Головна Фізична культура і спорт Вісник Запорізького національного університету
joomla
Вісник Запорізького національного університету
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ЄВРО 2012 - ІМПУЛЬС ТУРИЗМУ ТА ІНВЕСТИЦІЯМ УКРАЇНИ
2 ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕ ДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
3 ІНДІВІДУАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ІГРОВИХ ВИДАХ СПОРТУ
4 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
5 ІНФОРМАТИВНІСТЬ БАГАТОФАКТОРНОЇ ЕКСПРЕС - ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОБИ РУФ’Є У ВИЗНАЧЕННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ШКОЛЯРІВ
6 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
7 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
8 АЕРОБІКА У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК
9 АКВААЕРОБІКА ЯК ФІЗИЧНО - ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
10 АКСІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
11 АКТИВНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЦЕССА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
12 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ
13 АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТИПОВИМ ОБЛАДНАННЯМ ТА ІНВЕНТАРЕМ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ
14 АНАЛІЗ ЗМІН РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІВЧАТ 18-20 РОКІВ
15 АНАЛІЗ ОЗДОРОВЧИХ ТА КОНДИЦІЙНИХ ПРОГРАМ З ПЛАВАННЯ
16 АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
17 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЯКОСТІ СУДДІВСТВА У ВОЛЕЙБОЛІ
18 ВІДНОВЛЕННЯ АМПЛІТУДИ РУХІВ ВЕРХНІХ КІНЦІВОК ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
19 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
20 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ БАГАТОФАКТОРНОЇ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ С. А. ДУШАНІНА В ОСІБ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
21 ВАГОМІСТЬ ВНЕСКУ ДИСЦИПЛІН СУЧАСНОГО П’ЯТИБОРСТВА В ЗАГАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВИДУ СПОРТУ
22 ВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ
23 ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЛОКАЛЬНОЇ ДОЗОВАНОЇ КРІОТЕРАПІЇ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
24 ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ТРЕНЕРА-ВИКЛАДАЧА У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
25 ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ БАЗОВОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ПІДГОТОВКИ В ДІВЧАТ 8-9 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ
26 ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛЕЙ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВОРОТАРІВ ЖІНОЧИХ КОМАНД ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ З ГАНДБОЛУ НА ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ У ПЕКІНІ
27 ВИКОРИСТАННЯ ЕРГОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 11-12 РОКІВ ІЗ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ
28 ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОНДИЦІЙНОГО ТРЕНУВАННЯ В КОРЕКЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК 19-20 РОКІВ (НА ПРИКЛА ДІ ПЛАВАННЯ)
29 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ «BALLTEST» ЯК ПЕДАГОГІЧНОГО МЕТОДУ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РОЗИТКУ ІГРОВОГО І ТАКТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ГАНДБОЛІСТІВ
30 ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ СИЛОВИХ ВПРАВ У ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВАЖКОАТЛЕТОК ВІКОМ 12 - 14 РОКІВ
31 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У “ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ” ЗА ФАХОМ “ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ ”
32 ВЛИЯНИЕ ГИДРАТА РАДИКАЛА АЛЛИЛА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ-ТУРИСТОВ
33 ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СТУДЕНТОВ
34 ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ АНТИОКСИДАНТОВ НА ПЕРЕКИСНЫЙ ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ
35 ВЛИЯНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН 36-40 ЛЕТ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
36 ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ СТЕП-АЭРОБИКОЙ НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ
37 ВЛИЯНИЕ СТЕП-АЭРОБИКИ НА СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ СТУДЕНТОВ 18-19 ЛЕТ
38 ВОЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ ДИХАННЯМ ЯК МЕТОД РЕСПІРАТОРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
39 ВПЛИВ ЕНДОГЕННО-ГІПОКСИЧНОГО ДИХАННЯ ТА ДОЗОВАНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ВЕНТИЛЯЦІЙНУ ФУНКЦІЮ ЛЕГЕНЬ ЮНИХ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
40 ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОЮ АЕРОБІКОЮ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК
41 ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА ПІЗНАВАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ
42 ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ХВОРИХ НА НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНУ ДИСТОНІЮ
43 ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ В УМОВАХ СІМ’Ї НА ОБСЯГ АКТИВНОЇ АМПЛІТУДИ РУХІВ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ
44 ВПЛИВ КІНЕЗІТЕРАПІЇ ТА МАСАЖУ НА СТАН ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНІЙ СИСТЕМІ, УСКЛАДНЕНІЙ ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЮ КОМПРЕСІЄЮ
45 ВПЛИВ НОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРАВИЛ СУДДІВСТВА ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ (ВЕРСІЯ FIG) НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ
46 ВПЛИВ РОСЛИННИХ АРОМАТИЧНИХ РЕЧОВИН НА СТАН КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
47 ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ НА РІВЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ЮНАКІВ 18-21 РОКУ
48 ДІАГНОСТИКА І ФОРМУВАННЯ ІГРОВОГО МИСЛЕННЯ ФУТБОЛІСТІВ РІЗНОЇ СТАТІ НА ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОГО СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
49 ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
50 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
51 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ РУХЛИВИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ ІГОР МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ ШКОЛЯРАМИ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДХИЛЕННЯ В СТАНІ ЗДОРОВ’Я
