Головна Фізична культура і спорт Актуальні проблеми фізичної культури і спорт СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ДІЇ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПОМІРНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ ТРИАТЛОНІСТІВ
joomla
СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ДІЇ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПОМІРНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ ТРИАТЛОНІСТІВ
Фізична культура і спорт - Актуальні проблеми фізичної культури і спорт

О.В. Драницин, С.В. Дрюков

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. О.В. Драницин, С.В. Дрюков. Статеві особливості кінетики кардіореспіраторних реакцій при дії фізичного навантаження помірної інтенсивності у кваліфікованих триатлоністів // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. -№13. - С.12-20. Метою цього дослідження була реєстрація та аналіз статевих відмінностей кінетики кардіореспіраторних реакцій у кваліфікованих триатлоністів. 16 чоловіків та 12 жінок кваліфікованих триатлоністів взяли участь у цьому досліджені. Спортсмени пройшли ергоспірометричне обстеження з використанням стандартизованого протоколу на моторизованому


Тредмілі. τon VO2, τon ЧСС, τon VСO2 та τon V E, а також ві дповідні показники T50on,

Знайдені за допомогою

І за

Моноекспоненційних .. Рівнянь, вірогідно не відрізнялись у триатлоністів високої кваліфікації різної статі. τoff V O2, τoff ЧСС, τoff V СO2, а також відповідні

.. показники T50off також вірогідно не відрізнялись у різних статях, однак τoff V E та T50off VE були вірогідно меншими у жінок порівняно з чоловіками триатлоністами високої кваліфікації (40,4 ± 14,26 порівняно з 52,1 ± 12,79 c, Р = 0,033). Ключові Слова: Кінетика споживання кисню, константа розгортання реакцій, економічність бігу, вентиляторний поріг.


Постановка Проблеми. Аналіз Останніх Досліджень І Публікацій

При переході з виконання фізичного навантаження низької постійної інтенсивності (ходьба на тредмілі або ненавантажене педалювання на велоергометрі) до виконання фізичного навантаження вищої потужності

Спостерігаються чіткі фази фізіологічної реакції

. Таких показників як V O2 (споживання кисню),

. ЧСС (частоти серцевих скорочень), V E

. (вентиляторної відповіді), V CO2 (виділення

Вуглекислого газу). При цьому ці фази

Фізіологічної реакції залежать від інтенсивності

Фізичних навантажень, до якої відбувається

. Перехід щодо вентиляторного порогу (V O2θ) і

Точки респіраторної компенсації (RCP) [1, 2].

Основним показником, що характеризує

Кінетику розгортання або відновлення

Кардіореспіраторних реакцій, є константа

Розгортання (τon) або відновлення (τoff) [3, 4].

У спортсменів високої кваліфікації швидкість . Розгортання V O2 є набагато швидшою, ніж у

Людей, які не займались спортом професійно

. [3-5]. τon V O2 є параметром, що дуже швидко покращується під впливом тренувань аеробної спрямованості [6]. Однак поліпшення аеробних функцій під впливом тренувань тим менше, чим вищій рівень спортсмена, більший стаж його в спорті. Наприклад, не було знайдено збільшення швидкості кінетики споживання кисню після 6 тижневої програми тренувань із використанням перемінних гіпоксичних тренувань у легкоатлетів високої кваліфікації [7].

У дослідженнях було показано, що не

Спостерігається статевих відмінностей у

. Кінетиці V O2 під час виконання фізичних

Навантажень помірної інтенсивності [8]. З

Іншого боку, під час виконання фізичних

.. Навантажень на рівні 40 % між V O2θ та V O2макс (максимальне споживання кисню) у хлопчиків та дівчат передпубертального віку було

Встановлено швидші константи розгортання . V O2 у хлопчиків порівняно з дівчатами [9].

Нами не було знайдено досліджень, які мали б на меті вивчення статевої відмінності кінетики кардіореспіраторних реакцій у спортсменів високої кваліфікації, що спеціалізуються в циклічних видах спорту. Можна висунути гіпотезу про те, що не повинно бути статевих відмінностей у кінетиці розгортання реакцій кардіореспіраторних

Параметрів під час фізичних навантажень з

. Інтенсивністю нижче V O2θ, оскільки периферична утилізація кисню не є обмежуючим фактором у спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в циклічних видах спорту з тривалістю змагальної діяльності понад 5 хвилин.

