Головна Право Адвокат
joomla
Адвокат
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 [НА ПРИКЛАДІ ШВЕЙЦАРІЇ ЛИТВИ ТА ІТАЛІЇ)
2 Ініціатива Спілки адвокатів України
3 АДВОКАТИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
4 Адміністративно-правові аспекти реєстрації та припинення діяльності релігійних організацій в Україні
5 Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності
6 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
7 Аналіз ефективності кримінально-правового забезпечення на прикладі окремих положень ст. 209 Кримінального кодексу України
8 АНАЛІЗ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕРМІНІВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ГАЛУЗЬ» ТА «ФАРМАЦЕВТИЧНА СФЕРА» ЯК ОБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
9 БЕЗОПЛАТНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИКА: ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ
10 Відділ Державної автоінспекції як сторона в адміністративних справах щодо оскарження постанов місцевих органів виконавчої влади
11 Відомо, потерпілий і його представник мають право подати апеляцію на рішення суду першої інстанції. Однак пунктом 9 статті 348 КПК України це право обмежено – апеляційні вимоги можуть стосуватися лише тієї частини рішення, в якій йдеться про інтереси поте
12 ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ - ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
13 ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО
14 Генезис криміналістичного вчення про механізм вчинення злочину
15 Делегація ІВД вперше в Україні
16 Держава зобов’язана захищати всіх своїх осіб, що перебувають на її території, від зовнішніх загроз, які виникають в процесі кримінального судочинства, незалежно від став­лення тієї чи іншої особи до держави – її лояль-нос ті або нелояльності. У цьому конт
17 Деякі аспекти правового регулювання та визначення форми договору
18 Деякі особливості представництва адвокатом інтересів потерпілого у справах про ДТП, ускладнених
19 Деякі питання тактики захисту за умов використання слідством інформації, отриманої під час проведення оперативно-розшукових заходів
20 Деякі проблеми виокремлення договорів на користь контрагента та договорів на користь третіх осіб
21 Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно-правових договорів
22 ДИСКРЕЦІЯ ТА ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
23 Дні порівняльного правознавства в Києві
24 До питання кодифікації будівельного законодавства
25 ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ЗАХИСНИКА СВІДКА
26 До питання судового захисту трудових прав
27 Договір купівлі-продажу цінних паперів в міжнародному приватному праві: проблемні аспекти регулювання
28 ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ
29 ДОМАШНІЙ АРЕШТ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХlД В КРИМІНАЛЬНО - ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
30 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ, ЩО СПРИЧИНИЛА ІСТОТНУ ШКОДУ
31 ЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
32 Законодавче закріплення категорії зловживання правом
33 Запобігання злочинності в сфері корпоративних відносин
34 Засіб, спосіб і форма захисту трудових прав
35 ЗАСАДИ УЧАСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
36 Засоби адміністративно-правового забезпечення культурних прав громадян
37 Захист майнових прав суб’єктів приватного права в публічно-правових спорах в контексті рішень Європейського суду з прав людини
38 Значимость проблемы соблюдения адво ка­тами этических правил поведения, а также 'острота спорных вопросов, возникающих при взаимоотношениях адвоката и подзащитного, при осуществлении представительства интересов потерпевшего, при взаимодействии адвокатов с
39 ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВОВОМ СТАТУСЕ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ В 1962 ГОДУ
40 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В УКРАЇНІ, КРАЇНАХ СНД І БАЛТІЇ
41 Концептуальні засади запобігання та протидії корупції в Україні
42 Криміналістичне моделювання механізму дітовбивств
43 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ НЕЗАКОННИХ АЗАРТНИХ ІГОР
44 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В РОСІЇ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
45 Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони рейдерства та його відмінність від суміжних злочинів
46 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
47 КРИТЕРІЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДОБРЕ ВІДОМОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ
48 Логічні межі понять сторін та предмета договору як елементів договору купівлі-продажу
49 Міжнародні вимоги криміналізації легалізації (відмивання) доходів, одержаних від злочинної діяльності
50 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗНИЩЕННЯ, РУЙНУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК - ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
