Головна Фізична культура і спорт Актуальні проблеми фізичної культури і спорт ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІГРОВОГО СТИЛЮ ТЕНІСИСТІВ
joomla
ФАКТОРИ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ІГРОВОГО СТИЛЮ ТЕНІСИСТІВ
Фізична культура і спорт - Актуальні проблеми фізичної культури і спорт

Г.О. Запорожанова

Національний університет фізичного виховання і спорту

Анотація. Г.О. Запорожанова. Фактори, що обумовлюють формування індивідуального ігрового стилю тенісистів // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – № 13. – С. 21-25. Мета дослідження – виявити фактори, які найбільшою мірою впливають на формування індивідуального ігрового стилю тенісистів. Методи дослідження: вивчення спеціальної літератури по досліджуваній проблемі, анкетування, математична обробка. Результати: розглянуто три групи факторів, що впливають на формування індивідуального ігрового стилю тенісистів: антропометричні параметри, психофізіологічні і фізичні якості спортсменів. Висновки: на формування індивідуального ігрового стилю тенісистів найбільш впливають: серед антропометричних параметрів – ріст, серед психофізіологічних якостей – швидкість переробки інформації, стійкість уваги і латентний час зорово-моторної реакції, серед фізичних якостей – швидкість.

Ключові Слова: Індивідуальний ігровий стиль тенісистів, антропометричні параметри, психофізіологічні якості, фізичні якості.


Постановка Проблеми, Аналіз Останніх Досліджень І Публікацій

Проблема індивідуалізації тренувального
процесу в зв'язку з ростом конкуренції в
сучасному спорті, і зокрема в тенісі, стає все
більш актуальною. Пошук перспективних
напрямків підвищення рівня майстерності
доцільно вести шляхом вивчення факторів, що
обумовлюють формування структури рухових
дій тенісистів, з наступним їх врахуванням при
побудові стратегії і тактики підготовки
спортсменів [4, 5, 6, 10]. У зв'язку з цим,
безсумнівний інтерес представляють

Закономірності формування ігрового стилю, як одного з факторів, що, у значній мірі, впливає на зміст багаторічного тренування тенісистів.

Разом з тим, у спеціальній літературі
приділяється не досить уваги проблемі
формування ігрового стилю тенісистів. Так, у
роботі В. П. Губи, А. Б. Самойлова [3] наводяться
дані про ступінь впливу морфобіомеханічних
характеристик на надійність змагальної
діяльності юних тенісистів. З матеріалів цього
дослідження стає очевидним, що ефективність
виконання окремих технічних прийомів у
всьому різноманітті ігрових ситуацій у
тенісистів не однакова і багато в чому залежить
від індивідуальних психофізичних

Особливостей гравців.

У роботі Б. Н. П’янова, А. В. Родіонова,
И. Ш. Тучашвілі [8] запропоновано

Характеризувати тенісистів з різним індивідуальним стилем діяльності по показниках фізичного розвитку, психічних і фізичних якостей. С. П. Беліц-Гейман і А. П. Скородумова [1] вважають, що концепція гри тісно зв'язана з вагоростовими даними спортсменів. Б. Н. П’янов [7] досліджував проблему індивідуалізації тактичної підготовки тенісистів у залежності від особливостей інтелектуальної діяльності.

Таким чином, закономірності формування і прояву на корті ігрового стилю в значній мірі обумовлюють зміст багаторічної підготовки в

Тенісі. Однак, питання про те, які антропометричні, фізичні і психофізіологічні якості найбільшою мірою впливають на формування ігрового стилю тенісистів до теперішнього часу залишається не досить вивченим.

У зв'язку з цим, Мета Дослідження – виявити фактори, які найбільшою мірою впливають на формування індивідуального ігрового стилю тенісистів.

Методи Дослідження

Вивчення спеціальної літератури по
досліджуваній проблемі, анкетування,

Математична обробка.

Організація Дослідження. Усього в анкетуванні взяли участь 71 вітчизняний і закордонний тренер з тенісу. З них: 5 заслужених тренерів України, 7 тренерів вищої категорії, 33 – першої і 15 – другий категорій, 11 дитячих тренерів без категорії. За стажем тренерської роботи учасники анкетування розподілилися так: понад 20 років – 8, від 10 до 20 років – 13, від 5 до 10 років – 35 і менш 5 років – 15 чоловік.