Зв'Язок Із Науковими Планами. Роботу
виконано в рамках теми 2.4.5 «Координація
процесів аеробної продуктивності

Кваліфікованих спортсменів при вдосконаленні витривалості» зведеного плану науково-дослідної роботи у галузі фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.

Мета Дослідження. Метою цього дослідження була реєстрація та аналіз статевих відмінностей кінетики кардіореспіраторних реакцій у кваліфікованих триатлоністів.


12


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13.


Зростання

Методи Дослідження

Характеристика Обстежених Людей. Після отримання усного й письмового пояснень мети, процедур і потенційних ризиків дослідження 16 чоловіків та 12 жінок тріатлоністів, які мали кваліфікацію кандидатів в майстри спорту, майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу, серед яких були призери й переможці чемпіонатів України, дали письмову згоду на участь в дослідженні. Усі експериментальні процедури були схвалені Комісією з біоетики Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту (Протокол № 1 від 05.07.2006).

Ергоспірометричні Дослідження. Тест На Тредмілі. Тест на тредмілі проводився на моторизованому тредмілі (“Jaeger LE 500 C”, “Erich Jaeger GMBH”, Німеччина) із комп'ютерним управлінням через програмне забезпечення ергоспірометричної системи “Oxycon Pro” (“Erich Jaeger GMBH”, Німеччина), встановленим спочатку на градієнт підйому 0 %.

Кожен обстежений спортсмен

Контролювався протягом періоду спокою (3 хвилини в положенні стоячи), під час подальшої ходьби - 3 хвилини (5 км·год-1) і субмаксимального бігу - 12 хвилин (10 км·год-1). Далі, після періоду відновлення - 5 хвилин (ходьба із швидкістю 5 км·час-1), обстежені спортсмени виконували тест із навантаженням, яке поступово зростало в режимі “до відмови”. Максимальний тест починався на швидкості 10 км·год-1 і градієнта підйому полотна тредмілу 0 %. Задана швидкість підтримувалась весь час впродовж максимального тесту, і кожні дві хвилини градієнт підйому полотна тредмілу підвищувався на 2 %.

Умови Проведення Ергоспірометричних Досліджень. Дані газообміну вимірювалися в режимі реального часу за допомогою ергоспірометричної системи “Oxycon Pro” (“Erich Jaeger GMBH”, Німеччина). Указана ергоспірометрична система була валідована [10, 11]. Калібрування газоаналізатора виконували перед обстеженням кожного спортсмена відповідно до інструкцій

Виробника за допомогою газів із стандартними

. Сертифікованими концентраціями. V O2max визначалося як його найвища величина з 10 секундним усереднюванням, яка була

Отримана під час тесту. Ознаки досягнення .

V O2max визначалися за такими критеріями [12]:

.

(1) плато або зменшення V O2 було

. Визначено як збільшення V O2 менш ніж на 1,5 мл·кг·хв-1, незважаючи на збільшення навантаження;

(2) кінцевий дихальний коефіцієнт (ДК) > 1,1;

(3) максимальна ЧСС у межах 10 уд·хв-1 (95 %) від прогнозованої і пов'язаної з віком (220 - вік).

Визначення V O2θ Та RCP. VO2θ визначали за допомогою методу Вассермана й співавторів

[13]. Цей метод визначає VO2θ як початок

Без

E/V O2

Відповідного

Моменту,

Збільшення V E/V СO2. RCP відповідає

Коли

Додатково до зростання V E/V O2 починає

Зростати V E/V СO2 [14, 15].

Обидва респіраторні пороги визначались автоматично за допомогою програмного забезпечення ергоспірометрічних систем і коректувалися вручну двома дослідниками не залежно один від одного. ЧСС реєструвалася за допомогою “Polar T31” (“Polar Electro Oy”, Фінляндія) із телеметричною передачею даних у програмне забезпечення ергоспірометрічної системи.

Результати ергоспірометричного аналізу, отримані в режимі реального часу, спочатку аналізувалися в програмі фірми-виробника ергоспірометричної системи, а потім експортувалися в програму обробки великоформатних таблиць (Microsoft® Office Excel 2003) для подальшого аналізу. Усі результати ергоспірометричних лабораторних тестів були зведені до середніх 10 секундних інтервалів.

