Головна Фізична культура і спорт Актуальні проблеми фізичної культури і спорт ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТНОГО ПОРОГУ У КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ В ТРИАТЛОНІ
joomla
ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТНОГО ПОРОГУ У КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ В ТРИАТЛОНІ
Фізична культура і спорт - Актуальні проблеми фізичної культури і спорт

С.В. Дрюков

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. С.В. Дрюков. Визначення лактатного порогу у кваліфікованих спортсменів в триатлоні / Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. –2008. – №15. – С. . Мета Роботи – надати відомості тренерам, спортсменам, науковим співробітникам про сучасні методи визначення лактатного порогу у кваліфікованих спортсменів для оптимізації тренувального процесу під час планування навантажень на рівні анаеробного порогу в окремих видах триатлону. Методи: Аналіз й узагальнення літературних даних, хронометрія, пульсометрія, велоергометрія, біохімічні методи (визначення лактату), статистичний аналіз. Результати: Визначення рівня лактатного порогу у всіх трьох видах триатлону є об'єктивним критерієм оцінювання відповідності аеробного й анаеробного компонентів витривалості у конкретного спортсмена у плаванні, велогонці і бізі. Висновки: для підвищення ефективності тренувального процесу кваліфікованих спортсменів у триатлоні під час планування тренувальних навантажень на рівні анаеробного порогу доцільно здійснювати нормування і дозування тренувальних навантажень у всіх видах триатлону з урахуванням рівня їх лактатного порогу. Ключові Слова: Лактатний поріг, поріг анаеробного обміну, спеціальна витривалість, ЧСС, спортсмени, триатлон.


Вступ

Визначення у спортсменів концентрації
лактату в крові дає змогу діагностувати
терміновий і віддалений ефект тренувальних і
змагальних навантажень, що відображає
інтенсивність гліколізу в процесах

Енергозабезпечення, а також швидкість перебігу відновних процесів під час утилізації лактату [Н. І. Волков [1], В. С. Мищенко [3], В. Н. Платонов [4], В. А. Рогозкин [5], П. Янсен [6], G. S. Anderson [7], R. L. Hughson [14]та ін.].

Зв'Язок З Науковими Планами. Дослідження
виконане в рамках теми 2.4.5 «Координація
процесів аеробної продуктивності

Кваліфікованих спортсменів при вдосконаленні витривалості» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.

Мета Роботи – надати відомості тренерам, спортсменам, науковим співробітникам про сучасні методи визначення лактатного порогу у кваліфікованих спортсменів для оптимізації тренувального процесу під час планування навантажень на рівні анаеробного порогу в окремих видах триатлону.

Методи Досліджень

Теоретичний аналіз й узагальнення даних наукової літератури, пульсометрія, хронометрія, велоергометрія, біохімічні методи (визначення лактату), статистичний аналіз.

Результати Досліджень Та Їх Обговорення

Одним з найважливіших чинників, що відображає рівень тренованості, а саме спеціальну

Витривалість, є поріг анаеробного обміну (ПАНО), який дає уявлення про найбільшу концентрацію лактату в крові й інтенсивність навантаження, за якого швидкість «виходу» лактату з м'язів відповідає швидкості наростання його утворення у м'язах, які працюють, й утилізацію в організмі [В. С. Мищенко [3], П. Янсен [6], G. S. Anderson [7], M. E. Campbell [11], B. Cheng [12] та ін.]. Щоб правильно спланувати тренувальні навантаження для розвитку спеціальної витривалості у всіх трьох видах триатлону, треба знати індивідуальний рівень лактатного порогу[D. J. Bentley [8], D. Bishop [9], G. A. Brooks [10], A. R. Hoogeveen [13], R. L. Hughson [14], J. Newell [15], T. Noakes [16], S. Zhou [17] та ін.].

На сьогодні в практиці спорту використовують два методи визначення ПАНО: неінвазивні за допомогою газоаналізаторів, де рівень ПАНО визначають за допомогою методу K. Wasserman [18,19], та інвазивні, що вимагають забору крові для визначення концентрації лактату в ній.

