Головна Психологія Вісник Дніпропетровського університету
joomla
Вісник Дніпропетровського університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ІНТЕРАКЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПЕРВИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
2 АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ ВИВЧЕННЮ СПЕЦИФІКИ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ВАЖКИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
3 БІЗНЕС-ЕЛІТА ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
4 БАГАТОВИМІРНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ ТА ФЕНОМЕН ВІДХИЛЕНИХ АЛЬТЕРНАТИВ
5 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДИСТАНЦІЇ МІЖ ЧОЛОВІКОМ ТА ЖІНКОЮ В ЗНАЧУЩИХ ЕМОЦІЙНИХ СТОСУНКАХ
6 ВЗАЄМОДІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ІЗ СПЕЦІАЛІСТОМ НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ПОСАДИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
7 ВПЛИВ ТИПУ ФАКТУРИ МУЗИЧНОЇ ФОНОГРАМИ НА РІВЕНЬ ЇЇ ГОЛОСНОСТІ В РАДІОРЕКЛАМІ
8 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ НА ПСИХОЛОГІЧНІ ТРЕНІНГИ ТА СЕМІНАРИ ЯК ВИД ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ (НА ВИБІРЦІ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ)
9 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ, ЩО ВИХОВУЮТЬСЯ В ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДАХ
10 ДО ПИТАННЯ СТАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ
11 МІКРОГЕНЕЗ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ АНТИЦИПАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
12 ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТА ПОКАЗНИК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
13 ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕЛІГІЙНИХ ЛІДЕРІВ ІЗ САМОВІДЧУТТЯМ АДЕПТІВ
14 ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ДІТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЇ
15 ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ЮНАКІВ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ
16 ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕОРІЙ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
17 ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТИВНОГО ОБРАЗУ СВІТУ В РОБОТАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ АВТОРІВ
18 ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ КАЗКИ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ
19 ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА
20 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ»*©
21 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КАЗКОТЕРАПІЇ
22 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
23 СТАТЕВОРОЛЬОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ В АСПЕКТІ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
24 СТЕРЕОТИПИ ФЕМІНІННОСТІ: ПАТРІАРХАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ЗРАЗКИ
25 СТРЕСОЗАХИСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
26 ТРАНСФІНІТНА ЕМПАТІЯ
27 ФЕНОМЕН РЕЦИПРОКНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
28 ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ З ДАВНЬОЕЛЛІНІСТИКИ
29 ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЯК СУБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