Аналіз

Кінетики

O2,

Розгортання Реакцій

V СO2 Та V E. Математична модель для V O2,
..

V СO2 Та V E Відповіді складається залежно від

Інтенсивності фізичного навантаження з двох-трьох фаз експоненціальних термінів, описаних раніше, кожен з яких представляє одну фазу відповіді [16, 17].

Для аналізу кінетики споживання кисню

Використовували наступне рівняння [16]: .. V O2 (t) = V O2 (b) + Аon (1–е-(t-TD)/τon)

. Де V O2 (t) - споживання кисню в момент . Часу (t), V O2 (b) - початковий рівень

Споживання кисню в спокої (або під час легкого фізичного навантаження), Аon - амплітуда зміни параметра, τon - константа розгортання реакцій, TD - затримка часу після моменту початку фізичної вправи (прийнята за 0).

Для обчислень використовувалися також інші параметри: K - константа рівня, значення якої виражаються в реципроктних значеннях

Осі абсцис.

. T50 = ln(2)/K, V O2 (p) - вихід споживання кисню на плато під час роботи стандартної

Інтенсивності. Аналогічні рівняння були

.. Використані для оцінки кінетики V СO2, V E та

. ЧСС. Перші 20 секунд даних за V O2 (кардіодинамічна фаза [17]) не були включені в

Процес обробки даних. Починаючи з 21

.. .

Секунди і далі, дані V O2, V СO2, V E включалися в моноекспоненціальну криву із затримкою часу. Під час аналізу кінетики розгортання ЧСС перші


13


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13.


Дані за 20 секунд не видалялися, оскільки відсутня кардіодинамічна фаза.

Наступне комп'ютерне програмне

Забезпечення використовувалося для

Обчислення параметрів кінетики розгортання й

.. .

Відновлення V O2, V СO2, V E або ЧСС: Graphpad Prism version 5.00 for Windows (Graphpad Software, San Diego California, США, Www. graphpad. com).

Поява навіть одиничних викидів у початкових даних може призводити до зміни справжніх даних обчислень нелінійних регресійних рівнянь із використанням методу найменших квадратів. Тому під час використання всіх нелінійних регресійних моделей застосовувався новий стійкий до помилок метод нелінійної регресії спільно із методом видалення викидів у даних (ROUT) [18].

Статистичний Аналіз Результатів.

Математичну й статистичну обробку результатів досліджень здійснювали на комп'ютері з використанням програмного пакету Graphpad Prism version 5.00 for Windows (Graphpad Software, San Diego California, США, Www. graphpad. com).

Результати дослідження приведені в
середніх арифметичних значеннях (m) ±
середньоквадратичне відхилення (SD), n - об'єм
вибірки. Дані тестували на нормальність
розподілу за допомогою тесту Де Агустіно-
Пірсона. Параметри кінетики
кардіореспіраторних реакцій та інші параметри
аналізували за допомогою парного
двуспрямованого t-тесту. Для обчислення
кореляційних коефіцієнтів було використано
аналіз Пірсона. За вірогідне було прийняте
значення P < 0,05.

Результати Дослідження Та Їх Обговорення

Вік та антропометричні характеристики обстежуваних наведено в таблиці 1. Не було вірогідної різниці між чоловіками та жінками триатлоністами високої кваліфікації відносно віку, однак чоловіки були вірогідно вищими, мали більшу вагу тіла та, відповідно, індекс маси тіла.


Таблиця 1. Характеристики обстежуваних триатлоністів.

Параметр

Чоловіки (m ± SD) (n = 16)

Жінки (m ± SD) (n = 12)

Р

Узагальнені Дані (n = 28)

Вік, Років

21,2 ± 4,05

21,2 ± 4,15

=0,9895ns

21,2 ± 4,02

Вага, Кг

70,0 ± 7,77

57,4 ± 2,64

<0,0001***

64,6 ± 8,75

Ріст, См

179,9 ± 7,12

170,3 ± 4,43

=0,0003***

175,8 ± 7,75

Індекс Ваги Тіла,

Кг·м-2

21,6 ± 1,53

19,8 ± 0,82

=0,0014**

20,8 ± 1,53

Примітка: * - P <0,05, ** P < 0,01; P < 0,001; ns - P > 0,05 різниці між показниками чоловіків та жінок.