Суть інвазивного методу полягає в поступовому підвищенні навантаження. Після кожного ступеня беруть пробу крові для визначення концентрації лактату, коли швидкість утворення і «виходу» лактату в кров перевищує швидкість утилізації його в організмі, то відбувається спочатку поступове підвищення концентрації лактату в крові, це перша порогова крапка (ПАНО1) і відповідає концентрації лактату 2 ммоль·л-1. У подальшому наростанні навантаження настає період, коли концентрація лактату у крові після періоду невеликого відносно рівномірного її збільшення починає виражено експоненціально підвищуватись. Початок такого швидкого накопичення лактату називають точкою початку акумуляції лактату крові (OBLA). Початок акумуляції позначають як точка лактатного порогу (ПАНО2). Вона відповідає


34


Актуальні проблеми фізичної

Концентрації лактату приблизно 4 ммоль·л-1. Орієнтуватися на ПАНО2 при 4 ммоль·л-1 треба лише як на середній рівень, оскільки індивідуальні величини концентрації лактату на рівні ПАНО2 визначені за точкою OBLA в природних умовах спортивної діяльності можуть мати значні відмінності.

Тест для визначення лактатного порогу можна
здійснювати як в лабораторних умовах,
використовуючи спеціальні ергометри

(велоергометри, тредміли та ін), так і в польових під час виконання спеціальних фізичних навантажень, що відображають конкретну спортивну діяльність.

Тестування здійснюють в процесі роботи з навантаженням, що зростає ступінчасто або безперервно. Перед початком тестування обов'язково роблять розминку. Швидкість зростання навантаження може варіюватись в межах 10-30 Вт на ергометрах і 0,8-1,5 км·год-1 в біговому тесті в кожному наступному ступені.

Основні вимоги до тестування лактатного порогу:

1. Завжди здійснювати тест в одних і тих же
умовах.

2. Перед тестом зробити відновний
мікроцикл.

3. Використовувати специфічне для
спортсмена навантаження.

4. Початкове робоче навантаження дорівнює або є вищим 40% МСК або ЧСС 110-130 уд·хв-1.

5. Тривалість ступеня навантаження не менше двох хвилин (2-5 хв).

6. Збільшення робочої інтенсивності кожного ступеня 5-8 % МСК або ЧСС на 5-10 уд·хв-1, мінімальна кількість ступенів – 5, максимальна – 9.

7. Забір крові з кінчика пальця або мочки вуха в кінці кожного ступеня навантаження.

Для визначення лактатного порогу використовують графічний аналіз динаміки лактату як візуально, так і за допомогою спеціальних програм наприклад Lactate–E “Software For Calculating Blood Lactate Endurance Markers” [1].

Вивчення й аналіз спеціальної літератури з проблеми визначення лактатного порогу в спортсменів у циклічних видах у вправах на витривалість дали нам змогу рекомендувати такі тести в підготовці кваліфікованих триатлоністів.

Плавання. Спортсмен після попередньої розминки виконує 6 ступенів плавального навантаження (дистанції на 200 м в 50-метровому басейні). Початкова швидкість плавання була на ЧСС 130 уд·хв-1, що відповідало приблизно 60 % від ЧССМакс. На кожному наступному ступені швидкість плавання збільшувалася на 5-10 с, що відповідало збільшенню ЧСС на 10 уд·хв-1. Після того, як спортсмен пропливав дистанцію, робили забір крові з пальця для визначення концентрації

Тури і спорту. –2008. – №15.

Лактату в крові. Забір крові здійснювали протягом 30 с, після чого спортсмен пропливав ще одну дистанцію з вищою швидкістю. ЧСС реєстрували протягом всього тесту за допомогою пульсометра Polar i810, за допомогою електронного секундоміра реєстрували час проплавання кожного відрізка і 30 секундних паузи відпочинку, протягом яких робили забір крові для визначення концентрація лактату. На рис. 1 наведена динаміка концентрації лактату в крові у спортсмена під час тестування з плавання.