52 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ ІГОР У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
53 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛА ДАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ КОМПОЗИЦІЙ В СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ
54 ДИНАМІКА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ОСІБ СЕРЕДНЬОГО ТА ЛІТНЬОГО ВІКУ ПРИ ДОЗОВАНОМУ ОЗДОРОВЧОМУ ПЛАВАННІ
55 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПУЛЬСА И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУБМАКСИМАЛЬНОГО ТЕСТА PWC170 У ПОДРОСТКОВ С ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
56 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 12-14 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ БОЛЬШИМ ТЕННИСОМ НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
57 ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДАТНОСТЕЙ У СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ 5 -7 РОКІВ
58 ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ В УСТАНОВАХ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ
59 ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ СХЕМ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»
60 ДО ПРОБЛЕМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТУРИЗМУ
61 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ЗА АВТОРСЬКОЮ МЕТОДИКОЮ М. М. ЄФИМЕНКА НА СТАН ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
62 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ШКІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ З ФУТБОЛУ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
63 ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ
64 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ШТАНГІСТІВ ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ
65 ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
66 ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ У ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ
67 ЕКСПРЕС-ВПЛИВ «ЕВДОГЕННО-ГІПОКСИЧНОГО» ДИХАННЯ ТА ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ СПІРОГРАФІЇ У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
68 ЕТАПИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ В УМОВАХ СІМ’Ї
69 ЕФЕКТИВНІСТЬ ІЗОМЕТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ГРИЖАМИ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ
70 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 10-11 РОКІВ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
71 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ 3-4 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
72 ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЩАДНОГО РЕЖИМУ ДНЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЗАКЛАД ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 11-14 РОКІВ З РЕЦИДИВУЮЧИМ БРОНХІТОМ
73 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ОЗДОРОВЧИХ ТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
74 ЗАЛЕЖНІСТЬ АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АПАРАТУ КРОВООБІГУ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ 18-20 РОКІВ ВІД СТАНУ ГАМКЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМИ СИНТЕЗУ ОКСИДУ АЗОТУ ЇХНЬОГО ОРГАНІЗМУ
75 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ У КНИЗІ РЕКОРДІВ УКРАЇНИ
76 ЗАСОБИ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЮ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ГАНДБОЛІСТОК
77 ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В КОЗАЦЬКІЙ ТРАДИЦІЇ ’’СТАС”
78 ЗДОРОВИЙ, СПОРТИВНИЙ СТИЛЬ ЖИТТЯ ЯК УМОВА ПОДАЛЬШОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ
79 ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УЯВЛЕНЬ І ПОНЯТЬ ПРО ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
80 ЗДОРОВ’ЯФОРМУЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ФІЗІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОДНОБОРСТВ
81 ЗМІНИ КИСЛОТНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ БОРОТЬБОЮ ДЗЮДО
82 ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ КАРДІОДИНАМІКИ В ЗДОРОВИХ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ 18-20 РОКІВ У ПРОЦЕСІ СИСТЕМАТИЧНИХ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ
83 ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
84 ЗНАЧУЩІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА РАННІХ ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СТРІЛЬБІ З ЛУКА
85 ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
86 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНОГО С ДИАГНОЗОМ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
87 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
88 ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
89 ИССЛЕДОВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЦИТОБИОФИЗИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ
90 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕННИСА
91 К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ (ЭМП) НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ ПРИ ФИЗРЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖЕЙ
92 КЛАСИФІКАЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ЧИННИК ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКОГО СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ПАРАЛІМПІЙСЬКОМУ ПАУЕРЛІФТИНГУ
93 КОМПЛЕКСНИЙ ПТДХТД ДО КОРЕКЦІЇ ФОРМ ТІЛА ТА ПРОФІЛАКТИКА РОЗВИТКУ ЦЕЛЮЛІТУ
94 КОНТРОЛЬ ЗА АДАПТАЦІЄЮ ОРГАНІЗМУ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ-ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ
95 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРАВИЛА САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛА ДІВ
96 КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ СИМЕТРІЙ ПОСТАВИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ХУДОЖНЬОЮ ГІМНАСТИКОЮ
97 КОРЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ 19-20 РОКІВ ЗАСОБАМИ КОНДИЦІЙНОГО ТРЕНУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПЛАВАННЯ)
98 КОРЕКЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ В НАПРУЖЕНИХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ РОБОТИ
99 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СПОРТСМЕНА НА АНАЕРОБНІ НАВАНТАЖЕННЯ
100 МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ТА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
 
« ПерваяПредыдущая123СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 3