У таблиці 2 наведено основні фізіологічні
характеристики, отримані під час

Ергоспірометричного обстеження. Негативна

. Кореляція між V O2макс та масою тіла буде впливати на результати тесту і різниця в результатах буде "поліпшувати" результати

Спортсменів із меншою вагою тіла. У зв'язку з

. Цим було запропоновано виражати V O2макс як

Мл·кг-0,67·хв-1 [19] або мл·кг-0,75·хв-1 [20]. Тому під

Час аналізу результатів із використанням

. Показників V O2 використовували експоненти,

Що найчастіше використовують у літературі.

.
Показники V O2max, які знайдені в цьому
дослідженні, відповідали показникам,

Отриманим у дослідженнях, у яких брали участь кваліфіковані триатлоністи [21, 22].

Чоловіки закономірно мали вищі абсолютні

Та відносні, з використанням різних

. Експонентів ваги, показники V O2max. Однак

Чоловіки мали меншу економічність бігу в

. Абсолютних показниках V O2 (мл·хв-1) та під час

Використання експоненти ваги 0,67. Однак під

Час використання інших експонентів ваги

14

(мл·хв-1·кг-1, мл·хв-1·кг-0,75) економічність бігу не відрізнялась у жінок та чоловіків триатлоністів. Ці показники вказують на вище споживання кисню при роботі стандартної інтенсивності, але за рахунок більших максимальних показників споживання кисню чоловіки виконували біг із стандартною інтенсивністю на меншому відсотку від максимальних показників, ніж жінки триатлоністи. Більше того, ЧСС на останній хвилині роботи стандартної інтенсивності 10 км·год-1 була вірогідно нижчою в чоловіків, ніж у жінок триатлоністів високої кваліфікації, що відображає вищий загальний рівень працездатності (128,2 ± 13,50 порівняно з 148,2 ± 9,80 уд·хв-1, Р = 0,0002***).

Не було знайдено вірогідної різниці між спортсменами різної статі щодо відсотка від

Максимального 1/O2, на 1/O2θ. Однак відсоток від

Якому реєструвався .

V O2max, на якому реєстрували RCP, був вірогідно вищий в жінок

Триатлоністів високої кваліфікації (Р=0,0026**).

. З іншого боку, абсолютні показники V O2θ та

RCP, які обчислювались із використанням


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13.


Різних експонент були вірогідно значно вищими в чоловіків триатлоністів високої кваліфікації. Час бігу “до відмови” під час роботи інтенсивності, що ступінчасто зростає, також був закономірно вірогідно вищим в чоловіків високої кваліфікації.

У таблицях 3 та 4 наведено результати аналізу показників кінетики розгортання та відновлення кардіореспіраторних реакцій чоловіків і жінок триатлоністів високої кваліфікації. Амплітуди розгортання реакцій

Вірогідно відрізнялись для розгортання та,

. ..

8000 6000 4000 2000 0

Чоловік Жінка

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ДІЇ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПОМІРНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ ТРИАТЛОНІСТІВ

2000 Час, с

Відповідно, відновлення V O2, ЧСС, V СO2 та V E

1000

3000

4000

0

Однак τon l/O2, τon ЧСС, τon 1/СO2 та τon 1/E, а також відповідні показники T50on, знайдені за допомогою моноекспоненціальних рівнянь, вірогідно не відрізнялись у триатлоністів високої кваліфікації різної статі. Відповідні τoff

1/O2, τoff ЧСС, τoff 1/СO2, а також відповідні показники T50off також вірогідно не відрізнялись

Між статями, однак τoff 1/E та T50off 1/E були вірогідно меншими в жінок порівняно з показниками чоловіків триатлоністів високої кваліфікації (40,4 ± 14,26 порівняно з 52,1 ± 12,79 с, Р = 0,033).

Чол овік

Жінка

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ДІЇ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПОМІРНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ ТРИАТЛОНІСТІВ

250 200 150 100 50 0

0 1000 2000 3000 4000

Час, сСТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ДІЇ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПОМІРНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ ТРИАТЛОНІСТІВ

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ДІЇ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПОМІРНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ ТРИАТЛОНІСТІВ

6000

4000 2000 0

0

Чолові к

Жінка

1000 2000 3000 4000

Час, с

8000 6000

4000

2000

0

0

1000 2000 3000 4000 Час, с


Рис. 1. Фізіологічна реакція на стандартизований протокол фізичних навантажень у випадково вибраних чоловіка та жінки триатлоністів високої кваліфікації.


