Головна Образотворче мистецтво Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури ВПЛИВ РЕКЛАМИ КНИГ В ІНТЕРНЕТІ (ЯК ОСНОВНОГО ЕЛЕМЕНТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ) НА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
joomla
ВПЛИВ РЕКЛАМИ КНИГ В ІНТЕРНЕТІ (ЯК ОСНОВНОГО ЕЛЕМЕНТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ) НА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
Образотворче мистецтво - Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури

Вікторія Валеріївна Кулаковська

Аспірант Київського національного університету культури і мистецтв

Наукова стаття присвячена питанням реклами книжкової продукції в Інтернет-просторі та на порталах, що розміщують інформаційні та аналітичні матеріали про книговидавничу сферу та книжки. Також у статті широко розглянуті проблеми і з розвитку потужного джерела інформації та такого рекламного інструменту як вітчиз-няний Інтернет та проблема розвитку безпосередньо книжкових інтернет-порталів.

У другій частині статті поданий розгорнутий аналіз моніторингу з наявності книжкових сайтів на теренах вітчизняного Інтернет-простору.

Ключові слова: Вплив реклами книг, вітчизняна книгоіндустрія, книга, методи реклами книг, інтернет-сайти з книжковою тематикою.

This article is devoted to the issues of advertising books in the Internet and at portals, which contain informational and analytic materials in the area of book publishing. The arti­cle also widely considers the problems of development of powerful sources of information and a promotional tool (domestic Internet in other words) as well as the development of “books only” internet portals

The second part of the article provides the extended monitoring analysis of the avail­ability of book sites within the Ukrainian Internet space.

Key words: The impact of book advertising, domestic publishing business, the book, the methods of book advertising, the book themed web sites.

Однією з актуальних проблем розвитку національної культури можна вважати розвиток вітчизняної книгоіндустрії. Зокрема, просування книжкової продукції у широкі кола суспільства є головним фактором формування нових ідей та нових цінностей. Книга - важливий інструмент культуротворчого про-цесу у державі, вона допомагає формувати нові духовні та моральні цінності, спонукає суспільство орієнтуватися у сучасності, створювати нові форми взає-модії, активізує еволюцію мислення. Тому дослідження в сфері розвитку книги, зокрема, ролі реклами книги в Інтернеті як основному елементі глобалізаційного процесу, є дуже важливим для розуміння вітчизняних культуротворчих проце-сів та практичного розв’язання проблеми щодо розвитку національної культури.

Сучасні методи реклами книг в Україні дуже різноманітні. Але найефек-тивнішим засобом рекламування книжкової продукції в умовах всесвітньої гло-балізації є саме всесвітня павутина - Інтернет як найголовніший елемент інфор-маційної інфраструктури світового співтовариства.

Інтернет-простір - найпростіший варіант щодо отримування інформації споживачами. У зарубіжних країнах він вже давно випередив низку розважальних та інформаційних інструментів, наприклад телебачення. В Україні цей процес


Тільки розпочався, але з кожним роком кількість Інтернет-споживачів зростає у геометричній прогресії, що дає підстави вважати, що поступово Україна приєд-нується до світової глобалізації. Також це знайшло своє віддзеркалення у роз-ширенні можливостей просування української книги від видавництва до читача. Так, у 2007 році компанія InMind провела перше в Україні дослідження Інтернет-користувачів відповідно до міжнародних стандартів: у містах України з насе-ленням понад 50000 жителів було опитано 8000 людей у віці від 10 до 65 років. Результати показали високий потенціал ринку Інтернет-ресурсів: станом на літо 2007 року частка Інтернет-користувачів у містах 50000+ становила 30%, що в абсолютному виразі означає близько 5,3 млн. чол. Найвищою виявилася частка користувачів у Києві - 49% від усієї кількості населення (дані наведені без ура-хування обліку WAP-користувачів).

Інтернет-аудиторія дуже динамічна і швидко зростає. На сьогодні її ядро (практично 50%) становлять молоді люди у віці 20-34 років. У той же час збі-льшується використання мережі Інтернет у групі від 10 до 19 років. Саме в цій групі частка користувачів зросла на 14% - в 2,5 рази вище середнього приросту аудиторії за минулий рік.