Біг. Визначення лактатного порогу в бізі здійснювали в польових умовах – біг на стадіоні. Після попередньої розминки спортсмен виконував навантаження, яке зростає ступінчасто. Тривалість етапу не менше 4 хв, початкова швидкість бігу 14 км·год-1, збільшення швидкості бігу на 1 км·год-1 на кожному етапі. Після кожного етапу у спортсмена протягом 30 с здійснювали забір крові з пальця для визначення концентрації лактату в крові. Час пробіжки кожного відрізка і 30 секундної паузи відпочинку реєстрували за допомогою електронного секундоміра, Реєстрацію ЧСС здійснювали протягом всього тесту за допомогою пульсометра Polar i810. Тестування припиняли, коли спортсмен не міг підтримувати задану швидкість.

Під час виконання бігового тесту нами було використано запатентований спосіб звукового задавання інтенсивності фізичних навантажень [2].

Цей спосіб передбачає використання набору заздалегідь записаних звукових сигналів, які різні за тоном та паузами між ними, набору маркерів, які розташували по периметру руху (круг стадіону 400 м). Маркери мають різну форму відповідно до порядку. Обстежений під час руху має підбирати темп руху так, щоб його пересування повз маркери співпадало із звучанням сигналів, а звучання сигналів різного типу збігалося з різними видами маркерів. Проміжні звукові сигнали відповідали кожному метру пересування випробовуваного в просторі, це давало йому змогу відчувати темп руху, а набір заздалегідь записаних сигналів в цифровому форматі дозволяло варіювати протокол обстеження. На рис. 2 наведена динаміка концентрації лактату в крові у біговому тесті.

Вело. Визначення лактатного порогу у вело здійснювали в лабораторії на велоергометрі Monark Ergomedic 894e. Після попередньої розминки спортсмен виконував ступінчасто– зростальне навантаження. Тривалість етапу 4 хв початкова потужність 140 Вт, на кожному наступному етапі потужність збільшувалася на 30 Вт, частота обертів була постійною – 100 об·хв-1. Після закінчення кожного етапу здійснювалия забір капілярної крові для визначення концентрації лактату. Роботу виконувалали


35


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. –2008. – №15.


ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТНОГО ПОРОГУ У КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ В ТРИАТЛОНІ

В Концентрація ЛактаТа В Крові ЧСС

200

100

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Скорость (МС-1)

15 10 5 0


Рис. 1. Динаміка концентрації лактату під час виконання навантаження, яке зростає ступінчасто, у МС А. Н-ва під час тестування з плавання.


20

200

100

0

О Концентрація ЛактаТа В Крові -Ф-ЧСС

ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТНОГО ПОРОГУ У КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ В ТРИАТЛОНІ

14 16 18

Швидкість Бігу (КмГод-1)

15 10 5 0


Рис. 2. Динаміка концентрації лактату під час навантаження, яке зростає ступінчасто, у МС А. Н-ва під час бігу на стадіоні.

36


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. –2008. – №15.


Безперервно, поки спорстмен міг підтримувати частоту 100 об·хв-1 потужності навантаження, яке зростало. Під час тесту реєстрацію ЧСС здійснювали постійно за допомогою пульсометра

Polar i810. На рис. 3 наведена динаміка концентрації лактату в крові в тесті на велоергометрі.


-0- Концентрація ЛактаТа В Крові

-$-ЧСС


200

100

0

ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТНОГО ПОРОГУ У КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ В ТРИАТЛОНІ

14

12

10

8

6

4

2

0

50 100 150 200 250 300 350 400 Потужність (Вт)


Рис. 3. Динаміка концентрації лактату під час виконання навантаження, яке зростає ступінчасто, у МС Н-ва на велоергометрі.