. Фізіологічні механізми кінетики V O2 та

Інших кардіореспіраторних параметрів вивчені

Ще недостатньо [2]. Теорії вказують на

Утилізацію кисню як на основний фактор, що

. Зумовлює кінетику розгортання V O2 під час

. Фізичних навантажень з інтенсивністю до V O2θ.

Проте за інтенсивності фізичних навантажень

. Вищої, ніж V O2θ, додатково з’являється

. Повільний компонент кінетики V O2, і доставка

Кисню стає більш важливим фактором, що

. Зумовлює кінетику V O2 [1, 6, 9].

У дослідженнях було показано, що кінетика . Розгортання V O2 не залежить від статі під час

. Фізичних навантажень з інтенсивністю до V O2θ [8] та швидша в хлопчиків передпубертального віку, ніж у дівчат під час фізичних навантажень

15

. Стандартної інтенсивності вище V O2θ [9].

Відомо, що у спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в циклічних видах спорту з тривалістю змагальної діяльності більше декількох хвилин та стажем тренування в декілька років, периферичні механізми утилізації кисню не є домінуючими фізіологічними факторами, що зумовлюють специфічну працездатність, а більше значення мають центральні механізми. Таким чином, результати дослідження підтверджують гіпотезу про незалежну від статі кінетику основних кардіореспіраторних параметрів у спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються у видах спорту на витривалість

Під час фізичного навантаження стандартної

. Інтенсивності нижче V O2θ.

Несуттєво більшу швидкість кінетики


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13.


. Відновлення вентиляції (τoff V E) після фізичного

Навантаження можна пояснити більшою

Амплітудою змін показників вентиляції в

Чоловіків, однак більш імовірною є наявність

Статевих особливостей регуляції дихання та

Відновних процесів.

Кореляційний аналіз взаємозв’язків

Кінетики кардіореспіраторних параметрів і

.. Таких показників як V O2max, V O2θ, RCP та часу бігу “до відмови”, під час роботи з інтенсивністю, що зростає ступінчасто, показав дуже низькі кореляційні коефіцієнти з відсутністю вірогідних зв’язків між зазначеними

Параметрами. Найбільші кореляційні

.. Коефіцієнти спостерігались для V O2max, V O2θ та

Часу бігу “до відмови” під час роботи з

. Інтенсивністю, що зростає ступінчасто, з τoff V E (r = -0,345, P = 0,085, r = -0,387, P = 0,051, та r= -0,376, P = 0,058 відповідно).

3000 2000

1000 0

Отримані результати добре узгоджуються з

τoff VO2, C

49, 97

T50 VO2, C

34,64

V^Svt^

-^^

400

0 100 200 300

Час відновлення, с

Даними літератури. Кілдинг та співавтори

.. Знайшли слабкий зв'язок між τon V O2 та V O2max (r = -0,4, P = 0,05), коли всі обстежувані спортсмени, які спеціалізувались у бізі на

Середні та довгі дистанції, розглядались разом,
.. . .

І зв'язок між τoff V O2 та V O2max, τon V O2 та τoff V O2

. З V O2θ був не вірогідним [23]. У цьому досліджені були показані ще менші кореляційні зв’язки, що може пояснюватись тим, що у нашому досліджені спортсмени були вищої кваліфікації. Про це свідчать показники кардіореспіраторних параметрів, режим тренувань. Більше того, у попередньому досліджені зазначається, що обстежувані спортсмени брали участь лише в національних та регіональних змаганнях.

З іншого боку, у дослідженнях, в яких брали участь нетреновані обстежувані, знаходили

Високий рівень кореляційних зв’язків між

250 200 150 100 50

0

.. Показниками τon V O2 та V O2max (r = -0,74) [24].

