенко. - К. : Агентство ТРК, 2001. - 260 с.

8. Миронченко В. Я. Основи інформаційного радіомовлення : під - руч. для студ. ун-тів спец. «Журналістика» / В. Я. Миронченко. - К., 1996.-438 с.

В статье рассмотрены и проанализированы структуры За­карпатской областной государственной телерадиокомпании, тема­тическое и жанровое наполнение программ.

Ключевые слова: радио, телевидение, эфир, редакция, жанр, тема­тическое наполнение.

The article is devoted to the investigation and analysis of the structure of Transcarpathian Regional Television and Broadcasting Company and the thematic and genre filling of the programs.

Keywords: broadcasting, television, air, editorial office, genre, theme.