Головна Медицина Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
joomla
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЧЕШУИ ЛОБНОЙ КОСТИ В СЕКУЛЯРНОМ АСПЕКТЕ
2 ВІКОВА ДИНАМІКА АДАПТАТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ ШКОЛЯРІВ
3 ВЛИЯНИЕ АЛКИЛСЕЛЕНОНАФТИРИДИНА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ СЕРДЦА ПРИ ХЛОРОФОРМНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
4 ВПЛИВ КВЕРЦЕТИНУ НА ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
5 ВПЛИВ РІВНЯ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ НА ЗДАТНІСТЬ ДО НАВЧАННЯ В ЩУРІВ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ АЛКОГОЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ
6 ВПЛИВ ШВИДКИХ ДВОСТУПЕНЕВИХ РЕЖИМІВ ЗАМОРОЖУВАННЯ НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ДРІЖДЖОВИХ ГРИБІВ SACCHAROMYCES CEREVISIAE
7 ДИНАМІКА ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В СТУДЕНТІВ
8 ЕЛЕКТРИЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ ШКІРИ В ОСІБ З РІЗНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ТЕСТУ «СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ»
9 ЕЛЕКТРИЧНА АКТИВНІСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЖІНОК З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕКСТРАВЕРСІЇ ПРИ ПЕРЕГЛЯДІ АФЕКТИВНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У РІЗНІ ФАЗИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ
10 ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ОКРЕМИХ ВІКОВИХ ГРУП У ХХ ТА НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
11 ЗМІНИ В СИСТЕМІ L-АРГІНІН - ОКСИД АЗОТУ В ПРОЦЕСІ ІНТЕНСИВНОЇ М’ЯЗОВОЇ РОБОТИ
12 ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГРАНУЛ ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ КАТИОННЫХ БЕЛКОВ В ГРАНУЛОЦИТАХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ДВС-СИНДРОМА
13 ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ И ЕЕ ИЗОФОРМ В КЛЕТКАХ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
14 КІНЕТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОЧИЩЕНОЇ Н+/К+-АТФази ПАРІЄТАЛЬНИХ КЛІТИН ПРИ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА
15 МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ТИПА СТРОЕНИЯ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ
16 ОБЪЕМ ВЕРХНЕЙ ЧЕШУИ ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТИ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ ЧЕРЕПА В ВЕКОВОМ АСПЕКТЕ
17 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПУПОВИНЫ В НОРМЕ И ПРИ НАРУШЕНИИ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРЕНАТАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ОНТОГЕНЕЗА
18 ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ СИРОПУ З ЯГІД КИЗИЛУ ЗА УМОВ МОДЕЛЮВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ АЛОКСАНОМ
19 ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РІЗНИХ ТЕРМІНІВ ВВЕДЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ПРОТИПУХЛИННОГО ЗАСОБУ - ПОХІДНОГО МАЛЕІМІДУ - НА СТАН СПЕРМАТОГЕННОГО ЕПІТЕЛІЮ ЩУРІВ
20 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІМФОДРЕНАЖНИХ МЕТОДИК ПРИ ЛІКУВАННІ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ
21 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШОЇ ХВИЛІ ПАЛІНАЦІЇ НАВЕСНІ 2009 РОКУ
22 ОЦЕНКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПЕРИОДА ПЕРВОГО ДЕТСТВА И ЕЕ СВЯЗЬ С ДЕФОРМАЦИЯМИ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА
23 ПОСТПРАНДІАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ГЛЮКОЗИ В СТУДЕНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ
24 ПРОПОРЦИИ ГОЛОВЫ У ДЕТЕЙ ПЕРИОДА ПЕРВОГО ДЕТСТВА НАЧАЛА ХХ1 ВЕКА В СРАВНЕНИИ С ДАННЫМИ ДЕТЕЙ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
25 РЕАКТИВНІСТЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
26 РЕАКЦІЇ «ТАК» І «НІ» ПРАВОЮ Й ЛІВОЮ РУКОЮ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ НА ЛІТЕРИ Й ЦИФРИ
27 СЕЗОННІ ЗМІНИ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ЛЮДИНИ
28 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ДЕМОДЕКОЗА СОБАК
29 СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОРЕ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ХЛОРОФОРМНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ БЕЗ И НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ
30 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА
31 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПЕРИОДА ПЕРВОГО ДЕТСТВА Г. ЛУГАНСКА И ЕГО СВЯЗЬ С ДЕФОРМАЦИЕЙ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА
32 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В ГІМНАСТІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РУХЛИВОСТІ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ
33 ЦИКЛІЧНІ ЗМІНИ РІВНЯ ГЕМОГЛОБІНУ В СТУДЕНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОБОВОГО ХРОНОТИПУ
34 ЦИРКУЛЮЮЧІ КЛІТИНИ-ПОПЕРЕДНИКИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ТА ГОСТРОМУ ВНУТРІШНЬОМУ ІОНІЗУЮЧОМУ ОПРОМІНЕННІ