Анкета складена таким чином, що досліджувані фактори об'єднані в три групи – антропометричні параметри, психофізіологічні і фізичні якості. Респондентам пропонували ранжирувати фактори в кожній групі окремо, у порядку зменшення значущості. Далі, за даними всієї сукупності анкет, розраховували суму рангів кожного фактору, а потім ранжирували тепер уже сумарні ранги кожного фактору. Таким чином, найбільш значущими в рейтингах виявилися фактори з найменшим сумарним рангом.

Результати Дослідження І Їх Обговорення

В даний час більшість фахівців сходяться в думці, що в тенісі можна виділити чотири основних ігрових стилі: атакуючий з виходом


21


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – № 13.


До сітки; атакуючий із задньої лінії; захисний; універсальний [9, 11].

Разом з тим, нас цікавило, по яких ознаках фахівці найчастіше ідентифікують той або

Інший стиль. Ранжирування окремих параметрів змагальної діяльності, по ступеню значущості при ідентифікації ігрового стилю, представлено в табл. 1.


Таблиця 1. Рейтинг значимості окремих параметрів змагальної діяльності при ідентифікації ігрового стилю тенісистів.

Рейтинг

Параметри змагальної діяльності

Сума балів

1

Тип і інтенсивність ударів, застосовуваних найчастіше

179

2

Позиція на корті, яку гравець займає найчастіше

184

3

Якість подачі

203

4

Коефіцієнт активності (відношення кількості очок, виграних активно, до загальної кількості розіграшів)

245

5

Кількість виходів до сітки

279

6

Середня тривалість виграних розіграшів

280

7

Середня тривалість усіх розіграшів

292


Так, більшість респондентів найбільш значущим при визначенні стилю вважають тип і інтенсивність ударів, які спортсмен застосовує найчастіше – сума балів цього показника у всій сукупності анкет склала 179.

Практика сучасного тенісу показує, що гравці, що атакують із задньої лінії, найчастіше використовують потужні довгі удари з задньої лінії з різним ступенем обертання м'яча. При цьому навіть зі складної ігрової ситуації вони намагаються гостро контратакувати. Гравці, що атакують з виходом до сітки, як правило, виконують подачу з пласировкою м'яча (з незручним для противника напрямком і обертанням м'яча) з наступним виходом до сітки та грою з льоту. Для виходу до сітки на чужій подачі такі гравці застосовують різані й удари, що блокують, а завершують розіграш, найчастіше, ударом з льоту. Гравці захисного стилю, як правило, використовують удари із сильним обертанням і високою траєкторією польоту м'яча – удари при цьому відрізняються високою надійністю. Гравці-універсали з успіхом використовують усі типи ударів, у залежності від тактики ведення двобою.

Другим, за значущістю, показником змагальної діяльності, що визначає стиль тенісиста, виявилася позиція на корті, яку гравець займає найчастіше (184 бали).

Аналіз гри ведучих тенісистів показує, що
«захисники», як правило, займають позицію в 1-
2 метрах за задньою лінією і входять у корт
лише «за примушенням». Гравці, що активно
атакують із задньої лінії, для реалізації свого
ігрового стилю найчастіше займають позицію
впритул до задньої лінії, або усередині корту.
Тенісисти, що віддають перевагу атаці з
виходом до сітки, прагнуть якнайшвидше
пройти середину корту і зайняти вигідну
позицію біля сітки. «Універсали»

Переміщаються по всьому корті і почувають себе впевнено на різних позиціях.

На третьому місці, із сумою балів – 203, виявився показник якості подачі. Цей технічний

Елемент у сучасному тенісі розглядається як один із ключових, ефективне виконання якого дозволяє захопити ініціативу в розіграші [12]. Цим фактом і можна пояснити високий рейтинг такого параметра змагальної діяльності як ефективність подачі.

Далі, у порядку зменшення значущості, розташувалися наступні показники змагальної діяльності: коефіцієнт активності, під яким розуміли співвідношення розіграшів, виграних активно, до загальної кількості виграних розіграшів (245 балів); кількість виходів до сітки (279 балів); середня тривалість виграних гравцем розіграшів (280 балів); середня тривалість усіх розіграшів (292 бала).