Таким чином, через декілька років Інтернет покриє усю територію України, і українці все частіше звертатимуться по допомогу у розв’язанні своїх питань до Інтернету, як це на даний момент робить більшість громадян Західної Європи та США. Там кількість користувачів інтернет-послугами не враховує практично тільки новонароджених та дітей у віці до 4-5 років.

Таким чином, Інтернет є повноцінним соціальним каналом, який посту-пово стає найекономічнішим джерелом рекламування української книги, тобто скоро він матиме вагомий вплив на формування культурних цінностей у суспі-льстві. Цьому значною мірою допоможуть вузькоспеціалізовані Інтернет-сайти з книжковою тематикою. Але тут є також велика проблема: українська книжка - не дуже прибутковий бізнес, тому створювати книжкові сайти бажаючих небагато. Якщо в українському Інтернет-просторі функціонує понад 50 жіночих розважа-льних сайтів, присвячених темам здоров’я та краси, то книжкових сайтів - усього п’ять. У процесі моніторингу виявилося, що ці сайти працюють за кошт людей, відданих інтересам власної країни. У поширенні впливу української книги вони бачать шлях до розбудови українського суспільства, зростання патріотичних настроїв та прагнення зберегти традиції предків.

Порівняємо: у Польщі сайтів, присвячених виключно книгам, нараховується понад 200. Держава опікується польською літературною діяльністю, а реклама книги є важливим стратегічним напрямком у роботі держави з громадянами.

У даному дослідженні ми спираємося на дані моніторингу та вивчаємо саме ті сайти, пріоритетним профілем яких є інформування українського суспі-льства про сферу книговидання, про її найкращих діячів та початківців, про книги. Усього було виявлено п’ять інтернет-видань, які цілеспрямовано розмі-щують на власних сторінках інформацію цього напрямку.

Основними критеріями аналізу видання були:


Загальна характеристика видання;

Рубрики;

Періодичність оновлення матеріалів;

Наявність друкованої версії;

Мова викладення матеріалу.

Http://litakcent. com

Проведений моніторинг показав: Інтернет-видання “ЛітАкцент” єдине соціо-культурне видання, покликане бути провідником у світі сучасного письменства. Воно саме для тих, кому подобається проводити вільний час у компанії гарної книжки, хто цікавиться літературними новинками, принаймні кілька разів на рік відвідує книжкові магазини та проявляє зацікавленість щодо рецензій у ЗМІ. Акцент – вибір, оригінальне міркування, привертання уваги, “орієнтація на місцевості”, проте аж ніяк не спроба дати остаточну оцінку.

Сайт має такі рубрики:

Головна – на цій сторінці розміщуються анонси матеріалів різних рубрик.

Візаві - інтерв’ю з відомими постатями книжкового світу, які зробили значний внесок у культурну спадщину країни. Люди, чиї книжки спонукають до роздумів, аналітики запам’ятовуються своєю відкритістю, чесністю та щирістю.

Дискусійне поле – розділ для тих, хто прагне осягнути всі тонкощі нашого світу.

Рефлексії з приводу – матеріали, написані з приводу тих чи інших соціо-культурних подій, або які є наслідками певних культурологічних подій.

Простір – про події у культурному житті країни та світу.

Полиця бібліофіла – рецензії на книжки.

Літературні мандрівки – присвячено поїздкам письменників по різних міс-цинах, їхнім враженням та висновкам.

Премії – новини про відзнаки та нагороди.

Шлях до слави – розповіді про життя, книжки і місію українських та за-рубіжних письменників.

Як це було – історії.

Репортаж – матеріали з місць цікавих та неординарних книжкових подій.

Наші за кордоном – розповіді про успіхи наших авторів та поетів за ме-жами України, про їхні здобутки, сподівання та визнання.

Щойно – новини.

Незабаром – анонси подій у світі книговидання.

Творче забезпечення сайту здійснюється за участю наукового центру до-сліджень сучасної літератури Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Матеріали сайту оновлюються щодня. Мова – українська.

Http://vsiknygy. net. ua

“Друг читача” - книжковий інформаційний ресурс, який існує понад 10 років і є першим Інтернет-виданням, що висвітлює процеси книгостворення, головні тенденції та розкриває на своїх сторінках весь світ національної літера-


Тури, його героїв, розміщує резенції, які допомагають зорієнтуватися у книжкових новинках. Є друкована версія!

Сайт має наступні рубрики:

Рецензії на новинки українського книжкового ринку.

Репортажі з виставок, презентацій та інших подій літературного світу.

