Головна Соціологія Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
joomla
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 CONTROVERSIAL TRENDS IN EASTERN EUROPE NEW SOCIAL CONSTELLATIONS AND NEW CONCEPTUAL MAPS
2 MICHAEL McFAUL ADVANCING DEMOCRACY ABROAD: WHY WE SHOULD AND HOW WE CAN
3 ІНТЕРВ'Ю З ПРОФЕСОРОМ ВОЛОВИЧЕМ В. І. - ПЕРШИМ ДЕКАНОМ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
4 ВИКЛАДАННЯ, ЗАСНОВАНЕ НА ДОСЛІДЖЕННІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР УДОСКОНАЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ З СОЦІОЛОГІЇ
5 ВИРОБНИЦТВО ТА ВІДТВОРЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ СТРУКТУР НА ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ: ПРИКЛАД ПРАВОСЛАВНИХ РОЗКОЛІВ В УКРАЇНІ, БОЛГАРІЇ ТА МОЛДОВІ
6 ГУМОРИСТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК СМИСЛОВЕ ПОЛЕ КОНСТРУЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
7 ДЕСЯТЬ ТЕЗ ПРО СТАТУС СОЦІОЛОГІЇ В НЕРІВНОМУ СВІТІ[29]
8 ДО 25-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
9 ЕВОЛЮЦІЯ ПЕРЕХОДУ ВІД СОЦІОЛІНГВІСТИКИ ДО СОЦІОЛОГІЇ МОВИ: СОЦІАЛЬНО-ГРУПОВА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА В ДЗЕРКАЛІ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ МОВИ
10 ЕТНІЧНІСТЬ: МНОЖИННІСТЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
11 ЖУРНАЛ ЯК ФОРУМ ДЛЯ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА СОЦІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
12 ЗАЛЕЖНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВІД ЇЇ СТРАТИФІКАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ ЗА УМОВ РАДИКАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ: ДІАХРОНІЧНИЙ АНАЛІЗ
13 К ИССЛЕДОВАНИЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
14 КАТЕГОРІЯ "СМИСЛ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ" В СИСТЕМІ СУМІЖНИХ ПОНЯТТЬ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
15 МАЛЕС Л. ВИВЧАЮЧИ ТЕКСТИ КУЛЬТУРИ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ ЯК ПІЗНАВАЛЬНА СТРАТЕГІЯ СОЦІОЛОГІЇ
16 НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ СОЦІОЛОГІВ "СОЦІОЛОГІЯ ТА СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ&quot
17 НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ, АНОТАЦІЇ
18 ОПИС ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
19 ОПИС ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-СТРАТИФІКАЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ
20 ОПИС ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
21 ОСОБЛИВОСТІ ДОЗВІЛЕВИХ ПРАКТИК СЕРЕДНІХ КЛАСІВ ВЕЛИКОГО МІСТА В УКРАЇНІ
22 ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ "СОЦІАЛІЗАЦІЯ" У СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ
23 ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ КОНФЛИКТА - К ПРОБЛЕМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
24 ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
25 ПРИНЦИП 80/20 У ПРОЕКТУВАННІ ОБРАЗНОГО ЗМІСТУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЯМИ
26 РЕГІОНАЛІЗМ В КОНТЕКСТІ МНОЖИННОЇ МОДЕРНОСТІ СЬОГОЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
27 РОЛЬ ПРАКТИК КЛАСИФІКАЦІЇ У СТРУКТУРУВАННІ ПОВСЯКДЕННИХ ВЗАЄМОДІЙ (ЕСЕ)
28 СОЦІАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ СОЦІОЛОГІЇ: ДЕБАТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
29 СОЦІАЛЬНА ДИСТАНЦІЯ МІЖ ВІКОВИМИ ГРУПАМИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
30 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
31 СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
32 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УКРАИНСКИХ СТУДЕНТОВ
33 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ БРЕНДА ГОРОДА
34 СОЦИОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
35 СПЕЦИФІКА ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТАТУСУ СОЦІОЛОГІЇ ЯК ГУМАНІТАРНОЇ НАУКИ
36 СПОЖИВАННЯ І РЕКЛАМА У СУЧАСНОМУ СВІТІ : ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ
37 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОЗНАНИИ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФЕНОМЕНОВ
38 СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
39 СТРУКТУРА СИМВОЛІЧНОГО ПРОСТОРУ В ОБРАЗІ ВЕЛИКОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ М. ДОНЕЦЬК)
40 СУПЕРЕЧНОСТІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИКЛЮЧЕННЯ І ВКЛЮЧЕННЯ: ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ НА СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ
41 СУСПІЛЬСТВО У ПРОСТОРІ ТРАНСФОРМАЦІЙ, КУЛЬТУРА У ПРОСТОРІ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ: ВІДКРИТІ ПИТАННЯ ДЕНІЕЛА БЕЛА
42 ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОТИРІЧЧЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКТОРІВ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
43 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ РУХІВ
44 ТРАНСЛЯЦИЯ СТИЛЕЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: МАТЕРИАЛЫ К ВЕРИФИКАЦИИ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ ЛУМАНА
45 ЯК ПОСИЛИТИ НАУКОВУ ЯКІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПРАКТИЧНУ ЗНАЧИМІСТЬ СОЦІОЛОГІЇ?