Головна Право Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАН України
joomla
Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАН України
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
2 АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
3 АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
4 ВІДМЕЖУВАННЯ ДОГОВОРУ МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ВІД ІНШИХ ДОГОВОРІВ
5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ АСПЕКТ
6 ВИБІР БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧИХ ГАЛУЗЕЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
7 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
8 ГАЛУЗЕВИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
9 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
10 ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
11 ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
12 ДО ПИТАННЯ ЗАСНОВНИЦЬКИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН
13 ДО ПИТАННЯ ПРО ПОБУДОВУ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ПОТРЕБАМ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
14 ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ В СИСТЕМІ «ЦЕНТР-МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»
15 ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
16 ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІСТА ЛЬВОВА В УМОВАХ ПІДГОТОВКИ ДО ЄВРО-2012
17 ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
18 ЗАМІНИТИ СУБ’ЄКТИВНЕ «РЕЙТИНГУВАННЯ» ОБ’ЄКТИВНОЮ ПОРІВНЯЛЬНОЮ СУСПІЛЬНОЮ ОЦІНКОЮ
19 ЗАХОДИ ІЗ ПРОТИДІЇ НЕДРУЖНЬОМУ ПОГЛИНАННЮ ПІДПРИЄМСТВА
20 ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА - ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
21 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИИ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ УКРАИНЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ НАН УКРАИНЫ, СОСТОЯВШЕМСЯ В Г. ДОНЕЦКЕ
22 К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИНСТИТУТОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ И НАЛОГОВОМ КОДЕКСАХ УКРАИНЫ
23 К ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ НАЛОГОВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОДЕКСОВ
24 МЕТА І СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
25 МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФПГ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
26 МОДЕРНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
27 НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОГЛАСОВАНИЕ С НОРМАМИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
28 НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
29 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
30 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
31 О МЕЖДУНАРОДНОМ ОПЫТЕ РЕШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
32 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З КОНТРОЛЮ (НАГЛЯДУ) ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
33 ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
34 ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
35 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕСІЇ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЕРЖАВНИХ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
36 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ
37 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
38 ПРЕОДОЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ РАЗРЫВОВ В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖКХ: ГОРОД И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
39 ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІДХОДІВ МІСТА
40 ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВИХ НАСЛІДКІВ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
41 ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЯКОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
42 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
43 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
44 ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО И НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
45 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
46 РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ЧТО ПРОИСХОДИТ И КТО ВИНОВАТ?
47 РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
48 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
49 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МАРКЕТИНГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
50 СТІЙКЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
51 СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2010 РОЦІ
52 СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
53 СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
54 ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СОТ
55 ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В УКРАИНЕ ГЛАЗАМИ ЮРИСТА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ
56 УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИКА НА ФОНЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ ПОСЛЕ КРИЗИСА ЭКОНОМИК ДРУГИХ СТРАН
57 ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
58 ЩОДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
59 ЩОДО ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ЛІКВІДАЦІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