У результаті проведених досліджень нами обґрунтовано комплекс тестів для визначення лактатного порогу кваліфікованих триатлоністів в 3-ох видах. Лактатний поріг, який визначено за допомогою ЧСС, в одного і того ж спортсмена відрізняється в кожному виді триатлону, що свідчить про неоднаковий рівень розвитку спеціальної витривалості в кожному з видів триатлону. Можна припустити, що спортсмен, який має високі результати в окремому виді триатлону, матиме вищий рівень лактатного порогу під час виконання навантаження в ньому порівняно з тим видом, в якому він відстає.

Враховуючи невелику кількість обстежуваних для аналізу тестувань з плавання, бігу та на велоергометрі, ці дослідження можна вважати пілотними, що допоможуть визначити потрібну кількість обстежуваних для подальших досліджень.

Висновки

У розвитку спеціальної витривалості найважливішим чинником, що відображає рівень її розвитку, є лактатний поріг. У всіх трьох видах триатлону в одного й того ж спортсмена він

Різний, що вимагає тестування в кожному з видів триатлону окремо. Нами розроблено комплекс тестів для визначення лактатного порогу кваліфікованих триатлоністів в видах: плавання, велогонці та бізі. Для ефективного управління тренувальним процесом треба тестувати спортсменів для визначення лактатного порогу перед початком кожного етапу підготовки.

Література

1. Волков Н.И. Биохимия мышечной деятельности. / Н. И. Волков, Э. Н. Несен, А. А. Осипенко, С. Н. Корсун. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 504 с.

2. Драницин О.В. Спосіб звукового задавання інтенсивності фізичних навантажень / О. В. Драницин, С. В. Дрюков, Ю. О. Павленко.– К.: Пат. №30110 Україна, МПК (2006) А63В 24/00, 2008. – Бюл. №3. – 4 с.

3. Мищенко В.С. Лактатный порог и его использование для управления тренировочным процессом: Метод. рекомендации / В. С. Мищенко, Р. Я. Левин, А. М. Ноур – К.: ГНИИФКиС. – 1997. – 64 с.


37


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. –2008. – №15.


4. Платонов В.Н. Контроль в спортивной тренировке // Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. / В. Н. Платонов – К.: Олимпийская литература, 2004. – С. 428-458.

5. Рогозкин В. А. Методы биохимического контроля в спорте / В. А. Рогозкин. – Л.: Наука, 1990. – 156 с.

6. Янсен П. ЧСС, лактат и тренировки на выносливость: перевод с англ. / П. Янсен. – Мурманск: Тулома, 2006. – 160 с.

7. Anderson G. S. A review of blood lactate and ventilatory methods of detecting transition thresholds. / G. S. Anderson, E. C. Rhodes // Sports Medicine. – 1989. – № 8. – Р. 43–55.

8. Bentley D. J. Peak power output, the lactate threshold, and time trial performance in cyclists. / D. J. Bentley, L. R. McNaughton, D. Thompson, V. E. Vleck, A. M. Batterham // Medicine and Science in Sports and Exercise. – 2001. – № 33. – Р. 2077–2081.

9. Bishop D. The relationship between plasma lactate parameters, Wpeak and endurance cycling performance. / D. Bishop, D. G. Jenkins, L. T. Mackinnon // Medicine and Science in Sports and Exercise. – 1998. –№ 30. – Р. 1270– 1275.

10. Brooks G. A. Anaerobic threshold: Review of the concept and directions for future research. / G. A. Brooks // Medicine and Science in Sports and Exercise. – 1985. – № 17. – Р. 22–31.

11. Campbell M. E. Continuous increase in blood lactate concentration during different ramp exercise protocols. / M. E. Campbell, R. L. Hughson, H. J. Green. // Journal of Applied Physiology. – 1989. – № 66. – Р. 1104–1107.

12. Cheng B. A new approach for the determination of ventilatory and lactate thresholds. / B. Cheng, H. Kuipers, A. C. Snyder, H. A. Keizer, A. Jeukendrup, M. Hesselink // International Journal of Sports Medicine. – 1992. – № 13. – Р. 518–522.