Огляди новинок різних жанрів або інших явищ книжкового ринку.

Постать - цікаві історії з життя видатних письменників.

Інтерв’ю з українськими та закордонними авторами.

Непересічний читач – виявляється, що зірки музики, спорту, політики та телебачення також читають книжки!

Книжковий гороскоп - що варто читати Левам, Дівам, Козерогам та іншим знакам Зодіаку.

Здібні булочки - троль Кумле висміює мовні “ляпи” у книжках та ЗМІ.

Аналітика літературна та книжкова.

Дегустація - фрагменти нових книжок для знайомства.

Книжкові історії - біографії відомих книжок, навколо книжкові історії.

Неформат - цікаві матеріали різного жанру та форми.

Матеріали сайту оновлюються раз на тиждень. Мова – українська.

Http://bukvoid. com. ua

Інтернет-видання “Буквоїд” створено з метою популяризації української книжки на теренах країни, висвітлення діяльності українських авторів та для ознайомлення читачів з новинками книжкового ринку.

Матеріали сайту оновлюються щодня. Мова – українська.

Http://www. culbit. com

“Кульбіт” - часопис сучасної культури, який був заснований 2006 року для ознайомлення якнайширшого кола читачів із якісним українським та світовим культурним продуктом. “Кульбіт” – інформаційно-аналітичний за призначенням, розважальний за формою часопис “для всіх” про сучасну українську та світову літературу.

На сторінках часопису можна знайти інформацію про всі українські та найважливіші світові літературні новинки, рецензії на найцікавіші книги та їх екранізації, відомості про події літературного життя, інтерв’ю з авторами та редак-торами улюблених творів.

Редакція приділяє увагу достовірності й оригінальності розміщених матеріалів.

Матеріали сайту оновлюються щодня. Мова – українська.

Http://x-libris. net

Інтернет-видання “Икслибрис” було створено з метою допомогти читачеві знайти саме його книжку, по суті відповісти на питання “Що прочитати?”. Але на відміну від попередніх чотирьох книжкових сайтів, цей сайт є взірцем кому-нікаційного процесу між людьми, які хочуть підібрати собі книжку, і тими, хто вже її прочитав і може надати певні поради щодо змісту та якості твору.


Сайт працює таким чином: ви прочитали цікаву книгу і хочете поділитися враженнями. Додаєте на сайт опис книги, посилання на електронну версію, ваші враження, питання - все, що вважаєте потрібними.

Книга потрапляє в розділ “Нові надходження”. Інші читачі можуть голо-сувати за додану вами книгу (натисненням на посилання “відзначити”). При на-борі достатньої кількості голосів книга потрапляє на головну сторінку для пошуку по відповідній категорії. Таким чином формується список книг, які, на думку ко-ристувачів сайту, варто почитати.

Матеріали сайту оновлюються щодня. Мова – російська.

Таким чином, порівняно з Польщею та Росією в Україні функціонує об-межена кількість суто книжкових Інтернет-джерел. Це негативно впливає на формування національної громадської думки, тому що книга є джерелом і ін-струментом підготовки освідченого конкурентоспроможного населення. Але спостерігаються позитивні зрушення щодо рівня зростання глобалізаційних процесів популяризації Інтернету та широкий спектр можливостей просування та рекламування книжкової продукції у мережі Інтернет. Так, з кожним роком все більше громадян зможуть долучатися до безкоштовної, відкритої, об’єктивної та незаангажованої інформації про книги, а згодом, орієнтуватися у сучасності, створювати нові форми взаємодії, еволюціонувати. Отже, є позитивна тенденція до зростання попиту користувачів Інтернет взагалі і книжки зокрема.

Література

1. Волков И. М. Основы экономики и организации рекламной деятельности / И. М. Волков. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 78 с.

2. Гермес. Торговля и реклама: [сб. статей]. / Гермес; ред.-сост. и худ. ред. Б. М. Мат-веев. – СПб: ТОО “Аллегория”: Санкт-Петербург оркестр, 1994. – 473 с.

3. Глазунова В. В. Торговая реклама / В. В. Глазунова. – М.: Экономика, 1976. – 127 с.

4. Городоцький С. Закон про рекламу: ні собі, ні бюджету / С. Городоцький // Галицькі контракти. – 1996. – 12 березня. – С. 11.


УДК 130.2:78.01