Аналіз рейтингу показує, що на верхніх позиціях виявилися параметри, що дозволяють характеризувати змагальну діяльність на якісному рівні, ґрунтуючись на загальному враженні від гри спортсменів. Водночас замикають рейтинг розрахункові показники, що передбачають кількісну реєстрацію окремих компонентів гри – процес трудомісткий і, у силу цього, рідко використовуваний тренерами, що і знайшло відображення в отриманих нами даних.

Думка про те, що тенісисти, які дотримуються різних ігрових стилів, повинні відрізнятися за антропометричними параметрами, рівнем розвитку окремих психофізіологічних і фізичних якостей висловлювалась в ряді робіт, присвячених проблемі індивідуалізації підготовки тенісистів [1, 3, 4, 5, 7, 8]. Нас, у даному дослідженні, цікавило, які саме з цих якостей, на думку фахівців-практиків, найбільшою мірою визначають формування індивідуального ігрового стилю.

Серед антропометричних параметрів найбільший вплив на формування ігрового стилю тенісистів мають, на думку опитаних нами експертів, ріст і довжина кінцівок спортсменів. Суми балів цих показників, за результатами проведеного нами анкетування, склали 96 і 134 відповідно (табл. 2).


22


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – № 13.

Таблиця 2. Рейтинг значущості факторів, що обумовлюють формування індивідуального ігрового стилю тенісистів.

Рейтинг

Фактори

Сума балів

Антропометричні якості

1

Ріст

96

2

Довжина кінцівок

134

3

Вага

136

4

Товщина жирового прошарку

163

Психофізіологічні якості

1

Швидкість переробки інформації

153

2

Стійкість уваги

166

3

Швидкість зорово-моторної реакції

168

4

Точність реакції на об'єкт, що рухається

185

5

Функціональна рухливість нервових процесів

189

Фізичні якості

1

Швидкість

114

2

Витривалість

153

3

Координаційні здібності

160

4

Гнучкість

190

5

Силові якості

214


Слід зазначити, що в останні десятиліття в тенісі відзначена очевидна тенденція до збільшення росту ведучих спортсменів обох статей, що підтверджено рядом досліджень [1, 2, 3]. При цьому автори відзначають, що найбільшої переваги високі на зріст гравці одержують при грі з виходами до сітки.

Водночас аналіз практики сучасного тенісу показує, що багато провідних тенісистів, будучи високими на зріст, не є «сіточниками» (Є. Кафельников, М. Сафін, А. Медведєв, Ш. Граф, сестри Уіл’ямс, М. Шарапова). Цей факт говорить про те, що формування індивідуального ігрового стилю – багатомірний процес, і антропометричні параметри не є в ньому визначальним фактором.

Серед психофізіологічних показників респонденти віддали перевагу швидкості переробки інформації – 153 бала, стійкості уваги – 166 балів, і латентному часові зорово-моторної реакції – 168 балів, які значно випередили точність реакції на об'єкт, що рухається – 185 балів, і функціональну рухливість нервових процесів – 189 балів (табл. 2).

За даними таблиці видно, що в трійку
найбільш значущих увійшли показники, що
характеризують швидкісні компоненти і
витривалість аналізаторної діяльності

Центральної нервової системи – властивості, що визначають ефективність діяльності як при окремому розіграші, так і в ході всієї зустрічі. Водночас такий специфічний, для ігрових видів спорту, показник як час реакції на об'єкт, що рухається, виявився в нижній частині рейтингу. На наш погляд, такий факт пояснюється тим, що цей показник, на думку більшості респондентів, є, у значній мірі, таким, що компенсується. Тобто, у багатьох ігрових епізодах важливо не

Стільки точно співвіднести траєкторію і швидкість польоту м'яча, скільки передбачати ці параметри, виходячи з логіки розвитку розіграшу, і зайняти найбільш зручну позицію на корті, або нав'язати суперникові свою ініціативу, максимально звузивши його можливості в частині варіювання ударів.