51 Майстер-клас судді Європейського суду з прав людини Ганни Юдківської в Академії адвокатури України
52 МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
53 Моделювання – ефективний метод забезпечення гарантій прав обвинуваченого під час допиту
54 Момент виконання податкового обов’язку: проблеми теорії та практики
55 Моральні засади суспільства як оціночна категорія українського цивільного права
56 Незавершене будівництво як об’єкт цивільних правовідносин
57 Нерухомість як особливий об’єкт права власності
58 НОВА, ЗАСНОВАНА НА СИСТЕМО МИСЛЕ-ДІЯЛЬНІСНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ КОНЦЕПЦІЯ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
59 НОРМИ РОБОЧОГО ЧАСУ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ЖИТТЯ
60 Обмеження права на приватність інформації персонального характеру в цілях боротьби зі злочинністю: міжнародно-правовий аспект
61 ОДНОБІЧНІСТЬ І НЕПОВНОТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
62 ОКРЕМІ ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АБОНЕНТА, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ У КОРИСТУВАННІ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА МОЖЕ БУТИ ОТРИМАНА У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ АБО СЛІДЧИХ ДІЙ
63 ОПТИМІЗАЦІЯ СТРОКІВ ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ ЗА ПІДОЗРОЮ У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ
64 Органи суддівського самоврядування як суб’єкт адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції
65 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК В БІЛОРУСІ
66 Особливості управління діяльністю лізингових компаній
67 Під такою назвою 24 червня 2010 р. в Академії адвокатури України відбулася науково-практична конференція, учасники якої констатували, що сучасні дослідження, презентовані в тому числі і міжнародними організаціями, показують цілковиту втрату довіри пересіч
68 Підвідомчість скарг на бездіяльність органів прокуратури щодо розгляду і вирішення заяв про злочини
69 Перед багатьох і різноманітних прав лю - дини і громадянина важливе місце посі дає право обвинуваченого на захист. Воно полягає в тому, що закон
70 Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах
71 Перспективи реформування інституту пені у податковому праві України
72 Плани та схеми як додатки до протоколів слідчих дій: правила складання та процесуальне значення
73 Податок і збір як системоутворюючі категорії податкового права: поняття, ознаки, сутність
74 Податок і збір як системоутворюючі категорії податкового права:поняття, ознаки, сутність
75 ПОДОЛАННЯ КОЛІЗІЙ НОРМ ПРАВА КОДЕКСІВ ТА ЗАКОНІВ: ТЕОРІЯ І СУДОВА ПРАКТИКА
76 Поняття злочину ненадання допомоги та його об’єктивна сторона
77 Поняття права участі в товаристві, його юридична природа та види
78 Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні
79 ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО ВІДЧУЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
80 ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ
81 Поняття та класифікація методів у криміналістиці та портретній експертизі
82 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ АДВОКАТА І ПАТЕНТНОГО ПОВІРЕНОГО ЯК СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
83 Порушення вимог кримінально-процесуального закону щодо порядку, строків, форми та змісту апеляційного оскарження судових рішень як підстава повернення справи до суду першої інстанції
84 Порядок застосування аналогії у кримінальному судочинстві України
85 ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ СВІДКУ
86 Постановка проблеми. На сьогодні в дер­жаві існують два проекти Кримінально-
87 Право на захист у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Між народного кримінального суду Забезпечення права на захист є необхідним елементом справедли­вого судочинства та кримінально-процесуальною га
88 Право на публічний розгляд справи у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду
89 Право на сприятливий інформаційний простір як культурне право громадян, його адміністративно-правове забезпечення та зв’язок із свободою творчості
90 Право особи на захист в адміністративному суді
91 Право участі в управлінні господарським товариством
92 ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПРОБЛЕМИ
93 Правові засади регулювання міжнародної технічної допомоги у законодавстві Великої Британії
94 ПРАВОВІ ЗАСАДИ УЧАСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
95 ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
96 Правова природа та класифікація ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності
97 Правова природа юридичної відповідальності: поняття, принципи та види
98 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗНЯТТЯ СУДИМОСТІ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ
99 ПРИВАТНО-ПРАВОВА ТЕХНОЛОГІЯ СТАРОДАВНІХ РИМЛЯН ЯК КОНСТРУЮВАННЯ ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ
100 Принцип non bis in idem у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду
 
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 2