τoff ЧСС, c

31, 5 1

T50 ЧСС, c

21,84

0 100 200 300

Час відновлення, с

400


А


1000

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ДІЇ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПОМІРНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ ТРИАТЛОНІСТІВ

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ДІЇ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПОМІРНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ ТРИАТЛОНІСТІВ

-100

3000 2000

0

τon VO2, c

36,55

T50 VO2, C

25,34

ТІЙІ

100 200 300 400 Час, с

-100

150 100

0

τon ЧСС, C

28,45

T50 ЧСС, C

19,72

100 200 300 400 Час, с


Б

Рис. 2. Приклад аналізу кінетики відновлення (А) та розгортання (Б) кардіореспіраторних реакцій при виконанні стандартизованого фізичного навантаження на тредмілі (біг зі швидкістю 10 км·год1) триатлоністом високої кваліфікації.

16


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13.

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ДІЇ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПОМІРНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ ТРИАТЛОНІСТІВ

17


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13.

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ДІЇ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПОМІРНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У КВАЛІФІКОВАНИХ ТРИАТЛОНІСТІВ

18


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13.


Таким чином, можна висунути гіпотезу, що чим вищий рівень кваліфікації спортсмена, який спеціалізується у виді спорту пов’язаному з проявом витривалості, тим меншим має бути зв'язок між показниками, пов’язаними з

Периферичними факторами, які відображають

. Утилізацію кисню м’язами - τon та τoff із V O2max, що більше пов’язані з центральними лімітуючими механізмами.

Стосовно кореляції показників τon та τoff різних кардіореспіраторних параметрів, то нами знайдено дійсно низькі рівні кореляції між показниками кінетики розгортання та відновлення різних кардіореспіраторних параметрів. Наприклад, найбільший коефіцієнт кореляції був знайдений між τon ЧСС та τoff ЧСС (r = 0,395, P = 0,046). Цей факт спостерігався, незважаючи на досить високий рівень кореляційних зв’язків між цими параметрами, якщо розглядати кінетику розгортання чи відновлення окремо.

Оцинер та співавтори показали високі

.. Кореляційні зв’язки між τon V O2 та τoff V O2 (r = 0,85) [25], також високий рівень взаємозв’язку цих параметрів показано іншими авторами [4]. Однак зазначені дослідження проводились на фізично нетренованих людях. З іншого боку, дослідження, які проводились на добре тренованих людях, не підтверджують ці дані [26, 27]. Імовірно кінетику розгортання та відновлення зумовлюють, як спільні так і різні фізіологічних механізми. При цьому вклад механізмів, які різняться в кінетиці розгортання й відновлення тим більший, чим більша тренованість спортсмена.

Крім того, на цей момент не зрозуміло, чи
залежить від статі кінетика

Кардіореспіраторних параметрів у спортсменів різних видів спорту та з іншою інтенсивністю

Фізичних навантажень (наприклад, з

. Інтенсивністю вище V O2θ).

Висновки

. ..

1. τon V O2, τon ЧСС, τon V СO2 та τon V E, а також

Відповідні показники T50on, знайдені за

Допомогою моноекспоненціальних рівнянь,

Вірогідно не відрізнялись у триатлоністів

Високої кваліфікації різної статі.

..

2. Відповідні τoff V O2, τoff ЧСС, τoff V СO2, а

Також відповідні показники T50off також

Вірогідно не відрізнялись між статями, однак τoff .. V E та T50off V E були вірогідно меншими в жінок

Порівняно з показниками чоловіків

Триатлоністів високої кваліфікації (52,1 ± 12,79

Порівняно з 40,4 ± 14,26, Р = 0,033).

3. Кореляційний аналіз взаємозв’язків

Кінетики кардіореспіраторних параметрів і

.. Таких показників, як V O2max, V O2θ, RCP та часу бігу “до відмови”, під час роботи з

Інтенсивністю, що зростає ступінчасто, показав низькі кореляційні коефіцієнти з відсутністю вірогідних зв’язків між зазначеними параметрами.

Література

1. Jones A. M., Carter H. The effect of endurance training on parameters of aerobic fitness // Sports Med. - 2000. - Vol.29, № 6. - P. 373-386.

2. Xu F., Rhodes E. C. Oxygen uptake kinetics during exercise // Sports Med. - 1999. - Vol.27, № 5. - P. 313-327.

3. Cooper C. B., Storer T. W. Exercise testing and interpretation: a practical approach. - Cambridge University Press, 2001. - 279 p.

4. Markovitz G. H., Sayre J. W., Storer T. W., Cooper C. B. On issues of confidence in determining the time constant for oxygen uptake kinetics // Br. J. Sports Med. - 2004. - Vol.38, № 5. - P. 553-560; discussion 553-560.