Що ж стосується функціональної рухливості нервових процесів, то можна констатувати, що здатність до швидкого переключення уваги і пристосування до нових умов, швидкість упрацьовування і т. д. – усе, що є проявами цієї якості – на думку більшості респондентів, найменше впливає на формування ігрового стилю тенісистів. Хоча на наш погляд, для «універсалів», яким властива зміна техніко-тактичних пріоритетів у залежності від логіки розвитку двобою й особливостей гри суперника, ці якості властиві найбільшою мірою.

Як видно з табл. 2, у рейтингу значущості фізичних якостей першу позицію зі значною перевагою займає швидкість – 114 балів. Далі, у порядку зниження значущості, розташувалися: витривалість – 153 бала, координаційні здібності – 160 балів, гнучкість – 190 балів і силові якості – 214 балів.

Ведуча позиція швидкості в рейтингу закономірна, оскільки в тенісі актуальні різні форми її прояву – як елементарні, так і комплексні. Причому у різних ігрових ситуаціях переважними є і різні форми реалізації швидкісних якостей. Так, швидкість реагування, особливо складного, помітно впливає на успішність гри біля сітки; при грі по всьому корті, досить важливою є швидкість стартового прискорення і здатність до швидких переміщень по площадці в рамках окремого розіграшу і т. д.


23


Актуальні проблеми фізичної

Рівень витривалості так само, у значній мірі, обумовлює тактичні пріоритети тенісистів: одні гравці почувають себе впевненіше, нав'язуючи суперникові тривалі розіграші, інші, для реалізації свого техніко-тактичного і функціонального потенціалу, віддають перевагу коротким.

Координаційні здібності і гнучкість – ті якості, що важливі при формуванні технічного арсеналу тенісиста. Як відомо, одним із проявів спритності є здатність до успішного оволодіння координаційно-складними рухами. Отже, саме ця якість є визначальною для успішного освоєння всього різноманіття тенісних прийомів, а особливості технічного арсеналу гравця, у свою чергу, впливають на тактичні побудови в умовах змагального двобою.

На останньому місці в рейтингу виявилися силові якості. Можна припустити, що в більшості респондентів поняття «силові якості» пов'язано зі здатністю до максимальних м'язових зусиль, що, звичайно ж, не є визначальними в структурі фізичної підготовленості тенісистів, а тим більше при формуванні ігрового стилю. Водночас варто враховувати, що рівень специфічних силових якостей тенісиста в значній мірі обумовлює реалізацію його швидкісних якостей, особливо в комплексних формах їхнього прояву.

Висновки

У роботі розглянуті три групи факторів, що впливають на формування індивідуального ігрового стилю тенісистів: антропометричні параметри, психофізіологічні і фізичні якості спортсменів.

У результаті анкетування тренерів з тенісу з метою вивчення закономірностей формування індивідуального ігрового стилю тенісистів, у кожній групі були виявлені найбільш значущі, на думку практиків, фактори.

Серед антропометричних параметрів таким, з явною перевагою, у порівнянні з іншими, виявився ріст. Така перевага свідчить про єдність респондентів із приводу значущості цього параметра для формування ігрового стилю тенісистів.

Серед психофізіологічних якостей найбільш значущими виявилися три – швидкість переробки інформації, стійкість уваги і латентний час зорово-моторної реакції. Їхні сумарні рейтинги відрізнялися незначно, помітно випереджаючи, водночас, рейтинги інших психофізіологічних якостей.

Найбільш значущою для формування ігрового стилю, серед фізичних якостей, виявилася швидкість – цей компонент помітно випередив у рейтингу інші якості, що свідчить про значний збіг думок респондентів.

Таким чином, у результаті проведеного дослідження вдалося узагальнити думки фахівців-практиків і виділити, на цій основі,

И і спорту. – 2007. – № 13.

Найбільш значущі, для формування індивідуального ігрового стилю тенісистів, антропометричні, психофізіологічні і фізичні якості. Були також визначені показники змагальної діяльності, по яких найчастіше ідентифікують той або інший стиль ігрової діяльності.

Подальші дослідження в цій області передбачається вести в напрямку розробки модельних характеристик по виділених параметрах, що дозволило б давати рекомендації з цілеспрямованого формування ігрового стилю, що відповідає індивідуальним особливостям тенісистів.