13. Hoogeveen A. R. The plasma lactate response to exercise and endurance performance: Relationships in elite triathletes. / A. R. Hoogeveen, G. Schep // International Journal of Sports Medicine. – 1997. – № 18. – Р. 526 – 530.

14. Hughson, R. L. Blood lactate concentration increases as a continuous function in progressive exercise. / R. L. Hughson, K. H. Weisiger, G. D. Swanson // Journal of Applied Physiology. – 1987. – № 62. – Р. 1975– 1981.

15. Newell J. Software for calculating blood lactate endurance markers / J. Newell, D. Higgins, N. Madden, J. Cruickshank, J. Einbeck, K.

McMillan, R. McDonald // Journal of Sports Sciences. – 2007. – № 25. – Р. 1403–1409.

16. Noakes T. Lore of running / T. Noakes. - 4th ed. – Champaign: Human Kinetics, 2003. – 932 p.

17. Zhou S. Correlations between short-course triathlon performance and physiological variables determined in laboratory cycle and treadmill tests. / S. Zhou, S. Robson, M. King, A. Davie. // Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. –1997. – № 37. – Р. 122–130.

18. Wasserman K. Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise. / K. Wasserman, B. Whipp, S. Koyl, W. Beaver // J. Appl Physiol. – 1973. – V.35. – №2. – P. 236–243.

19. Wasserman K., Hansen J. E., Sue D. Y. et al. Principles of exercise testing and interpretation. - 3rd rev. ed. Philadelphia. Lippincott Willians & Wilkins, 1999. – 556 p.

Abstract. S. V. Driukov. Lactate threshold determination in elite triathletes // Contemporary problems of physical culture and sports. – 2008. – №.15. – P. 34-38. The Purpose Of the present work was to provide coaches, athletes and research staff with information concerning the contemporary methods of lactate threshold determination in order to optimise training load with anaerobic threshold intensity for specific triathlon events in elite athletes. Methods: The methods were as follows: literature review, chronometery, heart rate and time registration, bicycle ergometer testing, biochemical methods (blood lactate measurement), statistics. Results: We have shown that the measurement of lactate threshold is an objective method of evaluation of exercise intensity equality for individual aerobic and anaerobic components of endurance in triathlete during swimming, cycling and running. Conclusions: We propose that exercise intensity should be determined for each triathlon event in order to increase effectiveness of training process and exercise intensity prescription in elite triathletes.

Key words: Lactate threshold, anaerobic threshold, specific endurance, heart rate, athletes, triathlon.

Аннотация. С.В. Дрюков. Определение лактатного порога у квалифицированных спортсменов в триатлоне // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2008. – №15. – С. 34-38. Цель – предоставить сведения тренерам, спортсменам, научным работникам про современные методы определения лактатного порога у квалифицированных спортсменов для оптимизации тренировочного процесса во время планирования нагрузок на уровне анаэробного порога в отдельных видах триатлона. Методы: анализ и обобщение литературных данных, хронометрия, пульсометрия, велоэргометрия, биохимические методы (определение лактата), статистический аналіз. Результаты: Определение лактатного порога во всех трех видах триатлона является объективным критерием оценки соответствия аэробного и анаэробного компонентов выносливости у конкретного спортсмена в плавании, велогонке и беге. Выводы: Для повышения эффективности тренировочного процесса квалифицированных спортсменов в триатлоне во время планирования нагрузок на уровне анаэробного порога целесообразно осуществлять нормирование и дозировку тренировочных нагрузок во всех видах триатлона с учетом уровня их лактатного порога.

Ключевые Слова: Лактатный порог, порог анаэробного обмена, специальная выносливость, ЧСС, спортсмен, триатлон.Статтю Отримано До Публікації : Жовтень 2008. Статтю Прийнято До Публікації : Жовтень 2008.

38


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2007. – № 12.

IІ НАУКОВИЙ НАПРЯМ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


Похожие статьи