5. Kilding A. E., Challis N. V., Winter E. M., Fysh M. Characterisation, asymmetry and reproducibility of on - and off-transient pulmonary oxygen uptake kinetics in endurance-trained runners // Eur J Appl Physiol. - 2005. - Vol.93, № 5-6. - P. 588-597.

6. Xu F., Rhodes E. C. Oxygen uptake kinetics during exercise // Sports Med. - 1999. - Vol.27, № 5. - P. 313-327.

7. Dufour S. P., Ponsot E., Zoll J., Doutreleau S., Lonsdorfer-Wolf E., Geny B., Lampert E., Fluck M., Hoppeler H., Billat V., Mettauer B., Richard R., Lonsdorfer J. Exercise training in normobaric hypoxia in endurance runners. I. Improvement in aerobic performance capacity // J. Appl. Physiol. - 2006. - Vol.100, № 4. - P. 1238-1248.

8. Fawkner S. G., Armstrong N., Potter C. R., Welsman J. R. Oxygen uptake kinetics in children and adults after the onset of moderate-intensity exercise // J. Sports. Sci. -2002. - Vol.20, № 4. - P. 319-326.

9. Fawkner S. G., Armstrong N. Sex differences in the oxygen uptake kinetic response to heavy-intensity exercise in prepubertal children // Eur. J. Appl. Physiol. - 2004. - Vol.93, № 1-2. - P. 210-216.

10. Carter J., Jeukendrup A. E. Validity and reliability of three commercially available breath-by-breath respiratory systems // Eur. J. Appl. Physiol. - 2002. - Vol.86, № 5. - P. 435-441.

11. Rietjens G. J., Kuipers H., Kester A. D., Keizer H. A. Validation of a computerized metabolic measurement system (Oxycon-Pro) during low and high intensity exercise // Int. J. Sports. Med. - 2001. - Vol.22, № 4. - P. 291-294.

12. Doherty M., Nobbs L., Noakes T. D. Low frequency of the "plateau phenomenon" during maximal exercise in elite British athletes // Eur. J. Appl. Physiol. - 2003. - Vol.89, № 6. - P. 619-623.

13. Wasserman K., Whipp B. J., Koyl S. N., Beaver W. L. Anaerobic threshold and respiratory gas


19


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2007. - №13.


Exchange during exercise // J. Appl. Physiol. -1973. - Vol.35, № 2. - P. 236-243.

14. Wasserman K., Hansen J. E., Sue D. Y., Casaburi R., Whipp B. J. Principles of exercise testing and interpretation. - 3rd rev. ed. Philadelphia. Lippincott Willians & Wilkins, 1999. - 556 p.

15. Davis J. A. Anaerobic threshold: review of the concept and directions for future research // Med. Sci. Sports. Exerc. - 1985. - Vol.17, № 1. - P. 6-21.

16. Barstow T. J., Mole P. A. Linear and nonlinear characteristics of oxygen uptake kinetics during heavy exercise // J. Appl. Physiol. -1991. - Vol.71, № 6. - P. 2099-2106.

17. Carter H., Jones A. M., Barstow T. J., Burnley M., Williams C., Doust J. H. Effect of endurance training on oxygen uptake kinetics during treadmill running // J. Appl. Physiol. - 2000. - Vol.89, № 5. - P. 1744-1752.

18. Motulsky H. J., Brown R. E. Detecting outliers when fitting data with nonlinear regression - a new method based on robust nonlinear regression and the false discovery rate // BMC Bioinformatics. - 2006. - Vol.7, № - P. 123.

19. Chamari K., Hachana Y., Kaouech F., Jeddi R., Moussa-Chamari I., Wisloff U. Endurance training and testing with the ball in young elite soccer players // Br. J. Sports. Med. -

2005. - Vol.39, № 1. - P. 24-28.

20. Nevill A. M. The need to scale for differences in body size and mass: an explanation of Kleiber's 0.75 mass exponent // J. Appl. Physiol. - 1994. - Vol.77, № 6. - P. 2870-2873.

21. Hue O., Galy O., Gallais D. L. Exercise intensity during repeated days of racing in professional triathletes // Appl. Physiol. Nutr. Metab. -

2006. - Vol.31, № 3. - P. 250-255.

