Головна Військова справа Військова медицина України
joomla
Військова медицина України
Фильтр по заголовку     Количество строк:  
Заголовок материала
1 ІНФОРМАТИВНІСТЬ ІММУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ У ХВОРИХ З ПІСЛЯОПІКОВИМИ РУБЦЕВИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ
2 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНОЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
3 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
4 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ КИЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ
5 АНАЛІЗ ОХОПЛЕННЯ АДП-М ЩЕПЛЕННЯМ МОЛОДОГО ПОПОВНЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
6 АНАЛІЗ ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2001-2008 рр
7 ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ СS ТА МОРФОЛІДУ ПЕЛАРГОНОВОЇ КИСЛОТИ У КОМБІНОВАНІЙ ПОДРАЗНЮЮЧІЙ РЕЦЕПТУРІ
8 ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЬ-ВУГЛЕЦЕВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ДОВГИХ КІСТОК КІНЦІВОК
9 ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІРУСІВ ЕСНО 6 ТИПУ, ІЗОЛЬОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
10 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗДОРОВИМ ПОПОВНЕННЯМ
11 ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ТА НАСЛІДКИ ЗАПОЧАТКОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ НЕДОЛІКІВ В ЇЇ ПОДАЛЬШОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ
12 ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОНУКЛИДНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ВИЯВЛЕННІ ОСИФІКОВАНИХ ГЕМАТОМ ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕННЯХ
13 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ТА САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБОВОМУ СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
14 КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРИВАТІВ АРТЕМІЗИНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ СЕРЕДНЬОТЯЖКИХ ФОРМ ТРОПІЧНОЇ МАЛЯРІЇ
15 КЛІНІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ ОСТЕОАРТРОЗУ КОМБІНАЦІЄЮ ПРЕПАРАТІВ – НІМЕСУЛІД, ГЛЮКОЗАМІНУ ГІДРОХЛОРИД, ХОНДРОІТИНУ СУЛЬФАТ
16 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ РОЗПОДІЛУ НЕБОЙОВИХ САНІТАРНИХ ВТРАТ ВІЙСЬК ЗА ЛІКУВАЛЬНО-ЕВАКУАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ
17 МОРФОЛОГІЧНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА АНОМАЛІЙ ПРИКУСУ ЗА ДАНИМИ ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФІЇ
18 ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РІЗНИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ НА НАДІЙНІСТЬ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
19 ОСОБЛИВОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ОСІБ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В РІЗНИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНАХ
20 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ
21 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «ДІСПОРТ» В ТЕРАПІЇ СПАСТИЧНОСТІ У ХВОРИХ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ СТАРШОГО ДИТЯЧОГО ВІКУ
22 ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ТРАНСМІТРАЛЬНОГО КРОВОТОКУ У ХВОРИХ З СЕРОНЕГАТИВНИМИ СПОНДИЛОАРТРИТАМИ
23 ОЦІНКА ВІДНОСНОГО РИЗИКУ СМЕРТНОСТІ У НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ МЕШКАЄ НА ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ, ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
24 ОЦІНКА ВПЛИВУ РІДКОГО АЕРОЗОЛЮ З МОРФОЛІДОМ ПЕЛАРГОНОВОЇ КИСЛОТИ НА ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ ТА СТАН ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ
25 ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ І ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКТУВАННЯ ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ЗБРОЙНИХ СИЛ ДЕРЖАВИ
26 ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ
27 ПІДГОТОВКА САНІТАРНИХ ІНСТРУКТОРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ (1991-2008 рр)
28 ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
29 ПЕРШИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЬ-ВУГЛЕЦЕВОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТІВ ЧЕРЕПА
30 ПИТАННЯ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ ПРАВЦЯ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ КОМПЛЕКСНИМИ ІМУНОПРЕПАРАТАМИ
31 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МІЖКАФЕДРАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «ОРГАНІЗАЦІЙНІ І МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ»
32 ПРОБЛЕМА ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ З ПАРЕНТЕРАЛЬНИМ ШЛЯХОМ ПЕРЕДАЧІ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
33 ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ЗУБО-ЩЕЛЕПНИХ АНОМАЛІЙ НЕЗНІМНОЮ ОРТОДОНТИЧНОЮ АПАРАТУРОЮ
34 СВІТОВИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНУ ВІЙСЬКОВУ МЕДИЦИНУ
35 СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ПРАЦЕВТРАТИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
36 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРШИЙ ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ І ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ
37 СУЧАСНА ДІАГНОСТИЧНА ПРОГРАМА ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНДОСКОПІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
38 СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ВАРІЦЕЛА-ЗОСТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
39 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ ХВОРОБАМИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
40 ШКІРНА ПЛАСТИКА В УРГЕНТНІЙ І РЕКОНСТРУКТИВНІЙ ХІРУРГІЇ КИСТІ