Головна Право Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
joomla
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПАРЛАМЕНТСЬКА ОПОЗИЦІЯ" У ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ
2 ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
3 АНГЛОСАКСОНСЬКИЙ НОТАРІАТ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
4 ВІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИСУ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО АКТА УПРАВЛІННЯ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
5 ВИКОНАВЧИМ НАПИС ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
6 ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЩОДО НЕЗАКОННОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ
7 ВЛАСНІСТЬ ПОДРУЖЖЯ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ
8 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ, ЗАСНОВАНИХ НА МЕТОДАХ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ
9 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА ЯК ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ДЕЛІКТІВ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ
11 Й АПАРАТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
12 КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА
13 КОДИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
14 ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ОБ'ЄКТАМИ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
15 ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ'ЄКТІВ ТРЕТЕЙСЬКОГО РОЗГЛЯДУ
16 ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА У СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ
17 ОСОБЛИВОСТІ СПАДКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЄДИНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ
18 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ І УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В НІЙ У ФОРМІ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
19 ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
20 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
21 ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
22 ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ПРАВА РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
23 ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОШТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
24 ПРАВО СКАРГИ ТА ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УРСР У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
25 ПРАВОВА ОХОРОНА ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ РОСІЇ
26 ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
27 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТРАНСПОРТІ
28 ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ МОРСЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
29 ПРЕДМЕТ НЕЗАКОННОГО ВИГОТОВЛЕННЯ, ПІДРОБКИ, ВИКОРИСТАННЯ АБО ЗБУТУ НЕЗАКОННО ВИГОТОВЛЕНИХ, ОДЕРЖАНИХ ЧИ ПІДРОБЛЕНИХ МАРОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ, КОНТРОЛЬНИХ МАРОК ЧИ ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (СТ. 216 КК УКРАЇНИ)
30 ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У ФРАНЦІЇ
31 ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРАВОВИХ НОРМ ПРО КОМПЕНСАЦІЮ ШКОДИ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
32 ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
33 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ ІЗ ЗАВДАННЯ НЕДОГОВІРНОЇ ШКОДИ
34 С AUSA ПРАВОЧИНУ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ
35 СПОСОБИ ПІДТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
36 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ М. КИЄВА (ІХ-ХІХ СТ. СТ.)
37 СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ АНГЛІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
38 ФОРМА СПІВУЧАСТІ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ
39 ЮРИДИЧНИЙ ПОЗИТИВІЗМ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