22. Millet G. P., Dreano P., Bentley D. J. Physiological characteristics of elite short - and long­distance triathletes // Eur. J. Appl. Physiol. -2003. - Vol.88, № 4-5. - P. 427-430.

23. Kilding A. E., Fysh M., Winter E. M. Relationships between pulmonary oxygen uptake kinetics and other measures of aerobic fitness in middle- and long-distance runners // Eur. J. Appl. Physiol. -

2007. - Vol.100, № 1. - P. 105-114.

24. Arena R., Humphrey R., Peberdy M. A., Madigan M. Comparison of Oxygen Uptake On-Kinetic Calculations During Submaximal Exercise // Journal of Exercise Physiologyonline. - 2003. - Vol.6, № 2. - P. 1-7.

25. Ozyener F., Rossiter H. B., Ward S. A., Whipp B. J. Influence of exercise intensity on the on - and off-transient kinetics of pulmonary oxygen uptake in humans // J. Physiol. - 2001. - Vol.533, № Pt 3. - P. 891-902.

26. Kilding A. E., Challis N. V., Winter E. M., Fysh M. Characterisation, asymmetry and reproducibility of on - and off-transient pulmonary oxygen uptake kinetics in endurance-trained runners // Eur. J. Appl. Physiol. - 2005. - Vol.93, № 5-6. - P. 588-597.

27. Cleuziou C., Perry S., Borrani F., Lecoq A. M., Candau R., Courteix D., Obert P. Dynamic responses of oxygen uptake at the onset and end of moderate and heavy exercise in trained subjects // Can. J. Appl. Physiol. -2004. - Vol.29, № 1. - P. 32-44.

Abstract. O. V. Dranitsin, S. V. Dryukov. Sex differences in kinetics of cardiopulmonary response to moderate intensity exercise in elite triathletes // Contemporary problems of physical culture and sports. - 2007. - №13. - P.12-20. The purpose of the present study was to examine sex differences in kinetics of cardiopulmonary response to exercise in elite triathletes. 16 males and 12 females elite triathletes participated in this study. The subjects completed

Standardized exercise protocols on a motorized treadmill with

. ..

Gas exchange analysis. τon V O2, τon ЧСС, τon V СO2, τon V E and also T50on indices obtained in monoexponential equations

Didn’t differ significantly between genders in elite triathletes.

.. Corresponding τoff V O2, τoff ЧСС, τoff V СO2 and T50off of the

. Indices didn’t differ significantly as well but τoff V E and T50off .

V E were smaller in females as compared with males elite triahtletes (40,4 ± 14,26 comparing with 52,1 ± 12 s, Р = 0,033). Key words: Oxygen uptake kinetics, on-transient time constant, running economy, ventilatory threshold.

Аннотация. О.В. Драницин, С.В. Дрюков. Половые отличия кинетики кардиореспираторних реакций при действии физической нагрузки умеренной интенсивности у квалифицированных триатлонистов // Актуальные проблемы физической культуры и спорта. - 2007. - №13. - С.12-20. Целью данного исследования была регистрация и анализ половых отличий кинетики кардиореспираторных реакций у квалифицированных триатлонистов. 16 мужчин и 12 женщин квалифицированных триатлонистов приняли участие в данном исследовании. Спортсмены прошли эргоспирометрическое обследование с использованием

На

Моторизованном

Стандартизированного протокола

Тредмилле. τon V O2, τon ЧСС, τon V СO2 и τon V E, а также соответствующие показатели T50on, найденные с помощью моноэкспоненциальных уравнений, достоверно не отличались у триатлонистов высокой квалификации

.. Различного пола. τoff V O2, τoff ЧСС, τoff V СO2, а также

Соответствующие показатели T50off также достоверно не

.. Отличались у различных полов, однако τoff V E и T50off V E были достоверно меньшими у женщин по сравнению с мужчинами триатлонистами высокой квалификации (40,4 ± 14,26 в сравнении с 52,1 ± 12,79 с, Р = 0,033). Ключевые Слова: Кинетика потребления кислорода, константа развертывания реакций, экономичность бега, вентиляторный порог.Статтю Отримано До Публікації: Жовтень 2007 р. Статтю Прийнято До Публікації: Листопад 2007 р.

20


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2008. – №15.

Похожие статьи