Література

1. Белиц-Гейман С.П., Скородумова А.П. Итоги международной методической конференции специалистов по теннису европейских стран // Теннис. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – С. 26-30.

2. Голенко В.А., Скородумова А.П., Тарпищев Ш.А. Академия тенниса. – М.: “Дедалус”, 2002. – 240 с.

3. Губа В.П., Самойлов А.Б. Влияние морфобиомеханических характеристик на надежность соревновательной деятельности юных теннисистов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Детский тренер: Журнал в журнале. – 2001. – № 1. – С. 33-35.

4. Иванова Т.С., Краснова Л.П., Иванов Л.Ю., Пикалова А.В. Отбор перспективных юных теннисистов и индивидуализация их спортивной подготовки // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии. – М., 1998. – Т. 2. – С. 14-18

5. Поліщук Л. В. Комплексна оцінка просторово-часових параметрів рухів тенісистів високої кваліфікації: Автореф. дис. … канд. наук по фіз. вихованню і спорту: 24.00.01. – Київ, 2005. – 20 с.

6. Портнова О.Ю. Особенности соревновательной деятельности теннисисток высокой квалификации: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / РГАФК. – M., 2002.

7. Пьянов Б.Н. Индивидуализация тактической подготовки теннисистов 13-16 лет в зависимости от особенностей интеллектуальной деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / РГАФК. – М., 1995. – 24 с.

8. Пьянов Б.Н., Родионов А.В., Тучашвили И.Ш. Индивидуальный стиль деятельности в теннисе // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 6. – С. 54-58.

9. Скородумова А.П., Шмагина М.И., Зак А.Л. Количественная оценка стиля игры квалифицированных теннисистов // Теория и практика физической культуры. – 1988. – № 9. – С. 31-33.


24


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – № 13.


10. Солтанович А. Подготовленность и прогноз соревновательной деятельности теннисистов // Наука в олимпийском спорте. – 1996. – № 2. – С. 19-24

11. Тучашвили И.Ш. Индивидуализация подготовки квалифицированных теннисистов в зависимости от особенностей стиля деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / МГТУ радиотехн., электрон. и автомат. – М., 1996. – 24 с.

12. Knudson D. How to analyze the tennis serve // Strategies of sport coaching and training, 1994. – P. 19-22.

Abstract. А. Zaporozhanova. Тhe factors causing formation of individual game style of tennis players // Contemporary problems of physical culture and sports. - 2007. - №13. – P. 21-25. The purpose of research - studying of factors that to the greatest degree influence formation of individual game style of tennis players. Methods of research: studying of the special literature on a researched problem, questioning, mathematical processing. Results of research: three groups of the factors influencing formation of individual game style of tennis players are considered: anthropometrical parameters, psychophysiological and physical qualities of sportsmen. Conclusions: Among anthropometrical parameters appeared growth. Among psychophysiological qualities the most significant appeared three - speed of processing of the information, stability of attention and latent time of visual -

Motor reaction. The most significant for formation of game style, among physical qualities, appeared speed. Key words: Individual game style of tennis players, anthropometrical parameters, psychophysiological qualities, physical qualities.

Аннотация. Г.О. Запорожанова. Факторы,

Обуславливающие формирование индивидуального игрового стиля теннисистов // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2007. – № 13. – С. 21-25. Цель исследования – выявить факторы, которые в наибольшей степени влияют на формирование индивидуального игрового стиля теннисистов. Методы исследования: изучение специальной литературы по исследуемой проблеме, анкетирование, математическая обработка. Результаты: рассмотрены три группы факторов, которые влияют на формирование индивидуального игрового стиля теннисистов: антропометрические параметры, психофизиологические и физические качества спортсменов. Выводы: на формирование индивидуального игрового стиля теннисистов наиболее значимыми оказались: среди антропометрических параметров – рост, среди психофизиологических качеств – скорость переработки информации, стойкость внимания и латентное время зрительно-моторной реакции, среди физических качеств – скорость.

Ключевые Слова: Индивидуальный игровой стиль
теннисистов, антропометрические параметры,

Психофизиологические качества, физические качества.Статтю Отримано До Публікації: Вересень 2007 р. Статтю Прийнято До Публікації: Листопад 2007 р.

25


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. – №14.

Похожие статьи