Головна Право Актуальні проблеми держави і права
joomla
Актуальні проблеми держави і права
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 «ЧЕЛОВЕК С "РАНЫПЕГО" ВРЕМЕНИ...»
2 ІНСТИТУТ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ СТРОКІВ У СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
3 ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
4 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ
5 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПРАЦІВНИКА ТА її ЗАХИСТ
6 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, СПРЯМОВАНОГО НА ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ СІМ'Ї ТА НЕПОВНОЛІТНІХ
7 ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМНОГО СТРАХУВАННЯ
8 АКТИ МОП ПРО БЕЗПЕКУ І ГІГІЄНУ ПРАЦІ ТА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
9 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОНЮА
10 АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ТА ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВА І ПРАВА
11 АПРОКСИМАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
12 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
13 ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВЛАСНИКАМ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМ ПРИ САМОВІЛЬНОМУ ЗАЙНЯТТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
14 ВІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ БІБЛІОТЕКАМИ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА З ЦІЛЛЮ НАВЧАННЯ, НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ
15 ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
16 ВЕКСЕЛЬ ЯК ВИД БОРГОВОГО ЦІННОГО ПАПЕРУ
17 ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПОРЯДКУ ПРИВАТИЗАЦІЇ
18 ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРАВА: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР
19 ВИДИ НЕДІЙСНИХ ПРАВОЧИНІВ
20 ВИДИ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
21 ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ФОРМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
22 ВИКОРИСТАННЯ НОРМ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ НІМЕЧЧИНИ ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
23 ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
24 ВОДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
25 ВОСПОМИНАНИЯ О И. В. ШЕРЕШЕВСКОМ
26 ВПЛИВ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ НА ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
27 ВПЛИВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА НА РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЧЛЕНІВ СІМ’Ї
28 ДІЯ АКТІВ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЧАСІ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
29 ДЕКЛАРАЦІЯ МОП ПРО СОЦІАЛЬНУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ЦІЛЯХ СПРАВЕДЛИВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ
30 ДЕРЖАВНА ПОСАДА ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
31 ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ ЯК НОСІЙ ДЕРЖАВНО-ВЛАДНИХ ФУНКЦІЙ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
32 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАГАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
33 ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНЦІВ
34 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ В УКРАЇНІ»
35 ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ОБМІНУ ЖИТЛА ЗА ПРОЕКТОМ ЖК УКРАЇНИ
36 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
37 ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ
38 ДЕЯКІ ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
39 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАТРОНАТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
40 ДИНАМІКА ОХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
41 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РІЗНІ ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ
42 ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
43 ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМИ ЦИВІЛІСТИКИ (НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА)
44 ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, СПРЯМОВАНИХ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
45 ДО ПИТАННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВА НА ПРАЦЮ ОСІБ ІЗ СІМЕЙНИМИ ОБОВ’ЯЗКАМИ
46 ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
47 ДОГОВІР МОРСЬКОГО КРУЇЗУ
48 ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ
49 ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ
50 ДОМЕННЕ ІМ'Я ЯК ПОХІДНИЙ ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У МЕРЕЖІ ШТЕРНЕТ
51 ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ АКТІВ У ПРАВІ УКРАЇНИ
52 ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА
53 ЕТИЧНІ ОСНОВИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ УКРАЇНИ
54 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
55 ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ У СФЕРІ ПРАЦІ ЯК ПРИНЦИП ТРУДОВОГО ПРАВА
56 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ
57 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ КОНВЕРТАЦІЇ АКЦІЇ
58 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА РОЛЬ ПРОКУРОРА В ЙОГО ЗДІЙСНЕННІ
59 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІМИ (МАЛОЛІТНІМИ) ОСОБАМИ
60 ЗАКОНИ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
61 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА
62 ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА
63 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ЗЛОЧИННОГО ДІЯННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
64 ЗМІНИ У ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
65 ЗМІЩЕННЯ АКЦЕНТІВ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ
66 ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ СТОСОВНО ОБРАЗИ
67 ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЯК ДОДАТКОВОГО ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
68 КАРАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ПРОБЛЕМИ ДЕІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ТЮРЕМНОГО СЕРЕДОВИЩА
69 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
70 КОНВЕРГЕНЦІЯ СКЛАДОВИХ КОМПОНЕНТІВ БРЕНДА
71 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
72 КОНСТРУКТИВНИЙ ТРАСТ ЯК АНАЛОГ ІНСТИТУТУ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА: ІДЕЇ РИМСЬКОГО ПРАВА ТА СУЧАСНЕ ВТІЛЕННЯ
73 КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
74 КОРИСЛИВІ МОТИВИ ВЧИНЕННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ: ОЗНАКИ ТА СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ
75 КОРУПЦІЯ ТА ХАБАРНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
76 КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРИМІНОГЕННОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ
77 КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ ПРОКУРАТУРИ
78 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ КОНЦЕПТИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ
79 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА МІЖДЕРЖАВНОГО УСИНОВЛЕННЯ
80 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ХАБАРА
81 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВПЛИВ НА НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ
82 КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОТИДІЯ ЕТНІЧНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
83 ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ ЯК ВИД АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ
84 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
85 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ЖІНОК
86 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ
87 МІСЦЕ І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
88 МІСЦЕ ІНСТИТУТУ ГАРАНТІЙНИХ ВИПЛАТ У СИСТЕМІ ТРУДОВОГО ПРАВА
89 МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ У СИСТЕМІ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
90 МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ В ПРАВОВІЙ СПАДЩИНІ О. В. СУРІЛОВА
91 МОЖЛИВОСТІ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
92 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
93 НЕПОВНОЛІТНІЙ СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ
94 НОВАТОРСЬКЕ ВИДАННЯ У СФЕРІ ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА*
95 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ – СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
96 О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ И ИХ РЕСУРСЫ
97 О. Є. Сонін
98 ОCОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА І РОБОТОДАВЦЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
99 ОБ'ЄКТ УМИСНОГО ВБИВСТВА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
100 ОБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ПРОДОВЖУВАНОГО ЗЛОЧИНУ
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3