Головна Будівництво Будівельне виробництво
joomla
Будівельне виробництво
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 B. И. Снисаренко, д. т. н., НИИ строительного. производства, г. Киев
2 Анотація
3 ВПЛИВ ВІДРАХУВАНЬ У ФОНДИ СОЦІА-ЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМ-СТВА
4 ВПЛИВ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА РОБОТУ ДВОШАРНІРНИХ ЗАЛІЗО-БЕТОННИХ АРОК З ПОПЕРЕДНІМ НАПРУЖЕННЯМ ЗАТЯЖКИ
5 ВПЛИВ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА РОБОТУ ДВОШАРНІРНИХ ЗАЛІЗО-БЕТОННИХ АРОК З ПОПЕРЕДНІМ НАПРУЖЕННЯМ ЗАТЯЖКИ
6 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ НОВЫЕ БУРО-ИНЪЕКЦИОННЫЕ СВАИ С "ЖЕСТКИМИ СЕРДЕЧНИКАМИ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВ БОЛЬШОЙ ГЛУБИНЫ
7 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ НОВЫЕ БУРО-ИНЪЕКЦИОННЫЕ СВАИ С "ЖЕСТКИМИ СЕРДЕЧНИКАМИ" ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВ БОЛЬШОЙ ГЛУБИНЫ
8 МОДЕЛІ СТРУКТУРИ ВЛАСТИВОСТЕЙ БУДІВЛІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОБСТЕЖЕН-НЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ДІАГНОС-ТИКИ
9 МОНІТОРИНГ НАХИЛІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТ-РОННОЇ РЕЙКИ-ВИСКА
10 НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОС­ПОДАРСТВІ
11 НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОС­ПОДАРСТВІ
12 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕ-ДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
13 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕ-ДЕННЯ ОБСТЕЖЕНЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
14 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОЛО-ЧЕК БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА ДЛЯ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ГЛУБОКОВОДНЫХ ПРИЧАЛОВ
15 ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАН-НЯ ЛУЖНОГО ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕ-МЕНТНОГО БЕТОНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВЛАШТУ-ВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
16 ОЦІНКА ВПЛИВУ СУПЕРПЛАСТИФІКА-ТОРІВ НА ПРОЦЕСИ ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ ЦЕМЕНТІВ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
17 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ІНВЕСТУ-ВАННЯ В ОБ’ЄКТИ ЖИТЛОВОГО БУДІВ-НИЦТВА ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ФФБ
18 ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ "МОНОПОР" В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
19 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРНЫХ ДАВЛЕНИЙ НА ВОСЬМИШАРНИРНО-КОЛЬЦЕВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ
20 РОЗРОБЛЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ АНАЛО-ГОВОЇ БАЗИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ І ОЦІНКИ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ У БУ-ДІВНИЦТВІ
21 СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛ-НЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПУТЕМ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ УКЛАДКИ БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛО-КНА "MAGMAWOOL&quot
22 СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ С ВОСЬМИУРОВНЕВЫМ ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ В КИЕВЕ
23 ТЕОРЕТИКО–МНОЖИННА МОДЕЛЬ БУДІВЛІ ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ЇЇ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