Головна Педагогіка Вісник КНУКіМ
joomla
Вісник КНУКіМ
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ
2 ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ УРОКУ: НАУКОВІ ПІДХОДИ В РАДЯНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ (1950-1980-ТІ РР. )
3 ГРАФО-МОТОРНА ПІДГОТОВКА ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАПИСАННЯ ЦИФР НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У ДОЧИСЛОВИЙ ПЕРІОД
4 ЗДІБНІСТЬ ДО МУЗИЧНО-ІНТОНАЦІЙНИХ УЗАГАЛЬНЕНЬ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
5 ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДИТЯЧОГО АНСАМБЛЮ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ
6 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
7 МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
8 НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ
9 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ В ЗАКЛАДАХ КЛУБНОГО ТИПУ ЯК ПРЕДМЕТ ПРИКЛАДНИХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
10 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В США
11 ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
12 ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКЛАСИЧНОЇ МОДЕЛІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
13 ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕСТРАДНИХ СПІВАКІВ ДО ВОКАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
14 ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ КРАЄЗНАВЧОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
15 ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
16 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ТА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ
17 ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО-КРЕАТИВНОГО ПІДХОДУ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
18 ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГА
19 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ШОУ-БІЗНЕСУ ЯК НАПРЯМУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
20 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
21 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПОВЕДІНКИ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ В ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ ДУХОВНИХ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ БУКОВИНИ
22 РОЗВИТОК КОЛЕКТИВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН СТУДЕНТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ «КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЦЕНТРУ» ВНЗ
23 СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ДОЗВІЛЛЯ
24 СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІЛЬНОГО ЧАСУ
25 СУБ’ЄКТНА СФОРМОВАНІСТЬ СТУДЕНТІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
26 СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗМІСТ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ
27 УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЙНА ЛЯЛЬКА ЯК ЗАСІБ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
28 ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ
29 ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС СОЦІАЛІЗАЦІЇ У КЛУБАХ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ
30 ХОРОВА ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИКОЛАЇВЩИНИ КІНЦЯ ХУІІІ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
31 “ВУЗ ХХІ СТОЛІТТЯ”: ПЕДАГОГІЧНО-ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